of 59345 LinkedIn

Voor bijna 5 miljoen ruim 1.000 jonge ambtenaren

Gemeenten hebben met 4,7 miljoen euro subsidie de afgelopen vier jaar 1.019 jonge medewerkers tijdelijk in dienst genomen. Het merendeel betrof traineeships en één- of tweejaarscontracten.

Gemeenten hebben met 4,7 miljoen euro subsidie de afgelopen vier jaar 1.019 jonge medewerkers tijdelijk in dienst genomen. Het merendeel betrof traineeships en één- of tweejaarscontracten.

Vaste dienst

Hoeveel jonge medewerkers na die tijdelijke contracten door de gemeenten in vaste dienst zijn aangenomen, is niet bekend. Dat was ook geen voorwaarde voor de jongerenregeling, zo schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in antwoord op Kamervragen van GroenLinks-Tweede Kamerlid Nevin Özütok.  Die vragen werden gesteld naar aanleiding van een bericht van Binnenlands Bestuur over de beëindiging van de jongerensubsidieregeling voor gemeenten van het A&O fonds Gemeenten. De subsidieregeling, waarmee in 2015 werd begonnen, is per 1 januari 2019 opgeheven.

 

Vergrijzing

Volgens Ollongren is de situatie van jongeren op de gemeentelijke arbeidsmarkt sinds de aanvang van de jongerenregeling ingrijpend veranderd. ‘Ten tijde van de invoering was er sprake van enerzijds een vergrijzend personeelsbestand binnen gemeenten en anderzijds een problematische jeugdwerkeloosheid. In dat licht was het logisch een jongerenregeling te starten met als doel formatieve ruimte bij gemeenten te creëren, waarop jongeren konden worden aangenomen’, aldus de minister.

 

Nut en noodzaak

Inmiddels is de situatie volgens haar dusdanig veranderd ‘dat het middel het doel niet meer volledig dekt’: gemeenten hebben voldoende vacatures hebben, de jeugdwerkeloosheid op landelijk niveau is verminderd en gemeenten zijn breed overtuigd zijn van nut en noodzaak van het aantrekken van jongeren. Uit onderzoek blijkt dat 72 procent van de gemeenten momenteel actief beleid voert om jongeren binnen de gemeentelijke organisatie te behouden. Bovendien is er door toepassing van het zogeheten Generatiepact en een toenemende uitstroom van ambtenaren boven de 60 jaar voldoende formatieve ruimte  waarop jongeren kunnen instromen.

 

Afschrikken

Eerder is het volgens de D66-bewindsvrouw nu zo dat gemeenten moeite hebben jongeren te werven en te binden: ‘Strenge eisen in vacatureteksten schrikken jongeren die wel belangstelling hebben voor een loopbaan in de sector mogelijk af. Veel gemeenten werken in eerste instantie met jaarcontracten. Zeker in het geval van traineeships is lang niet altijd zeker dat na afloop van de tijdelijke aanstelling er structurele arbeidsplaatsen beschikbaar zijn.’

 

Proefaanstelling

Door de subsidieregeling aan te scherpen – in plaats van een 1 jaar gold als voorwaarde een contract van 2 jaar – is in 2018 nog gepoogd het voor jongeren aantrekkelijker te maken. Die aanscherping bleek volgens de minister echter minder effectief. ‘Slechts een enkele keer heeft een gemeente aangegeven hun beleid rond de proefaanstelling (doorgaans 1 jaar) uit te breiden naar 2 jaar om daarmee in aanmerking te komen voor de subsidie.

 

Zonder subsidie

Volgens de minister is geen of nauwelijks effect van het stoppen met de subsidieregeling van het A&O fonds Gemeenten te verwachten. ‘Juist het grote aantal aanvragen maakt duidelijk dat het een heel laagdrempelige regeling betrof. De overtuiging is dat de aanstellingen van jongeren die gesubsidieerd zijn, ook zonder subsidie tot stand zouden zijn gekomen. Het belang van de financiële steun was vooral gelegen in de stimulans om (meer) aandacht te genereren voor het aantrekken van jongeren. Nu blijkt dat gemeenten zich daarvan terdege bewust zijn en er meer formatieve ruimte is ontstaan, is er niet voldoende reden om de regeling te continueren.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter van der Haar (Beleidsmedewerker Openbaar Gebied) op
Is bekend, met de 'toepassing van het zogeheten Generatiepact en een toenemende uitstroom van ambtenaren boven de 60 jaar', op welke wijze de uitstroom van kennis en ervaring het hoofd wordt geboden?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners