of 61441 LinkedIn

VVD’ers clashen over hoogte lokale lasten

Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

VNG-voorzitter Jan van Zanen dient twee VVD-partijgenoten in de Tweede Kamer van stevige repliek. De liberale parlementariërs Helma Lodders en Albert van den Bosch spraken er onlangs schande van dat de lokale belastingen dit jaar weer zijn verhoogd en pleitten voor een hard maximum aan de stijging.

Als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en als ‘liberaal in hart en nieren’ zegt Van Zanen zich meer dan geroepen te voelen te reageren op de insinuaties van de VVD-Tweede Kamerleden. Lodders en Van den Bosch pleitten in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad onlangs onder andere voor een maximum aan de stijging van de lasten of liever nog een verlaging van de lokale belastingen. Die zouden veel te hoog worden en te eenzijdig worden neergelegd bij automobilisten en woningeigenaren.

Pertinent onjuist
Van Zanen stelt het niet eens te zijn met de suggestie die de VVD-Kamerleden wekken dat lokale lasten de sluipmoordenaar van de koopkracht zijn. ‘Van elke euro die Nederlandse huishoudens en bedrijven in 2019 aan belastingen en sociale premies afdroegen, ging slechts 3,3 procent naar gemeenten. Van diezelfde euro aan belastingen en premies ging maar liefst 95,2 procent naar de rijksoverheid. De suggestie dat gemeentebelastingen een onevenredig grote kostenpost zouden vormen voor inwoners, is dus pertinent onjuist’, aldus Van Zanen.

Eerlijker systeem
Van Zanen zou persoonlijk ook graag lagere lokale lasten zien. Maar de werkelijkheid is dat een aantal gemeenten zich gedwongen ziet die lasten juist te verhogen omdat dat hun takenpakket enorm is uitgebreid, ‘maar de centen niet’. Het gevolg is dat gemeenten moeten bezuinigen. ‘Dan worden er bibliotheken en zwembaden gesloten, om die begroting maar sluitend te krijgen’, aldus Van Zanen. ‘De uitkering van het rijk aan gemeenten moet dus worden verhoogd en hervormd.’ Het is volgens hem de hoogste tijd dat er een ‘nieuw en eerlijker’ systeem komt voor de financiering van de gemeenten.

Gemeentelijk autonomie
Daarnaast vindt de VNG-voorman het not done dat de Tweede Kamerleden morrelen aan de gemeentelijke autonomie. ‘Dat soort geluiden horen we de laatste tijd overigens wel vaker. Denk aan het ingrijpen in de woningbouwproductie, een van bovenaf opgelegde herindeling van regio’s en de plannen om de specialistische jeugdzorg te re-centraliseren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wendeline Cleven (fvrijwillig freelance schrijver.) op
De ware identiteit van de VVD is allang ter ziele. Terug naar de VVD o.l.v Hans Wiegel was soms beter geweest.
Premier Mark Rutten kan zich zelf nu wel flink profileren met dank aan de coronacrisis.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Rood Hesje
Kennelijk alweer geen bril op of je snapt het niet. Deze Dagobert Duck is natuurlijk onze minister van Financiën.
En inderdaad …ik kom in deze nieuwsbrief al jaren op voor uitkeringsgerechtigden en probeer gepensioneerden wakker te schudden om iets te doen aan de achterlijke rekenrente, waarvan vooral AOW'ers met een klein pensioen.de dupe zijn. Nu duidelijk?
Door Rood Hesje (regelrechte ambtenaar) op
@Spijker(tje).....Dagobert Duck!! Die had toch al ruim de pensioenleeftijd. Dus ja die zwemt lachend rond, want de Nederlandse gepensioneerden hebben het erg goed (m.u.v. degenen die alleen van AOW moeten rondkomen) ,
Door Herman Jillings (strategisch adviseur) op
Los van alle miljarden, percentages en verleggen van geldstromen constateer ik een onderliggende uitdaging. Zelfs binnen de VVD is blijkbaar de afstand tussen de leefwereld w.o. de lokale overheid en de systeemwereld waarvan het rijk een opponent zo ver gegroeid dat verbinding en een gezamenlijk antwoord een hele inspanning vergt. Ik zou zeggen welkom in het decennium 2020-2030. aan uitdaging geen gebrek.
Door Spijker (n.v.t.) op
De pot verwijt de ketel dat deze zwart ziet. De belastingdruk van het Rijk is sinds 2008 gestegen van 36% naar 40%. De gemiddelde belastingen van de gemeenten zijn in die periode eveneens tot ruim boven het inflatiepercentage verhoogd.
Inmiddels is de nationale schuld gedaald tot ca. 45% (ruim lager dan EU-norm). Het zijn vooral de burgers (m.n. de gepensioneerden) die de dupe zijn van dit belastinggeweld. Dagobert Duck zwemt lachend rond in de euro's..
Door Herman Nijskens op
Klopt dat wel?
Slechts 3,3% van elke euro belasting gaat naar de gemeenten?
Gemeentefonds is 31 miljard.
Totaal van belastingen en sociale premies in begroting 2020 is 311 miljard...
Bovenop de 31 miljard die via Rijk bij gemeenten komt heffen de gemeenten hun eigen belastingen en heffingen.
Door Bertduss (Kennert) op
Van Zanen heeft echt geen punt. Die door zijn ambtenaren voorbereide cijferbrij is alleen maar zand in de ogen. Punt is dat gemeenten vele uitkeringen ontvangen waaronder die uit het gemeentefonds. Nog niet zo lang geleden bestond er een macronorm voor de maximale stijging van de OZB. Hier hielden zich maar weinig gemeenten aan.
Gemeenten hadden keihard op dwars moeten gaan met de generieke korting van 25% bij de overheveling van het sociaal domein en bij de korting op de apparaatskosten van €950 miljoen. Maar nee hoor, i.p.v. het gelijk bij het Rijk halen, is er gemakkelijkere weg, de inwoners plukken!
Gemeenten .....rupsjes nooit genoeg!!
Door Gerrit (beleidsadviseur) op
De Tweede Kamer heeft inderdaad een kort geheugen. Bovendien heeft de Tweede Kamer in gemeenteland ook de bijnaam van supergemeenteraad. Kennelijk hebben de leden van de Tweede Kamer ook een kort geheugen als het gaat over de indeling van ons openbaar bestuur. Het zou de Tweede Kamer en dus ook deze VVD-kamerleden sieren zich bezig te houden met de ontiegelijk volle agenda waar de Tweede Kamer zichzelf mee opzadelt door de vele soorten debatten die aangevraagd worden en inmiddels op een letterlijk lange 'long list staan'. Dan kunnen de gemeenten doen wat hun taak is.
En natuurlijk, boter bij de vis bij decentralisaties, een fatsoenlijke kosten-baten-analyse door een gezamenlijk opdrachtgeverschap van kabinet en VNG aan meerdere onderzoeksbureaus. Dan kan de Tweede Kamer die wijzigingen ook als hamerstuk behandelen in plaats van oeverloze discussies die in het nadeel van de gemeenten eindigen. Al het veriste voorwerk voor een wetswijziging is dan weer eens voor niets geweest omdat de Tweede Kamer het toch beter weet dan het kabinet en de VNG hebben uitgezocht.
Door hbellaart (raadslid) op
De heer Van Zanen heeft een punt, maar manifesteert zich tegelijkertijd als de pot die de ketel verwijt.

Recent heeft de VNG landelijke afspraken gemaakt over een nieuw vergoedingenstelsel voor afvalinzameling, een gemeentelijke taak. De VNG heeft daarbij bewust gemeenten buiten spel gehouden door stukken zeer laat voor de VNG-besluitvorming bekend te maken. Na het besluit van de VNG bleek bovendien dat de VNG informatie voor gemeenten had achtergehouden, te weten een brief van de Staatssecretaris van Financiën over Btw-plicht bij afvalinzameling van PMD (en papier).

Dus om nu de mond vol te hebben van de autonomie van gemeenten gaat mij wat te ver.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
De belastingen zijn onder 10 jaar Rutte al gestegen van 36 tot 40% en de lokale lasten zoals OZB en parkeerheffingen vliegen ook jaarlijks de hoogte in. De schuld bij de gemeente Utrecht is tussen 2007 en 2017 vertienvoudigd van 150 miljoen naar 1,5 miljard. Het aantal daklozen neemt razendsnel toe. Het wordt tijd dat politici zich dat eens wat meer gaan realiseren.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners