of 58952 LinkedIn

VNG wil geld zien voor deelname aan Klimaatakkoord

Deelname van de gemeenten aan het Klimaatakkoord is prima, maar dan moet het rijk wel met extra geld over de brug komen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet de verregaande afspraken als ‘een decentralisatie met nieuwe taken.’

Deelname van de gemeenten aan het Klimaatakkoord is prima, maar dan moet het rijk wel met extra geld over de brug komen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet de verregaande afspraken als ‘een decentralisatie met nieuwe taken.’

Dat vraagt om een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten voor gemeenten, aldus het VNG-bestuur. In een ledenbrief vraagt het bestuur de gemeenten akkoord te gaan met aanscherping van de voorwaarden voor deelname aan het Klimaatakkoord.

 

Drie randvoorwaarden

De financiële compensatie door het rijk is één van de drie nadere voorwaarden die het VNG-bestuur stelt. Een tweede randvoorwaarde is dat gemeenten de juiste bevoegdheden krijgen om hun regierol daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. ‘In ieder geval betekent dit de bevoegdheid om bestaande bouw van het aardgas af te halen en te kunnen besluiten over een warmtealternatief zoals ‘volledig elektrisch’. Daarbij geldt bijvoorbeeld een warmterecht voor burgers en een warmteplicht voor leveranciers’, aldus het VNG-bestuur. Er zal wat dat betreft een verbinding moeten komen m et de Omgevingswet.

 

Tempo uitvoering

De derde randvoorwaarde gaat over het tempo waarin gemeenten met de uitvoering aan de slag kunnen. Dat moet afhankelijk worden van de mate waarin de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor de samenleving. ‘Om het tempo van de energietransitie te halen is ‘haalbaar en betaalbaar’ in de gebouwde omgeving en bij duurzaam opgewekte energie op land cruciaal. Dit is de manier om draagvlak en acceptatie te creëren’, stelt het bestuur van de koepelorganisatie.

 

Sociaal domein

In 2017 hebben gemeenten, provincies en waterschappen met de ‘Investeringsagenda’ het kabinet aangeboden om samen de energietransitie te versnellen. In het Interbestuurlijk programma (IBP) met het rijk is vervolgens de afspraak opgenomen om te komen tot een Klimaatakkoord. De VNG wil de deelname daaraan verbinden aan randvoorwaarden in lijn met de moties over het Klimaatakkoord die de gemeenten tijdens de algemene ledenvergadering in juni hebben aangenomen. Tijdens die vergadering stond een meerderheid van de gemeenten erop dat het rijk met een oplossing moet komen voor de forse gemeentelijke tekorten in het sociaal domein.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ron op
Hoe zit het met een financiële vergoeding voor inwoners?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners