of 59318 LinkedIn

VNG: hoger accres is hard nodig

Het extra accres van ruim 2,8 miljard euro dat gemeenten de komende jaren van het rijk krijgen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard nodig.

Het extra accres van ruim 2,8 miljard euro dat gemeenten de komende jaren van het rijk krijgen, is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard nodig. Het geeft niet alleen financiële stabiliteit op de lange termijn, maar ook de ruimte om de lokale opgaven en ambities aan te pakken. Die extra financiële ruimte is hard nodig, stelt de koepelorganisatie. ‘Het basispad van 2,55 miljard euro hadden gemeenten al verwerkt in hun (meerjaren)begroting. 

De 2,88 miljard euro die daar bovenop komt met het IBP [Interbestuurlijk Programma] zal deels nodig zijn voor het opvangen van de oplopende loon- en prijsontwikkeling. Een ander deel van die financiële ruimte zal nodig zijn voor de oplopende rekeningen en groei in het sociaal domein, waarvoor in de gesprekken met het rijk maar in beperkte mate een oplossing is gevonden. Bovendien leiden zaken als verhoging van de btw naar 9 procent, de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de implementatie van de Omgevingswet tot extra uitgaven’, aldus de VNG in een ledenbrief.

De totale begroting van gemeenten omvat 57 miljard euro, waaronder eigen belastinginkomsten, specifieke uitkeringen en het gemeentefonds. Gemeenten zullen zich volgens de VNG ook moeten richten op het verleggen van bestaande geldstromen zodat deze kunnen helpen bij het zetten van stappen rond de maatschappelijke opgaven uit het IBP. Benadrukt wordt dat er geen verplichtingen rusten op het nieuwe financiële kader. ‘De hogere accressen zijn een gevolg van de vernieuwde normeringssystematiek en dat betekent ook dat de gemeenteraad beslist over de inzet van deze middelen.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners