of 62812 LinkedIn

Vooruitzicht ABP blijft zorgelijk ondanks akkoord

Pensioenfonds ABP is blij dat er schot zit in het inrichten van een nieuw pensioenstelsel, maar blijft somber over de vooruitzichten op korte termijn. Hoe sneller het nieuwe stelsel er komt, hoe sneller deelnemers kunnen profiteren van betere beleggingsresultaten als de economie zich herstelt.
© Shutterstock

Pensioenfonds ABP is blij dat er schot zit in het inrichten van een nieuw pensioenstelsel, maar blijft somber over de vooruitzichten op korte termijn. Hoe sneller het nieuwe stelsel er komt, hoe sneller deelnemers kunnen profiteren van betere beleggingsresultaten als de economie zich herstelt.

Gevarenzone

Eerder deze maand werd het definitieve pensioenakkoord gesloten door de werkgevers, de vakbonden en het kabinet. Zij spraken ook af dat vanwege de coronacrisis pensioenfondsen volgend jaar niet hoeven te korten als de dekkingsgraad (de mate waarin een fonds de toekomstige pensioenen kan uitbetalen) zich eind dit jaar boven de 90 procent bevindt. Die van ABP is momenteel 84,5 procent en het fonds bevindt zich dus nog in de ‘gevarenzone’.

 

Realistisch

Voor ABP zijn de belangrijkste punten van het nieuwe stelsel (zoals die blijken uit de hoofdlijnennotitie) dat het beter past bij deelnemers die veranderen van baan, dat het pensioen gaat meebewegen met de economie en dat deelnemers ‘realistisch inzicht’ krijgen in hoeveel geld zij hebben ingelegd en welk pensioen zij kunnen verwachten. Ook blijven volgens het fonds waardevolle solidrariteitselementen van samen sparen, beleggen en risico’s delen bewaard. ‘Dat levert de beste resultaten op.’

 

Onduidelijk

Maar er zijn uitdagingen. Er mogen dan afspraken gemaakt zijn over wel of niet korten in 2021, de regels voor indexatie en verlagen in de overgangsperiode (het nieuwe stelsel zou in 2026 ingaan) zijn nog niet duidelijk. Er is volgens voorzitter Corien Wortmann sowieso nog veel uit te werken. ‘In deze fase kunnen we nog niet zeggen wat het concreet voor onze deelnemers gaat betekenen.’

 

Tweede Kamer

Er wordt al meer dan tien jaar gesproken over de nood tot een nieuw pensioenstelsel. In 2019 werd een voorlopig akkoord bereikt en het definitieve akkoord van 12 juni is daar een verdere uitwerking van. Het Centraal Planbureau heeft er inmiddels een doorrekening van gemaakt. Maandag stuurde minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) de plannen voor het nieuwe stelsel naar de Tweede Kamer, zonder goedkeuring van vakbond FNV die afgelopen vrijdag de ledenstemming over het akkoord twee weken uitstelde.

 

Individuele uitkomsten

Pas nadat pensioenfondsen hun plannen hebben voorgelegd aan De Nederlandsche Bank, naar verwachting in 2024, zal voor deelnemers duidelijk worden wat de individuele gevolgen zijn van de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bart (staffunctionaris) op
De actieve deelnemers zitten helemaal niet te wachten op "sneller profiteren van goede beleggingsresultaten."
Dat is alleen leuk als je van gokken houdt. zorg ervoor dat buffers de eerste schok opvangen. (niemand rijdt er nog in een auto zonder airbag. )

Zolang er geen compensatie van 60 miljard euro is voor het afschaffen van de wettelijk verplichte doorsneepremie is sowieso er geen akkoord.
Laat staan dat er een basis is voor bevriezen van werkgeversdeel.
Door Spijker (n.v.t.) op
Met het ABP is niets aan de hand. Het pensioenfonds wordt, net als andere pensioenfondsen, door het Kabinet/DNB gedwongen om zich arm te rekenen via een een belachelijk lage rekenrente voor toekomstige verplichtingen. De pensioenfondsen hebben nog nooit zoveel rendement gemaakt als de laatste 10 jaar. Het vermogen van de pensioenfondsen is na de vorige crisis bijna verdubbeld en voldoende om de pensioenen (inclusief indexering) de eerste 60 jaar zonder problemen uit te betalen. Moet er dan nog meer zekerheid zijn? Dit Kabinet lijkt er op uit te zijn om wederom een grote aanslag te plegen op de pensioenen via een gecamoufleerde en ongeëvenaarde onteigeningsoperatie over de ruggen van de deelnemers aan de pensioenfondsen.
Door Opmerker (orig) op
"dat het pensioen gaat meebewegen met de economie en dat deelnemers ‘realistisch inzicht’ krijgen in hoeveel geld zij hebben ingelegd en welk pensioen zij kunnen verwachten. Ook blijven volgens het fonds waardevolle solidrariteitselementen van samen sparen, beleggen en risico’s delen bewaard. ‘Dat levert de beste resultaten op.’". (terzijde: leuke woordspeling in het stukje)
.......Maar dat zien we dus nu al....al heel lang zit de tegenslag in de bewegingen van de beurs en is men overgeleverd aan die emotie-economie. Als we dan nu al heel lastig samen kunnen sparen (....???), beleggen en risico's delen, hoe gaat dat dan straks?
Vraag: wordt het dan nu ook maar tijd voor een andere beleggingsstrategie? Aanvullende deskundigheid zal er wel zijn in dit land.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners