of 58952 LinkedIn

VNG ziet ruimte voor hoger loon ambtenaren

Medewerkers van gemeenten kunnen wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op ‘een passende loonsverhoging’ in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Maar de koepelorganisatie is nog vaag over de precieze loonruimte.

Gemeenteambtenaren kunnen wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft rekenen op ‘een passende loonsverhoging’ in de nieuw af te sluiten cao met de vakbonden. Maar de koepelorganisatie is nog vaag over de precieze loonruimte.

Kosten pensioenpremie

In de vandaag gepresenteerde conceptarbeidsvoorwaardennota van de VNG, de basis voor de inzet van de gemeentelijke werkgevers voor de volgende cao gemeenten, wordt gesproken van een akkoord ‘met goede loonafspraken’ voor medewerkers. Hoeveel ruimte er bij gemeenten beschikbaar is voor ‘een passende loonsverhoging’ hangt volgens de nota af van verschillende factoren. De koepelorganisatie gaat er vanuit dat de ontwikkeling van het gemeentefonds de komende jaren iets beter is dan de afgelopen jaren. Van invloed op de loonontwikkeling is verder de stijging van de pensioenpremies van het ABP. Naar verwachting stijgen de pensioenpremiekosten in 2019 met 1,32 procent van de loonsom en dat is volgens de VNG ‘een flink deel van de financiële ruimte’.

 

Prikkel

Een financiële prikkel in de vorm van een verhoging van het salaris is volgens de VNG nodig, omdat er een prikkel moet blijven om nieuwe medewerkers te prikkelen bij de gemeenten aan de slag te gaan. Ook het zittend personeel verdient volgens de gemeentekoepel een beloning, vanwege hun inzetbaarheid voor de voortdurend veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Gemeenten willen een aantrekkelijke werkgever blijven.

 

Verlofuren

Verder willen de gemeentelijk werkgevers in de nieuwe cao een harmonisatie van het bovenwettelijk verlof regelen. Gemeenten hebben nu nog de mogelijkheid om extra bovenwettelijk verlof toe te kennen. Daardoor is er volgens de VNG bij gemeenten een verscheidenheid aan bovenwettelijke verlofuren ontstaan. Harmonisatie van al dit bovenwettelijk verlof zou tegemoet komen aan de behoefte van medewerkers om verlofuren flexibel en naar eigen keuze in te zetten. Ook zou de arbeidsmobiliteit van medewerkers erdoor worden verhoogd en draagt harmonisatie bij aan de ambtelijke fusies en samenwerking tussen gemeenten. Als bovenwettelijke sectorale verlofnorm wordt 34 uur voorgesteld, waarbij voor zittende medewerkers een overgangsrecht van vijf jaar geldt. Het voorstel is om de verlofregeling-nieuwe-stijl op te nemen in januari 2021 in de cao gemeenten op te nemen.

 

Looptijd

De VNG stelt in de conceptarbeidsvoorwaardennota een looptijd van de nieuwe cao voor van 1 jaar: van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Daarmee krijgen de gemeentelijke werkgevers de tijd om voorbereidingen te treffen voor de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Die wordt op 1 januari 2020 van kracht.

De conceptnota is voorgelegd aan de leden van de VNG. Die kunnen tot en met vrijdag 29 oktober reageren op de voorgestelde uitgangspunten. Op 1 november stelt het VNG-bestuur vervolgens de definitieve arbeidsvoorwaardennota vast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
"Gemeenten willen een aantrekkelijke werkgever blijven"

De vorige minimale CAO is alweer een geruime tijd verlopen. Een bod ligt niet op tafel. Wat nog verder verlopen is dat een gemeente een aantrekkelijke werkgever zou zijn. Dat is zij al 16 jaar niet meer.
Wellicht zijn de bestuurders die ons steeds verder uitknijpen (let op je uren) in de war met hun eigen riante CAO's. Die overigens nooit op bezwaren uit haar eigen geledingen stuiten!
Door Ronny op
Hoe staat het ervoor met de cao over 2019.
Pensioenpremie in 2019 stijgen met 2%, hopelijk worden de gemeente ambtenaren niet blij gemaakt met een aalmoes. Heren van de vakbonden laat eens wat van jullie horen.
Door Jantje op
Oké, alle reacties gelezen. Mij lijkt een loonsverhoging van 7% passend en van 10% nog beter passend. Stond het salaris niet 10 jaar vrijwel op 0% verhoging?
Door John (hogere ambtenaar bij een gemeente) op
Nee....het herstel is nog zo broos: daar past een gematigde loonsverhoging bij.
Nee.....het herstel lijkt wel door te zetten, maar ook de bonden vinden het prima salarisverhogingen beperkt te houden.
Nee....de salarisverhogingen in de marktsector, daar hebben we niets mee te maken, dat is echt een andere arbeidsmarkt.
Nee.....als ambtenaar moet je hart voor de publieke zaak hebben, niet voor je eigen portemonnee.
Ik lees net: academische ziekenhuizen: 8,25% in twee jaar tijd..........
Ik denk: o VNG wat aardig: 1,75% voor een jaar? wat een generositeit!
Door Gerben op
Als de VNG nog enigszins geloofwaardig wil zijn liggen ze volledig transparant een - onvoorwaardelijk loonbod - van minimaal 2,75% per jaar op tafel.

En nemen ze de 1,32% voor hun rekening!
Door doeterniettoe (-) op
@Freek: ik gun ouderen een generatiepact. Ik gun jongeren een gezond werkklimaat waarbij de werklast van generatiepact-medewerkers niet wordt afgewenteld op de blijvende (jongere) werknemers.
En stel dat het bovenwettelijke verlof neerkomt op minder verlof, dan wordt je als medewerker-zonder-generatiepact nog meer benadeeld.
Door Freek (gemeentejurist) op
Als het maximeren (i.c. inleveren) van bovenwettelijk verlof landelijk geregeld gaat worden dan graag koppelen aan het landelijk vastleggen van de verplichting tot het invoeren van een generatiepact. Vrijblijvendheid leidt tot gemeentepolitiek afhankelijke willekeur.
Door Jan Maakt-niet-uit (beleidsmedewerker) op
Verwacht van mijn vakbond dat ze een vitaliteitspact (zoals Den Haag dat noemt) als bindende voorwaarde opnemen in de nieuwe CAO. En, niet weer een vrijblijvendheid want dan krijg je willekeur onder gemeenten.
Door Frits op
Ach ja, er is zó weinig ruimte voor loonsverbetering. Misschien omdat intussen bijna 1 op de 4 medewerkers ingehuurd wordt voor driemaal de loonkosten van vaste collega's? Ff rekenen: als die inhuur zou worden vervangen door vaste collega's, kunnen die er een kleine 20% bij krijgen voor dezelfde totale kosten.
Door anand (adviseur) op
De cao mbt salarissen geldt volgens mij voor 1 jaar.
Dan lijkt 3,5% cf andere sectoren reeel.
Ben wel bang dat de wereld er na 1-1-20 anders uitziet waardoor het bij eenmalig 3,5% blijft en niet zoals in andere sectoren 7,5% plus een aantal eenmalige betalingen over 2,5 a 3 jaar.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners