of 59123 LinkedIn

Waterschappen investeren 5 miljard

De waterschappen verwachten voor de periode 2016-2019 naast de 2 miljard euro voor waterkeringen nog 1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden. Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ict en huisvesting 0,3 miljard euro.

In de komende vier jaar investeren waterschappen 5 miljard euro. Ze verwachten daarvan 2 miljard euro te investeren in waterkeringen om Nederland te beschermen tegen het zeewater en overstromingen van meren en rivieren.

Begroting
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van begrotingscijfers van de waterschappen. De waterschappen verwachten voor de periode 2016-2019 naast de 2 miljard euro voor waterkeringen nog 1,4 miljard euro te investeren in gemalen en andere infrastructuur om de hoeveelheid en kwaliteit van het oppervlaktewater beheersbaar te houden. Voor waterzuiveringsprojecten verwachten de waterschappen investeringen van 1,3 miljard euro en voor overige investeringen zoals (vaar)wegen, ict en huisvesting 0,3 miljard euro.

 

Belasting stijgt

De uitgaven die de waterschappen maken voor die taken, dekken zij vrijwel geheel uit de waterschapsbelasting. Waterschappen verwachten in 2016 bijna 2,7 miljard euro op te halen aan belastingen. Dit is een stijging van 1,9 procent ten opzichte van 2015. Zowel de opbrengsten voor de bescherming tegen hoogwater en voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit (watersysteemheffing) als de opbrengst voor de zuivering van afvalwater (zuiveringsheffing) stijgen in 2016.

 

Systeemheffing

De opbrengst van de watersysteemheffing stijgt naar verwachting in 2016 met 2,5 procent naar 1,4 miljard euro. De watersysteemheffing is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, waterlopen alsmede het waterpeilbeheer. Deze heffing voor het ‘houden van droge voeten en (kwalitatief) voldoende water’ kent meerdere tariefsystemen. Zo betalen alle inwoners een ingezetenetarief per huishouden. Daarnaast is er een tarief `gebouwd', voor woningeigenaren en eigenaren van bedrijfspanden. Dat tarief is gebaseerd op de WOZ-waarde van het gebouw. Ook zijn er aparte tarieven voor eigenaren van grond zonder bebouwing en van natuurterreinen. Deze laatste twee betalen een tarief per hectare grond.

 

Waterzuivering

De opbrengst voor waterzuivering stijgt met 1,2 procent naar 1,3 miljard euro. Huishoudens en bedrijven betalen deze heffing voor de zuivering van het afvalwater. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate waarin zij het water vervuilen.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Net ontvangen bericht: de energiebelasting op gas is per 1 januari 2016 met maar liefst 31,7% verhoogd. De zeer geringe verbetering van de post-actieven wordt met twee handen weer afgepakt. Eerlijk delen noemt cabaretier Rutte en zijn blaaskwartet dat.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Van de door BiZa gecheckte gemiddelde percentages (Plasterk) klopt geen bal! De percentages in mijn gebied (Gouwe - Rijnland) stegen de laatste 10 jaar veelal met percentages van 3 tot 4%, tot totaal 36,8%. Ook waterschappen dienen de tering naar de nering te zetten.
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
En daarmee zijn dan de post-actieven met hun al jaren niet-geïndexeerde pensioen wederom de klos. Het houdt maar niet op. Hoogste tijd voor minimaal een electorale revolutie tegen de fiscale pensioenscheppers!!