of 65101 LinkedIn

Voltallig college Noord-Holland treedt af

Het voltallige college van gedeputeerde staten van Noord-Holland treedt af.  Dat hebben de voorzitters van de fracties van de VVD en de PvdA in de staten woensdag laten weten.
5 reacties
Het voltallige college van gedeputeerde staten van Noord-Holland treedt af.  Dat hebben de voorzitters van de fracties van de VVD en de PvdA in de staten woensdag laten weten.

Landsbanki
Het aftreden van alle zeven gedeptueerden heeft vrijwel zeker te maken met de resultaten van het onderzoek naar de verdwenen miljoenen bij de IJslandse bank Landsbanki. De provincie verloor in deze affaire 78 miljoen euro. Of commissaris van de koningin Harry Borghouts ook vertrekt, is niet duidelijk.

 

Persconferentie
Eerder bevestigde de fractievoorzitter van de VVD al het aftreden van de gedeputeerden Mooij en Hooijmaaijers. Om 12.00 vandaag begint een ingelaste persconferentie op het provinciehuis in Haarlem.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Westhoff (griffier) op
Het aftreden van de zeven gedeputeerden is een loos gebaar en heeft alles weg van een fopspeen. Want waarom aftreden, als je van mening bent dat niemand iets verkeerds heeft gedaan? Volgens de betrokkenen om een goed signaal te geven aan de samenleving. Staatsrechtelijk een noviteit en een nieuwe norm? Neen, volgens mij is het om een pijnlijk debat met provinciale staten te vermijden en, zodra de kruitdampen zijn opgetrokken, met minimaal een groot aantal van deze personen vrolijk verder te besturen. Hoezo een signaal en een kloof dichten?
Door Leo Verhoef (registeraccountant) op
Wat het onderzoeksrapport verzwijgt:

Naar aanleiding van het bij risico-banken verdwenen geld van provincie Noord-Holland heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. De onderzoekscommissie rapporteerde onlangs haar bevindingen en conclusies. Wat - heel opvallend - hieraan ontbreekt, is de constatering dat het toezichthoudend orgaan van de provincie, de volksvertegenwoordiging in de vorm van Provinciale Staten, al jarenlang volkomen gefaald heeft in zijn allereerste taak: toezicht houden! Des te opvallender omdat dit toezichthoudend orgaan al jaren tevoren herhaaldelijk gewaarschuwd was voor de enorme risico's terzake vanwege de honderden miljoenen euro's onnodige overschotten en beleggingen. Het onderzoeksrapport meldt ook onregelmatigheden over een door het provinciebestuur in 2007 onnodig aangegane lening van 50 miljoen euro. Echter, het toezichthoudend orgaan, Provinciale Staten, wist allang vóór het uitbreken van de commotie over het verdwenen geld van het aangaan van deze lening en had dit al veel eerder zonder slag of stoot goedgekeurd. Het onderzoeksrapport faalt ook volkomen in het onderkennen, laat staan beantwoorden, van de vraag hoe het kon gebeuren dat de provincie 800 miljoen euro had uitstaan als depositorekeningen bij allerhande banken en in andere vormen van belegging. Ook de pers faalt volkomen door nog steeds niet deze vraag te onderkennen. De pers faalt ook volkomen door niet te onderzoeken hoeveel honderden miljoenen euro's ongebruikt belastinggeld bij andere provincies op bankrekeningen staan te verkommeren. Noord-Holland is niet de enige provincie!

Provincie Noord-Holland incasseerde in de periode 1997-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van ruim 490 miljoen euro. Hierdoor steeg uiteraard het saldo op de bankrekeningen dienovereenkomstig. Noord-Holland ontving dus 490 miljoen euro meer van de belastingbetalers dan de provincie werkelijk nodig had. Opvallend is dat het provinciebestuur het in de jaarrekeningen over die periode deed voorkomen of de provincie "slechts" 111 miljoen euro had overgehouden. Tegenwoordig wordt hiervoor de term "boekhoudfraude" gebruikt. Registeraccountant drs. Leo Verhoef waarschuwt het toezichthoudend orgaan, Provinciale Staten, al vanaf 1999 en sindsdien elk jaar voor de oplopende overschotten en de terzake valse jaarrekeningen. Leo Verhoef waarschuwde het toezichthoudend orgaan al in 2006 voor de sterk oplopende overtollige geldmiddelen van honderden miljoenen euro's.
Dat de provincie in 2007 geheel onnodig een extra lening had aangetrokken van 50 miljoen euro, stond duidelijk vermeld en toegelicht in de jaarrekening 2007. De jaarrekening 2007 is in mei 2008 aan het toezichthoudend orgaan voorgelegd. Het toezichthoudend orgaan heeft toen ook van deze lening kennisgenomen en door het zonder slag of stoot goedkeuren van de jaarrekening ook het aangaan van de lening goedgekeurd.
Inmiddels heeft het provinciebestuur ook de jaarrekening 2008 van de provincie uitgebracht. Ook in deze jaarrekening vindt weer boekhoudfraude plaats. Ook aan het persbericht van 27 mei jl. hierover van registeraccountant drs. Leo Verhoef hebben de media alweer geen enkele aandacht besteed.
Mede door het volledig falen van de pers kunnen provincies ongebreideld doorgaan met het aankweken van enorme banktegoeden verkregen uit het incasseren van (soms heel veel) meer belastinggeld dan nodig is. Met name betreft het de oostelijke provincies.

Alle informatie over de onderzoekingen van registeraccountant drs. Leo Verhoef is te vinden op: www.leoverhoef.nl
Door W.Wilkens (schrijvende) op
Het euvel in dit soort kwesties is dat de benoemde in kwestie steeds een extra soort legitimatie aan de benoeming door de Kroon zegt te ontlenen, wat de politieke ambtsdragers die het vertrouwen hebebn opegzegd vervolgens voor zoete koek slikken (Over kennis van staatsrechtelijke conventies gesproken!). Terwijl bij verlies aan vertrouwen, wat per definitie een politiek oordeel is, de grond aan het functioneren van de betreffende is komen te ontvallen.
M.i. is dit in dit geval nog een instinct uit de tijd dat de CdK nog SG op jusitite was. Dar weet Docters van Leeuwen nog alles van!
Kijken wie de moed heeft het vertrouwen in het dagelijks bestuur van die provincie te herstellen.
Door Sam Schoenen op
Niet `het voltallige college` treedt af, maar de 7 gedeputeerden. De Commissaris van de Koningin Borghouts blijft zitten. Binnenlands Bestuur moet toch als geen ander weten dat staatsrechtelijk ´het college´ bestaat uit de door Provinciale Staten benoemde gedeputeerden en de door De Kroon benoemde Commissaris. Het zou Borghouts overigens sieren als hij OOK zou aftreden en HMdK ontslag zou aanbieden, te meer daar hij zo´n prominente rol speelde in dit dossier. Benieuwd of de Statenleden daar bij het debat nog een mening over hebben.
Door op

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners