of 60220 LinkedIn

VVD: ‘Van Rijn moet oorzaak Wmo-overschotten achterhalen’

Coalitiepartij VVD wil van VWS-staatssecretaris Van Rijn (PvdA) snel een verklaring over de miljoenen euro’s die gemeenten overhouden van het budget voor zorg en ondersteuning. Het liberale Tweede Kamerlid Sjoerd Potters vindt het opmerkelijk dat gemeenten geld overhouden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Coalitiepartij VVD wil van VWS-staatssecretaris Van Rijn snel een verklaring over de miljoenen euro’s die gemeenten overhouden van het budget voor zorg en ondersteuning. Het liberale Tweede Kamerlid Sjoerd Potters vindt het opmerkelijk dat gemeenten geld overhouden voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Tekort verwacht

Volgens Potters is het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het bevreemdt hem zeer dat gemeenten vorig jaar aangaven te verwachten de decentralisatie van de zorgtaken financieel niet aan te kunnen, terwijl er nu over 2015 sprake lijkt te zijn van flinke overschotten. Uit onderzoek blijkt dat er minimaal 310 miljoen euro op de plank is blijven liggen. Dat leert een berekening van Binnenlands Bestuur in samenwerking met de NOS van het door Frontin Pauw uitgevoerde onderzoek. Uit het in opdracht van Binnenlands Bestuur gehouden  onderzoek komt naar voren dat ruim de helft van de gemeenten 15 procent of meer van het Wmo-budget overhoudt. ‘Je zou eerder verwachten dat er een tekort zou zijn’, zegt Potters desgevraagd.

 

Overbelasting tweedelijns zorg

Hij vindt het in dit stadium nog te vroeg om conclusies te trekken, maar hij wil van de staatssecretaris in het kader van de Voorjaarsnota wel een analyse van  de oorzaken. ‘De bedoeling van de decentralisatie was dat de eerstelijnszorg dicht bij huis de duurdere tweedelijns zorg zou ontlasten. Als nu blijkt dat er sprake is van een onderbesteding, vraag ik me af of het gevolg ervan is dat er een groter beroep op de tweedelijns zorg wordt gedaan’, aldus Potters.

 

Oormerken geld

Hij hamert op de noodzaak dat Van Rijn duidelijkheid schept in de zaak. De discussie speelt nu immers of de bezuiniging op de Wet Langdurige Zorg (Wlz) van 500 miljoen euro, voorzien in 2017, al dan niet verantwoord is. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland zegt dat die bezuiniging niet kan. Maar als er sprake is van een overbelasting van de Wlz vanwege een onderbenutting van de Wmo, komt de zaak volgens Potters mogelijk in een  ander daglicht te staan. Hoewel het gaat om niet geoormerkt geld, vindt hij dat het geld dat gemeenten niet aan de Wmo besteden naar één van de andere sociale taken van de gemeenten zou moeten gaan. ‘Maar alvorens we over andere kaders gaan praten, wil ik eerst ook de gemeenten de ruimte te geven uit te zoeken hoe het zit.’ 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door minima op
@ A. Willemsen
Tsssssss. Recht praten wat krom is naar mijn oordeel.
Alleen de gemeenten zijn beter geworden van de Wmo-wet en beleidsvrijheid, en niet uitgegeven zorggeld verdwijnt in de grote sparpot van de gemeentekas en gaat naar andere doelen. Check op het internet.
Als iedereen zorg op maat kreeg, dan zouden de gemeenten geen 310 miljoen overhouden op het Wmo-budget.
In 2016 wordt de overschot nog groter!
Denk dat de gemeenten het hardst hierom lachen.
En er duizenden mensen ontslagen in de zorg.
Dat Van Rijn en Klijnsma nog met zichzelf kunnen leven..
Door A. Willemsen op
Ik lees nogal kort door de bocht reacties tussen mijn voorgaande reageerders. De meeste gemeenten houden wat ze over hebben aan in een reserve bedoeld voor het sociaal domein. Het wordt dus niet ergens anders voor gebruikt. Daarnaast zullen nog steeds een behoorlijk aantal mensen de weg moeten zien te vinden naar de gemeenten vwb zorg. Het rijk heeft gemeenten bang gemaakt met absurde bezuinigingen en die zijn daar mee aan de gang gegaan. Of gemeenten nu teveel hebben bezuinigd zal blijken na een nadere analyse. Wat Den Haag nu roept is poppenkast, ze kunnen net zo goed onderzoek doen waarom het rijk NIET met minder toekon en gemeenten WEL.
Door Jaap de Jong (adviseur) op
Laat Van Rijn de SVB eerst eens verantwoording afleggen aan de gemeenten. Laat daarna de Tweede Kamer niet meer interveniëren bij de transformatie in de Jeugdzorg, zoals vorig jaar is gebeurd tav de bevoorschotting van de jggz waar de zorg tot op heden grotendeels nog niet is verantwoord en de gemeenten op dit moment nog geen zicht hebben op de daadwerkelijk bestede zorgkosten door de zorgaanbieders, last staan op de levering van zorg). De lobbyisten spannen de landelijke politici weer mooi voor hun karretje...
Door minima op
Ja, hoe zou dát nou komen hé?
Misschien iets met de ‘compensatie eigen risico’ (CER) en de ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ (Wtcg) niet meer uitbetalen zoals de gemeente Ferwerderadeel/Dantumadeel doet?

Want, heb je als chronisch zieke in de bijstand een veel en veel te dure collectieve gemeentelijke zorgpolis (129,82 euro per maand ) dan heb je als minima geen recht op het CER-en Wtcg-zorggeld in Ferwert!

En één keer raden: Op mijn ingediende bezwaarschrift van 21 maart 2016 betreffende de afwijzing bijzondere bijstand voor de CER, heeft de gemeente Ferwerderadeel/de Sociale Kamer tot heden 9 weken later(!) uiteraard nog steeds niet gereageerd...
Zo rolt de gemeente Ferwerderadeel.

De gemeenten Ferwerderadeel/Dantumadeel kunnen zo ongegeneerd met deze praktijken een schofterige Wmo-overschotpot opbouwen ten koste van o.a. de chronisch zieken in de bijstand, zonder erop aangesproken te worden. Onaanvaardbaar!
Want hoe zouden die arme, arme gemeenten zich anders moeten verrijken?
Door Alfred op
Eens met de heer Wiersma. En ik snap niet zo goed dat BB aan politieke agendavorming doet.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Nogmaals, nu in de juiste volgorde.

Enkele oorzaken kunnen zijn:
1. het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is niet goed berekend.
2. de door het Rijk opgelegde en deze door de gemeenten doorgegeven bezuinigingen blijken te hoog te zijn.
3. het Rijk/provincies zijn in het verleden binnen de zorgsector veel te royaal geweest
4. de gemeenten moeten nog met tal van instellingen afrekenen.
5. veel (onnodige) zorgvragers zijn afgehaakt nu er beter lokaal zicht is op de zorgvraag.
Een analyse hiervan is natuurlijk zeker niet in het voorjaar te geven. Dat wordt eerder eind 2016/voorjaar 2017.
Sjoerd Potters (VVD) is veel te snel met zijn conclusies en zijn vraag om analysering van een mogelijk overschot bij gemeenten is daarom pas veel later te verwachten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Enkele oorzaken kunnen zijn:
1. het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is niet goed berekend.
2. de door het Rijk opgelegde en deze door de gemeenten doorgegeven bezuinigingen blijken te hoog te zijn.
3. het Rijk/provincies zijn in het verleden binnen de zorgsector veel te royaal geweest
Sjoerd Potters (VVD) is veel te snel met zijn conclusies en zijn vraag om analysering van een mogelijk overschot b ij gemeenten is daarom pas veel later te verwachten.
3. de gemeenten moeten nog met tal van instellingen afrekenen.
4. veel (onnodige) zorgvragers zijn afgehaakt nu er beter lokaal zicht is op de zorgvraag.
Een analyse hiervan is natuurlijk zeker niet in het voorjaar te geven. Dat wordt eerder eind 2016/voorjaar 2017.
Door P. Pluim op
Het gedrag van gemeenten en hun ambtenaren is asociaal en ronduit crimineel. Vele miljoenen euro's overhouden en dat niet geoormerkte zorggeld besteden aan andere zaken of gewoon in de begroting wegmoffelen. Gemeenten hebben misbruik gemaakt van de decentralisaties en moeten nu direct de zorggelden ruimhartig besteden aan ouderen en andere zorgbehoevenden. De minister en staatssecretaris moeten direct ingrijpen anders zijn de zorggelden verdwenen.
Door KoosZ op
VVD weet de oorzaak best. Maar voor de bühne veinst men onwetendheid. #dommeliberalen
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
Decentraliseren betekent loslaten, toch?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners