of 58952 LinkedIn

VVD’ers clashen over hoogte lokale lasten

Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

VNG-voorzitter Jan van Zanen dient twee VVD-partijgenoten in de Tweede Kamer van stevige repliek. De liberale parlementariërs Helma Lodders en Albert van den Bosch spraken er onlangs schande van dat de lokale belastingen dit jaar weer zijn verhoogd en pleitten voor een hard maximum aan de stijging.

Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

Pertinent onjuist
Van Zanen stelt het niet eens te zijn met de suggestie die de VVD-Kamerleden wekken dat lokale lasten de sluipmoordenaar van de koopkracht zijn. ‘Van elke euro die Nederlandse huishoudens en bedrijven in 2019 aan belastingen en sociale premies afdroegen, ging slechts 3,3 procent naar gemeenten. Van diezelfde euro aan belastingen en premies ging maar liefst 95,2 procent naar de rijksoverheid. De suggestie dat gemeentebelastingen een onevenredig grote kostenpost zouden vormen voor inwoners, is dus pertinent onjuist’, aldus Van Zanen.

Eerlijker systeem
Van Zanen zou persoonlijk ook graag lagere lokale lasten zien. Maar de werkelijkheid is dat een aantal gemeenten zich gedwongen ziet die lasten juist te verhogen omdat dat hun takenpakket enorm is uitgebreid, ‘maar de centen niet’. Het gevolg is dat gemeenten moeten bezuinigen. ‘Dan worden er bibliotheken en zwembaden gesloten, om die begroting maar sluitend te krijgen’, aldus Van Zanen. ‘De uitkering van het rijk aan gemeenten moet dus worden verhoogd en hervormd.’ Het is volgens hem de hoogste tijd dat er een ‘nieuw en eerlijker’ systeem komt voor de financiering van de gemeenten.

Gemeentelijk autonomie
Daarnaast vindt de VNG-voorman het not done dat de Tweede Kamerleden morrelen aan de gemeentelijke autonomie. ‘Dat soort geluiden horen we de laatste tijd overigens wel vaker. Denk aan het ingrijpen in de woningbouwproductie, een van bovenaf opgelegde herindeling van regio’s en de plannen om de specialistische jeugdzorg te re-centraliseren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander (oud-raadslid) op
Van Zanen heeft gewoon gelijk. En toont dat aan met feiten. Een real politiker, zouden er meer moeten zijn !
Door Ria Huisman (directeur) op
En zo doen we allemaal wat betrekt de gemeente de burger ja nodigt zelfs uit om mee te doen, maar de besluiten liggen al vast.
Tot heden is er niets veranderd welk kabinet er zat de burger betaald de rekening van de korte termijn denkende figuren in de kamer en de raad.
Proffessoren in commissies etc.
Niet de gewone man of vrouw die met de uitvoering te maken hebben.
Door Jeroen op
Wat een klucht. Ieder weldenkend mens en een beetje kennis van gemeentefinanciën en context kent de oorzaken. Extra taken zonder bijbehorende middeIen leidt per definitie tot druk elders (of stijgende gemeentelijke lasten...). Het wordt tijd voor een discussie over in hoeverre gemeenten autonoom zijn.
Door Jan Nitrauw (Lokaal journalist ) op
Geen revolutie maar herbezinning

Het steekt de VVD dat gewone middeninkomens en gewone hardwerkende Nederlanders fors meer moeten betalen voor de lokale lasten. 'Tijd voor een revolutie', prediken de VVD Tweede Kamerleden Helma Lodders en Albert van den Bosch. Nu is algemeen bekend dat politici een kort geheugen hebben. Volgens mij hadden gemeenten tot het begrotingsjaar 2015 de zaakjes over het algemeen redelijk op orde. Tuurlijk, er was wel eens wat met een wethouder en een veel te duur zwembad of een college met een te actieve grondpolitiek. Het een te herleiden tot ambitie, het ander tot een crisis.
Maar met ingang van 2015 gooide een kabinet onder leiding van de VVD het complete sociale domein over de schutting bij de gemeenten gecombineerd met een miljardenkorting. Dit zo ongeveer als sluitstuk van het liberale fenomeen marktwerking. Helma Lodders zit sinds 2010 in de Tweede Kamer en heeft hier dus aan meegewerkt. Collega Albert sinds 2017 maar was voordien burgemeester in Zaltbommel en was dus ook niet onwetend over deze operatie.
In mijn loopbaan als verslaggever voor het lokale journalistiek dat binnen het Haagse circuit zeker niet gelezen wordt, zag ik de gevolgen. Jeugdzorg, WMO en aangepast werk voor mensen die net niet helemaal top kunnen presteren, zijn een aantal werkvelden die zwaar onder druk zijn staan door deze maatregel. Gemeenten moeten het ene gat met het andere stoppen en de WOZ flink verhogen.
Ik ken dankzij die lange loopbaan ook nog andere tijden. Een tijd dat 'het dragen van de zwaarste lasten door de sterkste schouders' een gevleugelde uitdrukking was voor het dragen van verantwoordelijkheid. De tijd van de wethouders financiën die met hun colleges en gemeenteraden een begroting voor de lokale leefbaarheid maakten. Overal het algemeen werd er royaal begroot. Met als gevolg dat er overschotten waren. Als de jaarrekening opgemaakt was, kon er nog wel eens wat uitgedeeld worden. Een nieuw hek om de speeltuin bijvoorbeeld, renovatie van kleedkamers bij de voetbalclub, een beweegtuin voor een verzorgingstehuis, een oudejaarsbijdrage voor de minima.
Helma en Albert stellen nu voor om paal en perk te stellen aan de stijgende lokale lasten. Om ook op te merken: 'Tenslotte zal ook de uitkering van geld van het rijk hervormd moeten worden, want gemeenten moeten voldoende middelen hebben voor hun inwoners'. En dat is veelzeggend: 'Tenslotte... '
Ik denk dat als de Haagse politiek begint met het verstrekken van voldoende middelen aan gemeenten, passend bij hun taken, het probleem van stijgende lokale lasten zich als sneeuw voor de zon oplost. 'Bezint eer ge begint...' ofwel: evalueer wat de gevolgen zijn van de revolutie uit 2015.
Door de Vries (Ambtenaar) op
Van Zanen heeft natuurlijk gelijk maar wat hij stelt is niet of nauwelijks relevant. Als iets in de afgelopen jaren weer duidelijk is geworden is dat gemeenten in Nederland maar beter kunnen inzetten op volledige afschaffing van m.n. de OZB. Die belasting suggereert dat gemeenten qua belastingheffing op één lijn met het rijk gezet kunnen worden. Zie het pleidooi van de TK leden. Maak daar eind aan want er zijn twee dingen duidelijk in financiële verhouding tussen rijk en gemeenten: ten eerste het rijk is de baas en bepaalt alles en tweede: dat gaat nooit veranderen. Neem dus de illusie en suggestie weg dat gemeenten financieel iets te vertellen hebben. Overigens wel grappig dat VVD kamerleden klagen dat gemeenten de lasten bij woningeigenaren neerleggen. Wie heeft de ozb voor gebruikers van woningen afgeschaft? Vvd minister Zalm. Wie is modicus tegen uitbreiding vh fiscale gebied voor gemeenten? De VVD. Is het dan raar dat je bij de woningeigenaren uit komt?

Dus: stop met illusie vd autonome gemeenten. Maak ze formeel tot wat ze defacto zijn: uitvoeringsorganen vh rijk zoals UWV, RWD en bijvoorbeeld DUO. Schaf de raadsverkiezingen ook maar af. Gemeenten hebben niets of niks te vertellen over onderwerpen waar die verkiezingen over lijken te gaan. Illusie en gezichtsbedrog.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners