of 59854 LinkedIn

VNG: ‘Raadslid weren uit rekenkamer is paardenmiddel’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tegen het wetsvoorstel om gemeenten te verplichten een onafhankelijke lokale rekenkamer in te stellen. Een paardenmiddel, aldus de VNG.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is tegen het wetsvoorstel om gemeenten te verplichten een onafhankelijke lokale rekenkamer in te stellen. Een paardenmiddel, aldus de VNG.

Dat stelt de gemeentelijke koepelorganisatie in een position paper met het oog op een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel de zogeheten rekenkamerfunctie af te schaffen.

 

Onafhankelijke leden

De wetswijziging raakt volgens de VNG zo’n 300 gemeenten die al sinds jaar en dag werken met een rekenkamer waarin ook raadsleden zitten. Dat is echter, als het aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ligt, straks verleden tijd. Om de kwaliteit van lokale rekenkamers te versterken wil zij dat die alleen nog worden bemenst door onafhankelijke leden.

De VNG stelt dat er weinig steun is onder de gemeenten voor een dergelijke verandering en een wetswijziging zonder gemeentelijke draagvlak ‘werkt contrair aan een positieve beweging’. De minister beoogt met de wetswijziging onder andere te bewerkstelligen dat er een einde komt aan rekenkamers die alleen op papier bestaan, maar in feite geen enkel onderzoek doen.

De VNG zegt blij te zijn dat de minister af wil van deze zogeheten slapende rekenkamers, maar wijst erop dat er ‘maar heel weinig gemeenten zonder of met een sluimerende rekenkamer’ zin. ‘Wetswijziging is voor deze groep een paardenmiddel, waar het gros van de gemeenten, waar het systeem wel functioneert, alleen maar last van heeft.’

 

Nieuw onderzoek

De wetswijziging raakt volgens de VNG circa 300 gemeenten met een rekenkamerfunctie. Uit onderzoek uit 2015 zou blijken dat zo’n 8 procent van de gemeenten geen of een slapende rekenkamer heeft. Volgens de VNG lijkt de situatie sindsdien ‘sterk’ te zijn verbeterd. Om dat beeld bevestigd te zien, pleit de VNG ervoor het onderzoek te actualiseren. Voor de VNG is het onnavolgbaar waarom de minister de wet voor alle gemeenten wil wijzigen om de cultuur bij een kleine groep gemeenten te veranderen.

Het zijn juist zachte factoren zoals betrokkenheid, politiek gevoel, stijl van opereren en cultuur die volgens de gemeentekoepel de effectiviteit van rekenkamers bepalen. De VNG beschouwt de wetswijziging daarom ook als een paardenmiddel waarvan niet duidelijk is of het ook effectief gaat zijn.

 

Extra geld

De ingreep staat volgens de VNG ook haaks op de ruimte die de minister wil bieden aan meer maatwerk binnen de democratische inrichting van Nederland. ‘Het wetsvoorstel sluit actieve participatie van raadsleden als rekenkamerlid uit. De raad komt met het wetsvoorstel op nog meer afstand van de rekenkamer’, aldus de VNG.

Ook ontbreekt volgens de koepelorganisatie een financiële doorrekening voor de invoeringskosten en een impuls voor structureel extra middelen voor rekenkamerbudgetten. ‘Als de minister echt wil investeren in de cultuur en kwaliteit van de lokale rekenkamerfunctie vraagt dat ook in financiële zin om versterking.’

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
alweer een Ollongrennetje. Typisch D'66: Jettens uitspraken over stikstof (weet hij veel), Mevr van Eygelshoven ongeslachtelijk gemaakte speelgoed, Tjeerd de Groots grootste dierenmoord aller tijden, jaja, D'66. Afgezien van de RvS olv de Graaf.....
Door Betrokken Burger (Lezer) op
Kromme gedachte van de Gemeenten en hun Vereniging. Controleurs moeten natuurlijk altijd onafhankelijk zijn. Dus geen raadsleden in de Rekenkamer, niet in de Bezwaarschriftencommissie en niet in andere controlerende commissies. Maar laten alle gemeenten eerst maar eens een actieve rekenkamer instellen. Dat is stap één!
Door Spijker (n.v.t.) op
Soms kan de VNG merkwaardig uit de hoek komen. Hoe zo moeten er raadsleden zitting hebben in een rekenkamer? Niets is slechter dan een slager, die zijn eigen vlees keurt. Derhalve een volkomen terechte maatregel om geen raadsleden in de rekenkamer op te nemen.
Uiteraard moet de minister wel boter bij de vis leveren als er extra kosten voortvloeien uit nieuwe wetgeving. Bij de invoering van nieuwe wetten moet natuurlijk vooraf bekend zijn wat voor de praktische uitvoering de financiële consequenties zijn. Vooroverleg hierover met de uitvoerders is daarom van essentieel belang.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners