of 63966 LinkedIn

VNG volhardt in nullijn in overleg cao gemeenten

De vakbonden zijn niet te spreken over het loonbod van de gemeentelijk werkgevers in de nieuwe cao  gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan het inlassen van een pauze in de structurele loonsverhogingen. Ook na vier overlegronden zit er geen beweging in dat standpunt.

De vakbonden zijn niet te spreken over het loonbod van de gemeentelijk werkgevers in de nieuwe cao  gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan het inlassen van een pauze in de structurele loonsverhogingen. Ook na vier overlegronden zit er geen beweging in dat standpunt.

De VNG hanteert als argument voor de pas op de plaats in 2021 dat de financiële positie van gemeentelijke organisaties ‘zeer zorgelijk’ is, mede als gevolg van de coronacrisis. ‘De prioriteit van gemeentelijke werkgevers ligt bij de continuïteit van de dienstverlening en werkzekerheid’, zo stellen hun onderhandelaars.

 

Loonstrookje

De bonden zeggen niet te willen dat ambtenaren de dupe worden. ‘Zo maakt het loonbod geen ontwikkeling door en zal gelijk blijven.’ De VNG zou van mening zijn dat de belastingvoordelen die in januari op het loonstrookje te zien zijn, al voldoende vergoeding biedt voor de prijsindexering. ‘Het harde werk van de gemeenteambtenaar lijkt hierdoor weinig waardering te krijgen. Als bonden snappen we dat het crisis is, maar het sombere beeld dat de VNG schetst is niet gelijk aan de werkelijkheid. Andere sectoren in crisis, zoals de KLM of de NS, laten hun medewerkers in ieder geval iets van waardering zien’, aldus de bonden.

 

Verlof

De VNG gaat in de ogen van de bonden met deze opstelling ook voorbij aan de uitkomsten van het brede, gezamenlijke onderzoek dat in augustus 2020 werd gehouden. Daarbij gaven ruim 26.000 gemeenteambtenaren aan dat loon voor hen het belangrijkst is, naast een goede balans werk-privé en vitaliteit en verlof.

Ook op dat laatste vlak vinden de bonden de gemeentelijk werkgevers te karig. ‘De VNG vindt dat de huidige regelingen voor vervroegd uittreden en het nemen van een sabbatical al voldoende zijn. Eerder dit jaar heeft de werkgroep Vitaliteit (vertegenwoordigd door zowel de VNG als de bonden) een gezamenlijk en weloverwogen advies gegeven. Daar worden nu door de VNG eenzijdig elementen uit gehaald. Dit zet het vertrouwen tussen de onderhandelingspartners onder druk’, aldus de bonden in een verklaring na de vierde overlegronde. 

 

Vijfde ronde

De VNG stelt zich op het standpunt in de nieuwe cao te komen tot een ‘evenwichtig’ pakket aan afspraken, ‘dat ervoor zorgt dat medewerkers er niet op achteruit gaan. De VNG spreekt de hoop uit binnen afzienbare tijd tot een akkoord te komen. De vakbondsonderhandelaars gaan zich echter eerst op de inzet van de werkgevers beraden met hun kaderleden. Tijdens het volgende overleg dat op 5 februari gepland staat zullen ze de VNG daarvan een terugkoppeling geven. 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Deb (ambtenaar) op
Het is treurig om te zien hoe de Rijksoverheid al jaren de taken doorschuift naar gemeenten (afvoerputje). Gemeenten staan dichter bij de burger en constateren dus veel meer hulpbehoevendheid. De rijksoverheid halveert het budget, dat zij eerder zelf wel nodig hadden, waardoor de burger niet meer de hulp krijgt die wij nodig hebben. En waardoor er al jarenlang ontzettend veel bezuinigd wordt op gemeenteambtenaren. Dan halen gemeenten het geld daar maar weg (minder of slechter personeel). Zoals anderen hier ook al schrijven. Salaris is al jaren niet meer marktconform dus goede ambtenaren gaan altijd snel weer weg (de goede). Enkele goede ambtenaren hebben de integriteit om voor burgers te blijven werken. Maar hoe lang nog? De Rijksoverheid heeft zijn eigen ambtenaren al een goede verhoging geboden en een thuiswerkvergoeding. De gemeenteambtenaren (die het echte werk doen), zoeken het maar uit. Dit gaat al jaren zo en dit gaat niet veranderen. Jammer.......
Door Arjan op
We zijn inmiddels weer 3 maand verder. Let op de VNG doet er straks 0.5% bij op die hebben ze alweer verdiend deze drie maanden.
Door secretaris op
De VNG is de rechterhand van de VVD. Zolang half Nederland VVD stemt blijft de ambtenaar in het verdomd hoekje .....
Door Johan (Beleid) op
Waar kan ik de actuele inzet van VNG lezen? Dit is toch transparant, neem ik aan?
Door Anoniem (Ambtenaar) op
Een update: FNV Gemeenten (Facebook pagina) op 5 februari 2021: "Het was vandaag een enerverende onderhandeling met de VNG over de gemeentecao. Uiteindelijk heeft de werkgever, de VNG, haar inzet concreet gemaakt. Het is nu duidelijker wat haar loonbod is. De bonden FNV, CNV en CMHF hebben afgesproken na te denken en op 19 februari een tegenbod te doen en deze toe te lichten."
Door Wilma op
@Frans Cincuenta,
Dat doen ambtenaren ook, kijk naar de uitstroom en vacatures. Op het moment dat ze goed opgeleid zijn op kosten van de gemeenten vertrekken ze. Die uitgebreide opleidingsprogramma's worden veelal door de VNG aangeboden. Hun bestaansrecht. Zo is het kringetje rond.
Valt het kwartje en de rol van de VNG in het geheel?!

Door Frans Cincuenta (gemeenteambtenaar) op
Een hele batterij reacties die wederom, zoals altijd hier waar te nemen, veel gemekker kenmerken over hoe slecht het werk georganiseerd is bij de overheid, in dit geval de gemeente.

Wat ik nooit begrijp. Als het allemaal zo verdomd slecht georganiseerd is zoals in dit geval het salaris weer ter discussie staat, waarom blijf je dan werkzaam binnen de gemeente?

Wees strijdvaardig! En sodemieter aub op uit de gemeente... Is de gemeente ook beter: ambtenaren die in gemeentelijke werktijd constant etteren over hoe ellendig het werk bij de gemeente is.
Door Barbeltje (Gemeenteambtenaar) op
Wat een trieste club is die VNG. Waarom zo'n elitair clubje onze cao-onderhandelingen moet voeren, zal ik wel nooit begrijpen. Zelf varen ze wel bij de Rijks-cao. Gemeenteambtenaren staan van alle overheidsdienaren het dichtst bij de burger en voelen zich ook het meest betrokken bij hun werk, omdat ze direct voor die burger werken. Ze leggen niet gemakkelijk hun werk neer om te staken, omdat ze weten dat de burger daar de dupe van is. Schaamteloos om dan als 'werkgever' te wijzen op de belastingvoordelen per 1 januari. Ik merk daar nauwelijks iets van; sterker nog het is al op aan hogere premie ziektekostenverzekering. Bijna een jaar lang vanwege corona jongleren om voor die burger alle ballen in de lucht te houden en dan als klap op de vuurpijl vanwege corona er helemaal niets bij krijgen. Het is makkelijk onderhandelen als je zelf niet tot de doelgroep behoort. Ik werk bijna 40 jaar bij dezelfde gemeente, ben nog nooit bereid geweest tot staking. Maar dit slaat alles. Wat mij betreft gaan we op de barricaden!!!
Door Marja (administratief medewerker) op
In januari is de belasting wel verlaagd maar is de inhouding pensioenpremie flink gestegen waardoor het verschil netto vrijwel niet verandert.

En nu we al maanden thuiswerken worden er ook extra kosten gemaakt waar geen vergoeding tegen overstaat.


Door Bart v. V. (Bel. med.) op
Het zou de leden van het College van Arbeidszaken (CvA) van de VNG, bestaande uit burgemeesters en wethouders, sieren als zij zich solidair verklaren met de ambtenaren en met alle burgemeesters en wethouders daarbij afstand doen van hun salarisverhoging op basis van de rijks-CAO.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners