of 64277 LinkedIn

VNG: gemeente mag instellingen straks wel salarisnorm opleggen

De VNG beschrijft in haar in mei te verschijnen model-subsidieverordening  twee manieren waarop gemeenten toch hoge topsalarissen bij gesubsidieerde instellingen kunnen tegengaan.

De VNG presenteert in mei een model-subsidieregeling waarin zij manieren belicht waardoor gemeenten wel te hoge topsalarissen bij gesubsidieerde instellingen kunnen tegengaan.

Maximum aan personeelskosten
De VNG legt alvast uit dat dit mogelijk is door in de beschikking tot subsidieverlening op te nemen dat er van het subsidiebedrag maar een bepaald percentage of maximum aan personeelskosten mag worden besteed. Een andere mogelijkheid is om in een subsidieverordening te bepalen welke kosten voor subsidie in aanmerking komen, en daarbij dan ofwel salariskosten bij de berekening van het subsidiebedrag helemaal uit te sluiten, ofwel ze bij de berekening voor een bepaald maximum mee te nemen.

Verplichting salarisnorm mag niet van rechtbank
De rechtbank Oost-Brabant deed dinsdag een tussenuitspraak in de zaak van de gemeente Eindhoven die salarissen boven de ministersnorm bij gesubsidieerde instellingen aan banden wil leggen. De gemeente Eindhoven had aan de subsidie van een aantal instellingen de verplichting verbonden dat zij geen topsalarissen mochten betalen. Dit is niet toegestaan, oordeelde de rechtbank. Er is namelijk geen sprake van een verplichting die strekt tot verwezenlijking van het doel van de subsidie of die betrekking heeft op de manier waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.

Eindhoven in beroep
Maar volgens de VNG laat de tussenuitspraak onverlet dat gemeenten wel andere mogelijkheden hebben om eisen te stellen aan de salarissen die worden betaald bij gesubsidieerde instellingen. Ook de Eindhovense wethouder Staf Depla is die mening toegedaan en overweegt serieus in beroep te gaan.

Ook Brabantnorm in gevaar
Meer gemeenten en provincies hebben de balkenendenorm verankerd in hun subsidieverlening. Het gaat in ieder geval om de gemeenten Den Haag, Leiden, Tilburg en Nijmegen en de provincies, Noord-Holland, Groningen, Gelderland en Zeeland. In juni 2012 stemde de Provinciale Staten van Brabant met een grote meerderheid voor de invoering van de Brabantnorm. Die salarisnorm ligt met 144 duizend euro bijna 50 duizend euro onder de balkenendenorm, maar komt overeen met een ministersalaris.

Subsidieregeling Zeeland onwerkbaar
De provincie Zeeland nam vorig jaar nog een algemene subsidieverordening aan waarin staat dat de provincie geen geld meer geeft aan organisaties of instellingen waar topsalarissen worden betaald. Die kunnen zelf wel rondkomen, was de gedachte. Het ging hier ook om een salaris van boven de 144 duizend euro. Vorige week besloot de provincie nog toch opnieuw te gaan kijken naar deze regeling. Het provinciebestuur vond deze namelijk onwerkbaar.

Vreemde situatie
Na de rechterlijke uitspraak is onzeker of het beleid sowieso wel kan doorgaan. Politieke partijen in de Zeeuwse Staten reageerden teleurgesteld op de uitspraak. Het CDA, vorig jaar samen met de ChristenUnie initiatiefnemer om iets aan de topinkomens te doen, spreekt tegenover Omroep Zeeland van een vreemde situatie. De partij heeft de zaak aangekaart bij het provinciebestuur die het juridisch gaat uitzoeken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Pieterse op
p vergeet blijkbaar één ding: het gaat om instellingen die leven bij de gratie van gemeenschapsgeld. Dat de gemeente het niet zelf doet omdat ze het terecht niet als haar taak ziet, staat er totaal los van. Wie betaalt bepaalt, behalve als de overheid betaalt???
Door p op
Het blijft een oneigenlijke discussie, hoezo gaat een gemeente over de interne bedrijfsvoering van een instelling? Doen het dan zelf (maar dat kan je weer niet).

Overingens hoop ik dat de instelling ook een hele goedkope accountant heeft, anders kan de subsidie nooit worden afgerekend :)

Door Bertus (logicus) op
Vergeet e.e.a. niet op te nemen in de aanbestedingen....

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners