of 62812 LinkedIn

VNG: geen salarisverhoging gemeenteambtenaren in 2021

In de nieuwe cao gemeenten is wat de werkgevers betreft geen ruimte voor salarisverhoging. Dat maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend in de conceptarbeidsvoorwaardennota. De coronacrisis dwingt de koepelorganisatie tot een pas op de plaats.

In de nieuwe cao gemeenten is wat de werkgevers betreft geen ruimte voor salarisverhoging. Dat maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bekend in de conceptarbeidsvoorwaardennota. De coronacrisis dwingt de koepelorganisatie tot een pas op de plaats.

Begrotingstekorten

In de afgelopen jaren is volgens de VNG fors geïnvesteerd in de koopkracht van gemeentelijke medewerkers. Zo liepen de laatste jaren de loonafspraken vooruit op de inflatie. ‘Dit was tot voor kort ook de bedoeling, omdat het na een flink aantal magere jaren nodig was om weer te investeren in de ambtelijke bedrijfsvoering. Nu zijn er de uitbraak van corona en de maatregelen daartegen. Veel gemeenten hadden al eind vorig jaar te maken met forse tekorten op de begroting. De corona-uitbraak en de maatregelen daartegen hebben dit vele malen verergerd. Dat dwingt werkgevers om in de loonontwikkeling nu pas op de plaats te maken’, aldus de VNG in de vandaag naar buiten gebrachte ledenbrief. ‘Op dit moment moeten gemeentelijke werkgevers voorstellen om in de structurele loonontwikkeling een pauze in te lassen en in het cao-overleg te focussen op inhoudelijke verbeteringen in de cao.’

 

Koopkracht

Scherp stijgende uitgaven, scherp dalende inkomsten, en de ongewisheid over de compensatie van het rijk daarvoor worden als belangrijkste redenen aangevoerd. En daar komt dan nog bij dat de pensioenpremies volgend jaar fors gaan stijgen. Ook daarmee zeggen gemeentelijke werkgevers te investeren in de koopkracht van medewerkers op termijn en dat gaat ten koste van de arbeidsvoorwaardenruimte.

 

Baanzekerheid

Uit een recente peiling onder medewerkers van de gemeenten zou volgens de VNG bovendien blijken dat ze op dit moment een grotere waarde hechten aan baanzekerheid dan aan inkomen en dat veel medewerkers zich nog geen zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de eigen baanzekerheid. ‘Werkgevers vinden die zekerheid ook een belangrijke waarde’, aldus de VNG.

 

Ledenraadpleging

Het College voor Arbeidszaken van de VNG legt de conceptarbeidsvoorwaardennota via een ledenraadpleging aan de gemeenten voor. Tot en met 23 oktober 2020 kunnen die hun stem er op uitbrengen. Op 29 oktober stelt het bestuur van de VNG de arbeidsvoorwaardennota vast. De huidige cao loopt af op 1 januari 2021.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het is noodzakelijk om voorafgaande aan de CAO onderhandelingen eens na te gaan of de gemeenten de afgelopen jaren de door het Rijk in financiële zin beschikbaar gestelde loonruimte ook daadwerkelijk hebben besteed aan verbetering van de salarissen van de gemeenteambtenaren. Zo niet, dan valt er nog steeds het nodige in te halen en zeker op voorhand geen verandering aan te brengen in secondaire arbeidsvoorwaarden.
Door Martijn (ambtenaar) op
Het koningshuis gaat er 5% op vooruit in 2021, deze stijging is gerelateerd aan de loonontwikkeling van de rijksambtenaren. Ik hoor hier niets over scherp dalende inkomsten van het rijk.
Door Marjorie (jurist) op
Er zal wel iets moeten gebeuren aan de lonen. Het is al geruime tijd niet meer mogelijk om vaste collega's te vinden. En de werkdruk loopt op en op.
Door Marjorie (jurist) op
Er zal wel iets moeten gebeuren aan de lonen. Het is al geruime tijd niet meer mogelijk om vaste collega's te vinden. En de werkdruk loopt op en op.
Door Jantje op
@Johan, helemaal met je eens. Sinds ik bij een gemeente werk, 2003, heb ik geen fatsoenlijke CAO meegemaakt. En de bonden, waar ik zelf nog lid van ben, bakken er niet veel van. Als het weer niet lukt om een behoorlijke loonsverhoging te regelen, dan zeg ik direct mijn lidmaatschap op.
Door Johan op
Ik heb bij het begin van mijn loopbaan in gemeenteland een wethouder meegemaakt die tegen mij de volgende onvergetelijke uitspraak deed: ´Gemeenteambtenaren? Die zijn een noodzakelijk kwaad.....´ Ik heb het idee dat de VNG er net zo over denkt !
Door Spijker (n.v.t.) op
Het personeelsbeleid van de VNG (Heerts, ex voorzitter FNV en mede-grondlegger Sociaal Akkoord/huidige AOW) blinkt uit van vernuft. En dan ook nog te bedenken dat de pensioenpremies flink omhoog moeten. Nog even en dan wil er niemand meer bij een gemeente werken.
Door Gerben op
"Fors geïnvesteerd" triest dat je zoiets durft op te tekenen. De realiteit is anders. Medewerkers van de gemeente komen uit alle berekeningen binnen overheidsland sinds 2000 het slechtste eruit qua loonontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. Zo ook tijdens de laatste CAO ronde. Het Rijk en Provincie komen echt niet op NUL uit voor het jaar 2021. Kap toch eens met dat verschil. Een overheids-CAO is eerlijk!
Door Jan (consulent BBZ) op
Het zorgpersoneel heeft de afgelopen periode een bijzondere prestatie neergezet. Zij krijgen daar ook waardering voor in de vorm van een zorgbonus van € 1000 dit jaar en € 500 volgend jaar.

Maar wat te denken van alle medewerkers die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de GGD's? Coronastraten opzetten, testen, onderzoeken. In mijn optiek toch ook echt een hele bijzondere prestatie!
Wat te denken van alle medewerkers bij gemeenten die naast hun gebruikelijke werk opeens duizenden TOZO aanvragen moesten wegwerken? Die hebben toch ook een prestatie neergezet?

Dus in plaats van de 0-lijn, zou de werkgever zijn medewerkers juist NU moeten belonen en zijn waardering laten blijken! Niet alleen zorgpersoneel zet een bijzondere prestatie neer..
Door Hans op
Ik verwacht dat die hoog geroemde baanzekerheid wel eens tegen zou kunnen vallen. Verreweg de meeste ambtenaren vallen nu onder het civiele arbeidsrecht; dat maakt het makkelijker om ze te ontslaan. Bijvoorbeeld Amsterdam heeft al aangegeven flink te gaan snijden in de eigen organisatie. Verwacht maar dat (veel) meer gemeenten dat gaan doen.En dan moeten de budgets voor 2021 nog komen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners