of 63966 LinkedIn

VNG wil geen verdere bezuinigingen

Gemeenten moeten worden ontzien bij nieuwe bezuinigingen, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het CDA blijft hameren op inzicht in de financiële en maatschappelijke gevolgen van de decentralisaties.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het kabinet gemeenten bij nieuwe bezuinigingen ontziet.

Gevolgen bezuinigingspakket

Het bestuur van de koepelorganisatie wil overleg met het kabinet over de financiële gevolgen voor gemeenten van het vorige week aangekondigde bezuinigingspakket. Door de nieuwe bezuinigingen van het kabinet lijken gemeenten opnieuw 200 miljoen euro minder te krijgen via het gemeentefonds. Dit komt door de zogenaamde ‘trap op, trap af’-systematiek. Dat stelsel houdt in dat als het rijk als gevolg van bezuinigingen of onderuitputting minder geld uitgeeft dan begroot, decentrale overheden naar rato minder uit de Haagse potten krijgen.

 

Ruimte onder druk

Gemeenten maken zich grote zorgen over hun financiële armslag om hun huidige, laat staan nieuwe, taken uit te kunnen voeren. De ruimte van gemeenten staat onder druk. Behalve een eerdere ‘trap op, trap af’-korting van 352 miljoen euro, hebben gemeenten volgens het VNG-bestuur ook al te maken gehad ‘met andere onevenredige kortingen op het gemeentefonds, zoals 500 miljoen vanwege het btw-compensatiefonds, 256 miljoen op onderwijshuisvesting en 180 miljoen euro voor zogeheten ‘herindelingswinst’.


Cruciale partner

De koepelorganisatie zegt te beseffen dat de korting van 200 miljoen euro in lijn is met de ‘trap op, trap af’-systematiek. Desondanks wil de VNG daarover in gesprek met het kabinet. ‘Het kabinet heeft duidelijk aangegeven dat de plannen niet vaststaan en dat alternatieven mogelijk zijn. Het kabinet ziet werkgevers en werknemers als cruciale partners om draagvlak te creëren. Gezien de grote verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, werk en jeugd die naar de gemeenten worden overgeheveld, is de positie van de gemeenten als cruciale partner minstens zo groot’, aldus de VNG.


Opeenstapeling

‘Het zou terecht zijn als gemeenten bij nieuwe bezuinigingen worden ontzien. Dan is nog steeds sprake van een opeenstapeling van maatregelen die gevolgen hebben voor gemeenten’, stelt de VNG. De VNG heeft daarom eerder al aangegeven dat een onderzoek noodzakelijk is om deze gevolgen in kaart te brengen.

 

Schriftelijke vragen

Het kabinet acht zo’n onderzoek niet nodig en in ook de Tweede Kamer blijkt definitief geen meerderheid te vinden voor zo’n extern onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de gevolgen van de decentralisaties. Initiatiefnemer Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid van het CDA, zag zijn poging stranden de handen daarvoor op elkaar te krijgen. ‘PvdA en VVD willen op geen enkele manier meewerken, zelfs niet door het kabinet te vragen op welke manier de haalbaarheid van de voorstellen zal worden getoetst. We zullen de vragen nu met een groot aantal oppositiepartijen schriftelijk indienen’, zegt Van Hijum.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
De tijd van domweg bezuinigen om het bezuinigen is voorbij. Er zal nu gericht geinvesteerd gaan worden en selectief zal worden bezuinigd. Waar nog wel kan worden bezuinigd is bij de vng zelf. Daat wordt met geld gesmeten.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Merkwaardige stellingname van het VNG-bestuur. Als iedereen moet bezuinigen moeten gemeenten natuurlijk ook meebezuinigen. Dit bestuur kan beter haar eigen gemeentebestuurders oproepen om minder geld uit te geven aan megalomane projecten met evenzo grote exploitatietekorten in plaats van dit soort stellingen te poneren. Kennelijk hebben die nog steeds niet door wat er aan de hand is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners