of 59318 LinkedIn

Wachten duurt het langst

Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni diende een aantal gemeenten een motie in om de instemming met het Interbestuurlijk Programma (IBP) te laten afhangen van nadere afspraken met het kabinet over de oplossing van de gemeentelijke tekorten in het sociaal domein. In dat IBP, waarin wordt afgesproken dat de overheden samen een aantal grote maatschappelijke opgaven gaat aanpakken (en betalen!), staat de zin dat gemeenten door in te stemmen met het akkoord de discussie over de door de gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein als afgerond beschouwen.

Gemeenten moeten nog tot november wachten wat het overleg oplevert tussen hun koepelorganisatie VNG en het kabinet over een oplossing voor de tekorten in het sociaal domein. Dat meldt Binnenlandse Zaken in de septembercirculaire. 

Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni diende een aantal gemeenten een motie in om de instemming met het Interbestuurlijk Programma (IBP) te laten afhangen van nadere afspraken met het kabinet over de oplossing van de gemeentelijke tekorten in het sociaal domein. In dat IBP, waarin wordt afgesproken dat de overheden samen een aantal grote maatschappelijke opgaven gaat aanpakken (en betalen!), staat de zin dat gemeenten door in te stemmen met het akkoord de discussie over de door de gemeenten ervaren financiële problematiek in het sociaal domein als afgerond beschouwen.

‘Onacceptabel’, aldus wethouder Stemerdink van Leidschendam-Voorburg, die de motie indiende. Zonder Haagse tegemoetkoming zei ze niet in staat te zijn te investeren in het IBP. Ruim driekwart van de gemeenten was het daarmee eens. De VNG overlegt sindsdien met het kabinet om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen.

Geen oplossing
VVD-raadslid Philip van Veller van Leidschendam-Voorburg, de initiator achter de motie, is teleurgesteld. ‘Met wat op Prinsjesdag bekend is gemaakt, kan ik niet zo veel. Gemeenten krijgen er niet veel geld bij. Er is geen oplossing voor de tekorten op de bijstand. Het is voor gemeenten vooral wachten.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
Wat een foute foto.
Zo gaan mensen denken dat dit ambtenaar klasse 6.7 Dorknoper is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners