of 64740 LinkedIn

VNG: onderzoek naar kosten gegevensbescherming

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in beeld brengt wat de financiële gevolgen zijn.

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming leidt tot extra kosten voor gemeenten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het ministerie van Binnenlandse Zaken in beeld brengt wat de financiële gevolgen zijn.

Twee jaar

De koepelorganisatie vraagt verantwoordelijk minister Plasterk (PvdA) aandacht voor de financiële gevolgen die de nieuwe Europese regelgeving de komende jaren zal hebben voor gemeenten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in mei in werking getreden en zal binnen twee jaar de basis zijn van de nationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Op 25 mei 2018 moeten alle gemeenten aan de nieuwe regels voldoen.

 

Aanstelling speciale functionaris

‘De AVG zal een aanzienlijke impact hebben op gemeenten, aangezien het verwerk en van  persoonsgegevens tot de primaire taken van gemeenten behoort. Op een aantal punten zullen de wijzigingen in regelgeving ook tot structureel hogere kosten voor gemeenten leiden’, schrijft de VNG in een brief aan Plasterk. Zo worden gemeenten bijvoorbeeld verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Verder worden gemeenten verplicht actief beleid te voeren op privacy en maatregelen te treffen om burgers te informeren over hoe de gemeenten omgaan met de bescherming van persoonsgegevens.

 

Kwantitatieve onderbouwing

De nieuwe wettelijke verplichting als gevolg van Europese regelgeving leidt volgens de VNG tot een verzwaring van de huidige taken van gemeenten. Op grond van artikel 2 van de Financiële verhoudingswet vraagt de gemeentekoepel de minister een onderzoek in te stellen naar de financiële gevolgen van die wijzigingen in de uitoefening van gemeentelijke taken. ‘Zo kan met kwantitatieve gegevens worden gestaafd en met redenen worden omkleed wat de financiële gevolgen zijn’, aldus de VNG.

 

Impactanalyse

De minister is wettelijk verplicht aan te geven hoe gemeenten die financiële gevolgen kunnen opvangen. VVD-minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft al toegezegd een impactanalyse over de uitvoeringsconsequenties van de AVG voor gemeenten uit te voeren. ‘Mogelijk kan dat  plaatsvinden in samenhang met het onderzoek naar de financiële gevolgen van de AVG’, aldus de VNG.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Klaas op
Het is echt onvergeeflijk wat deze teams hebben veroorzaakt door niet veilig met gegevens om te gaan in de levens van alleenstaande moeders.
Door Roland (de teams zijn de zorgmijders in dit land) op
Alle stalkende en intimiderende wijkteams die jan en alleman er bij halen uit de omgeving met hun eigen apps en camera's en de movisie die de gehele wet aan hun laars lappen moeten zo snel mogelijk verdwijnen zodat ze niet nog meer schade kunnen aanrichten ze eigenen zich niet alleen persoonsgegevens toe ze denken dat echt alles mag aan mensen zitten, binnendringen in woningen, mensen tegen houden als ze geen praatje met ze willen maken en ze aan de arm vastklampen, dreigen met uithuisplaatsing van kinderen of wettelijke ggz met het team als ze niet willen meewerken het is echt te erg voor woorden.
Kwetsbaarheid wordt gemaakt door deze teams die dagelijks in de wijken rondlopen en steeds vervelender worden.Klachten gooien ze weg en negeren ze om daarna nog agressiever door te gaan.
Door P.J. Westerhof op
De VNG is duidelijk aan het voorsorteren.
Maar de suggestie van 'aanzienlijke impact' en 'structureel hogere kosten' is ronduit misleidend.
De AVG doet weinig meer dan het harmoniseren van de diverse nationale wetgevingen en het consolideren van een basisniveau van privacybescherming.

Dat komt er op neer dat de Nederlandse (lagere) overheden die de afgelopen 30 jaar hun zaakjes m.b.t. privacybescherming op orde hadden aan de AVG nauwelijks werk zullen gaan hebben.
Het aanstellen van een (gemeenschappelijke) privacyfunctionaris is eerder een bezuiniging. Door het in deze persoon centraliseren en professionaliseren van alle gefragmentariseerde privacy-activiteiten zullen kosten worden bespaard.
Er is dus geen aanleiding tot aanvullende budgettering vanuit het Rijk.

Nederlandse (lagere) overheden die de afgelopen 30 jaar hun zaakjes m.b.t. privacybescherming hebben laten sloffen zullen nu aan de bak moeten. De accountability- en sanctie-regels uit de AVG zijn daarvoor een effectief instrument.
Pretprojecten zullen nu plaats moeten maken voor deugdelijk ambtelijk werk.
De burger zal in die gevallen moeten beseffen dat hij in het verleden heeft betaald voor iets waarop hij recht had maar nooit heeft gekregen. En daarnaast dat hij nu gaat betalen om het alsnog te krijgen. En bovendien dat de kosten van sancties uit de AVG wegens hernieuwde nalatigheid eveneens op deze burger zullen worden afgewenteld.
De vertoning rond het recente datalek in Amersfoort (https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws … kon wel eens een voorbode zijn van erger.
Door Maartje de Gelder (beleidsmedewerker Utrecht) op
Participeren in een machtig keten netwerk zonder enig mandaat geeft geen enkele gegevens of sociale bescherming.
Door Marcel ( ) op
Als de sociale kletsende roddelende maatschappelijke verbinders verdwijnen in de wijken dan is het probleem goedkoop opgelost. Het ligt niet aan de computer en een onderzoek helpt ook niets ook al plak je de monden van de sociale teams,de oggz die bijna bij alle burgers aan de voordeur dagelijks blijven aanbellen, jongerenwerkers of wijkconsulenten af met een rol tape ze blijven kletsen over alles wat vertrouwelijk schandelijk kwetsbaar en medisch is zij halen het uit de computer vertellen het aan kennissen en helpen de schandalen al lachend nationaal het land in.Echt de hele stad heeft wel ergens een foto van een aangemeld gezin gekregen.Sta op gemeentepersoneel,vng en vertel hoe het echt zit.Minister van der Steur voert gewoon een nieuwe wet in ze mogen niet meer bij vertrouwelijke gegevens zonder hun eigen medische dossier en privegegevens openbaar gemaakt te hebben in de krant zodat wij weten wie jullie zijn hoe jullie er uit zien en hoe jullie heten zo dat het psychisch te analyseren is waarom jullie zo intens gemeen in elkaar steken. Het is schandalig dat zij vrij bij deze gegevens kunnen komen hierover mogen vergaderen met anderen en hier vervolgens nog meer misbruik van mogen maken zonder enige straf of boete.Bij sommige burgers doet het sociaal zoveel pijn dat ze er zelfmoord om plegen.
De hele omgeving weet door deze sociale en ggz teams en ambtenaren die het door vertellen aan kennissen welke mannen en vrouwen en kinderen er sexueel misbruikt zijn,familiegeschiedenis of hoe hoog de schulden zijn, om maar iets te noemen.
De geheimhoudingsplicht laat ze volledig koud De decentralisatie verziekt alles in dit land en de gemeenten blijven maar beweren dat ze het zo geweldig doen, zo nodig zijn,betrouwbaar ,intelligenter en verstandiger dan alle burgers en dat ze een goed hart hebben voor hun medemens.
Alstublieft minister vander Steur grijp in voor de persoonlijke en sociale veiligheid en minister Schippers is er toch voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid ? Burgers raken door deze sociale verbinders in een depressie,worden boos verdrietig,slapen niet meer en eten slecht en krijgen steeds meer gezondheidsklachten.Dit is allemaal te wijten aan de computers die niet goed beveiligd zijn en niet aan de teams die geen verantwoording kennen hoor.Het ligt echt alleen aan de computer.
Door Rutger (ambtenaar uit Amersfoort) op
Dan gaat de vng maar mooi elders op bezuinigen in het hele land i.p.v nog meer geld te vragen van de overheid iets minder geld voor de criminele bijzaakjes in de allerleukste hobby van dit moment maar ontzettend goed betaalde bemoeizorg misschien ? Want wat kost dat een geld zeg !
Dat de gemeenten daar zoveel geld voor over hebben.
Want die teams leven echt in luxe toch vng ?
Dat weet de vng heel erg goed.
De overheid moet echt de geldkraan gaan dichtdraaien want de gemeenten hebben zo veel geld.