of 59147 LinkedIn

Vrijwilligersorganisaties krijgen helft ozb terug in Hardenberg

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de Overijsselse gemeente Hardenberg ligt, gaat de verlaging van de OZB met terugwerkende kracht in per 1 januari 2015. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.

Vrijwilligersorganisaties die eigenaar of gebruiker zijn van dorps-, wijk- of  buurthuizen, dan wel sport-, culturele of religieuze gebouwen ontvangen van de gemeente Hardenberg de helft van de onroerendezaakbelasting (ozb) terug.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de Overijsselse gemeente ligt, gaat de verlaging met terugwerkende kracht in per 1 januari 2015. De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Het voornemen is de verlaging van de ozb voor maatschappelijke panden structureel te maken.

Hogere ozb-aanslag
Het college wil de ozb-compensatie invoeren voor alle vrijwilligersorganisaties, omdat ze het vrijwilligerswerk in de gemeente van groot belang vindt voor de samenleving. Landelijk is er in 2014 een ander waarderingssysteem voor maatschappelijke panden ingevoerd. Door die hertaxatie hebben de panden een hogere waarde gekregen, dat leidde tot een hogere ozb-aanslag. Dat zorgde ervoor dat veel eigenaren en gebruikers van maatschappelijke objecten een hogere belastingaanslag kregen. Sommige eigenaren en gebruikers van die gebouwen hebben bij de gemeente aangegeven die kosten niet te kunnen dragen.

Structurele compensatie
Naar aanleiding van een eerder debat in de gemeenteraad over de verhoogde ozb-tarieven voor maatschappelijke objecten, legt het college daarom de gemeenteraad een structurele compensatieregeling van de ozb voor. Het uitgangspunt van de compensatieregeling is dat alle vrijwilligersorganisaties die hoofdzakelijk werken met vrijwilligers en eigenaar en/of gebruikers zijn van een maatschappelijk object in aanmerking komen voor een structurele compensatie. Voorwaarde is wel dat het gebouw met name wordt gebruikt voor culturele, sport, welzijn, kerkelijke of andere vrijwilligersactiviteiten.

Moeite met exploitatie
Volgens verantwoordelijk wethouder Jannes Janssen hebben vrijwilligersorganisaties met een maatschappelijk gebouw te maken met verschillende structurele lasten. ‘Daardoor is het soms moeilijk de exploitatie rond te krijgen’, zegt hij. ‘Niet alle  vrijwilligersorganisaties kunnen de verhoging van de kosten opvangen. Gezien hun belangrijke maatschappelijke rol vinden we het daarom echt van belang om deze organisaties te compenseren.’

Met de compensatieregeling is een bedrag gemoeid van 87.500 euro. De vrijwilligersorganisaties krijgen de compensatie voor 2015, 2016 en 2017 in één keer uitbetaald. Zij ontvangen per saldo meer geld terug, dan de stijging van de ozb sinds 2014. De effecten van de verlaging van de ozb voor vrijwilligersorganisaties zal volgens afspraak uiterlijk vóór 1 januari 2022 worden geëvalueerd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@Emile M (rijksambtenaar). Zelfs als dit via de subsidieweg teruggaat is dit oneigenlijke besluitvorming en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (AWB).
Dat huurders geen OZB betalen is al bekend vanaf het moment dat Zalm (VVD) dit invoerde. Hier wordt natuurlijk bedoeld alle eigenaren van woningen en bedrijfspanden i.c. wat wettelijk mogelijk is. Overigens was het de bedoeling van Zalm (VVD) en c.s. om de OZB ooit ook nog eens voor eigenaren af te schaffen. Maar hier is nog niets van terecht gekomen. Ook hier moet je het dus niet hebben van de VVD!
Door Emile M (rijksambtenaar) op
@Haim: Er staat dat de instellingen geld terug krijgen. Dat betekent dus dat ze een subsidiekrijgen en geen korting op de OZB.
@H. Wiersma: Het zijn geen gelijke monniken. Voor woningen betalen de gebruikers immers geen OZB meer.
Door Teunis (promotor omgevingsgedachte) op
Niet vragen "wat mag", maar "wat willen wij? en hoe doen we dat dan?" Laat dit niet alleen bij de Omgevingswet een gedachtegoed zijn, maar ook landelijk op alle terreinen van het 'bestuurlijk leven'.
Door Haim (Fiscaal adviseur) op
Hier wordt de facto een subjectieve gedeeltelijke vrijstelling ingevoerd. De gemeentewet biedt die mogelijkheid echter niet. Het college handelt hier derhalve in strijd met de wet. Ik mag hopen dat er in Harderwijk een raad zit die ziet dat dit niet kan. Hier zie je het gemis van het in 1997 afgeschafte preventief toezicht op belastingverordeningen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dit kan natuurlijk niet. Want die verlaging betekent een verkapte OZB-verhoging voor de woningeigenaren. Bij de uitvoering van de OZB geldt het devies 'gelijke monniken, gelijke kappen'. Een college van B&W moet beter weten!