of 64120 LinkedIn

VNG: rijk gaat ver met loonkostensubsidie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het rijk terughoudender zou moeten zijn met de voorgenomen wijziging van de vaststelling loonkostensubsidie. De wijziging zou de loonwaardebepaling voor werkgevers moeten vereenvoudigen en de arbeidsdeelname van mensen met een beperking bevorderen, maar de VNG twijfelt of het probleem wel zo groot is als wordt verondersteld.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het rijk terughoudender zou moeten zijn met de voorgenomen wijziging van de loonkostensubsidie voor mensen met een beperking. De wijziging zou de loonwaardebepaling voor werkgevers vereenvoudigen en zo de arbeidsdeelname van mensen met een beperking bevorderen, maar de VNG twijfelt of het probleem wel zo groot is als men denkt.

Landelijk

De voorgenomen wijziging zou de huidige zes gevalideerde methodes terugbrengen tot één landelijke methode, voor het gemak van de werkgevers. De VNG schrijft dat dit misschien geldt voor landelijk opererende werkgevers met meerdere vestigingen in het land, maar niet of nauwelijks voor werkgevers met één bedrijf in één gemeente. 'Al eerder hebben wij naar voren gebracht dat het ons voorkomt dat het door werkgevers gesignaleerde probleem in de praktijk wellicht minder groot is dan wordt verondersteld.'

 

Wat en hoe

Verder rijst volgens de VNG de vraag hoe ver het rijk kan en mag gaan bij het bepalen van hoe gemeenten invulling geven aan het beleid. Het voorstel lijkt nu niet alleen het ‘wat’, maar ook het ‘hoe’ te willen bepalen. ‘Wij vinden dit een ongewenste ontwikkeling, die niet bijdraagt aan op maat gesneden dienstverlening, maar eerder aan juridisering, protocollering en ongewenste bureaucratie.’

 

Opleidingskosten

Daarnaast lijkt de voorgestelde methode relatief ingewikkeld, zoals bij de opleidingskosten voor de mensen die de loonwaardemeting uitvoeren. 'Het lijkt erop dat wat die voorgeschreven opleiding betreft, sprake is van gedwongen winkelnering omdat de ontwikkelaars van de uniforme methodiek vooralsnog de enigen zijn die kunnen zorgen voor een opleiding met getuigschrift, als bedoeld in de concept-Regeling.' En uit de voorstellen zou niet blijken wie die noodzakelijke opleidingskosten of de mogelijke uitvoeringslasten betaalt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners