of 63908 LinkedIn

Voor 1,2 miljard aan externen bij rijk

Reageer
De rijksoverheid heeft vorig jaar bijna 1,2 miljard euro uitgegeven aan de inhuur van externe medewerkers. ‘Omdat de cijfers over verschillende jaren niet te vergelijken zijn, kan niet zomaar de conclusie worden getrokken dat er sprake is van een sterke stijging van de uitgaven’, schrijft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

De zogeheten nulmeting die nu is uitgevoerd biedt een overzicht van de uitgaven voor externe inhuur van de verschillende departementen met een onderverdeling naar ‘beleid en advies’, ‘toezicht’, ‘staf’, en ‘uitvoering en baten-lastendiensten’ (de oude agentschappen). Het ministerie van Justitie is met 296 miljoen koploper, gevolgd door Verkeer en Waterstaat (216 miljoen), en Financiën (172 miljoen). Algemene Zaken gaf in 2007 ‘slechts’ drie miljoen uit: 445 duizend euro aan ‘staf’ en 2,6 miljoen aan ‘uitvoering & baten-lastendiensten’.

 

Volgens Justitie is er geen speciale reden waarom dit departement koploper is. ‘Het zal komen door veel IT-inhuur, het opvullen van tijdelijke gaten in de bezetting en het tegengaan van piekbelasting’, zegt voorlichter Ivo Hommes van het ministerie. Hij wijst er wel op dat Justitie een groot departement is - ‘er werken veertigduizend mensen bij justitie’ - en dat het een ‘24-uursbedrijf’ is.

 

In de brief die Ter Horst naar de Kamer heeft gestuurd, stelt de minister dat ‘het nog niet mogelijk is’ om de uitgaven aan externe inhuur van de ministeries onder te verdelen volgens een eerder gehanteerde inhoudelijke verdeling in acht soorten externe inhuur. Het is daardoor niet duidelijk hoeveel de ministeries uitgeven aan bijvoorbeeld ‘interim-management’, ‘communicatieadvies’, ‘uitzendkrachten’ of ‘advisering over automatiseringsvraagstukken’.

 

Er word ‘nagegaan’ of voor komende jaren wel die onderverdeling gemaakt kan worden. Waarom de ministeries niet in staat zijn de uitgaven op die manier te rangschikken is onduidelijk. ‘Dat is technisch niet mogelijk’, zegt Hommes.

 

Overigens is externe inhuur afgebakend van de ‘uitbesteding van facilitaire dienstverlening, infrastructurele werken (inclusief ICT) en beleidsonderzoek’. Die uitbesteding is dus buiten het bedrag van 1,2 miljard gelaten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners