of 59185 LinkedIn

Voorschoten: fusie met Wassenaar financieel beter

Het concept herstelplan van de financiën van Voorschoten bevat een aantal voorstellen. Eén ervan is de optie de ambtelijke fusie met de gemeente Wassenaar een halte verder te trekken door alle medewerkers van beide gemeenten ook fysiek onder één dak te brengen.

Het zwembad dicht, de ozb omhoog. Die maatregelen zijn volgens het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten nodig om het tekort van drie miljoen euro terug te dringen. En als punt van overweging: een herindeling met Wassenaar.

Halvering budget
De voorstellen staan in het concept herstelplan van de financiën van Voorschoten. Andere in het oog springende bezuinigingen zijn onder meer het afstoten van het cultureel centrum, het schrappen van de bijdrage aan leefbaarheid in de wijken en halvering van het budget voor hulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten. Ondanks al die maatregelen, komt de gemeente mogelijk nog niet aan het nodige bezuinigingsbedrag van drie miljoen euro dat de provincie als toezichthouder eist.

Onder één dak
Daarom is een zogeheten ‘tweede schil’ aan bezuinigingsmogelijkheden op een rij gezet, waaraan echter nog geen bedragen zijn gekoppeld. Eén ervan is de optie de ambtelijke fusie met de gemeente Wassenaar een halte verder te trekken door alle medewerkers van beide gemeenten ook fysiek onder één dak te brengen. Dat gebeurt nu nog niet en dat heeft volgens het college ‘een kostenverhogend effect.’ Uit nader onderzoek zal de komende maanden moeten blijken welke synergievoordelen er te behalen zijn op de huisvesting van de samenwerkende ambtenaren.

Bijdrage rijk
In het concept herstelplan gaat het college zelfs nog een stap verder. ‘Hoewel dit een politiek gevoelig onderwerp is, willen wij u er toch op attenderen dat een bestuurlijke fusie (herindeling) de gemeente Voorschoten een ander en beter (structureel) financieel perspectief op zou leveren’, aldus het college. ‘Pijnlijke en ingrijpende keuzes zouden daarmee voor de inwoners vermeden kunnen worden.’

Vanuit het rijk verwacht het dagelijks bestuur van Voorschoten in geval van een bestuurlijke fusie namelijk ‘incidentele bijdragen’ om een bestuurlijke samenwerking mogelijk te maken. ‘Naast de samenwerking bestuurlijk kan dit veel positieve structurele gevolgen hebben voor efficiency op zowel apparaatskosten van ambtelijke organisatie als op huisvesting en materieel’, aldus het college.

Voor 31 maart moet een door de gemeenteraad geaccordeerd herstelplan bij de provincie Zuid-Holland liggen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Een ander geluid op
De ambtelijke organisatie van Wassenaar en voorschoten is al geïntegreerd. De enige besparing is samenvoeging 2 raden. Dat lijkt mij financieel geen groot bedrag. Voor de rest zou Wassenaar de verliezen moeten betalen...dat lijkt me geen aantrekkelijk huwelijks-aanbod ??
Door Henk Overbosch (Burgerraadslid PvdA Voorschoten) op
Hans Rasch is ook fractievoorzitter van de lokale partij ONS, die sinds 2010 in Voorschoten collegeverantwoordelijkheid draagt. Begin december 2016 heeft de raad i.h.k.v. het op drie van de vier punten negatieve bestuurskrachtonderzoek o.a. gevraagd om informatie te verzamelen over de voors- en tegens van diverse herindelingsvarianten. Inclusief financiële aspecten. Het college levert die samenhangende informatie helaas niet, waardoor de discussie stokt. Het gevaar bestaat dat de raad nu te snel voor 1 april bezuinigingen doorvoert die de samenleving ontwrichten.
Door Hans Rasch (Consultant bedrijfsvoering lokale overheden) op
Een fusie financieel beter?
Dat zou dan een unicum zijn in Nederland, blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het Ministerie BZK, uitgevoerd door COELO.
Uit het rapport van de Greef, maar ook uit het proefschrift van Geertsema blijkt duidelijk dat er geen verband te vinden is tussen gemeentelijke herindelingen en gemeentelijke financiën.
Dus afgezien van de optie dat Wassenaar bereid is om flink in te leveren, valt er niets te winnen met een fusie.
Door Willem op
Grappig. Dit bevestigt maar weer dat het overhevelen van belastingheffing, van Rijk naar gemeente, de ongelijkheid vergroot.