of 61441 LinkedIn

VNG: geen loonsverhoging in 2021

Gemeenteambtenaren kunnen wat de VNG betreft een loonsverhoging in 2021 vergeten. De gemeentelijke koepelorganisatie gaat voor een ‘pas op de plaats’ bij de cao-onderhandelingen die deze week beginnen.

Gemeenteambtenaren kunnen wat de VNG betreft een loonsverhoging in 2021 vergeten. De gemeentelijke koepelorganisatie gaat voor een ‘pas op de plaats’ bij de cao-onderhandelingen die deze week beginnen.

Gemeenten hadden volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eind 2019 al te kampen met forse tekorten op de begroting. De coronacrisis en de maatregelen daartegen hebben die situatie ‘vele malen’ verergerd. ‘Dat dwingt werkgevers om in de loonontwikkeling nu een pas op de plaats te maken’, aldus VNG-onderhandelaar Ton Heerts.Vakbond  FNV Overheid gaat voor een loonstijging van 3,5 procent, andere bonden zetten wat lager in.

 

Pensioenpremie

In de inzetbrief voor de cao-onderhandelingen benadrukt Heerts dat gemeenten worden geconfronteerd met scherp stijgende uitgaven en scherp dalende inkomsten, en verder nog niets weten over de compensatie van het rijk daarvoor. Bovendien hebben de werkgevers te maken met fors stijgende pensioenpremies volgend jaar, waarmee ze volgens Heerts ook investeren in de koopkracht van medewerkers op termijn wat ten koste gaat van de arbeidsvoorwaardenruimte.

 

Baanzekerheid

Verder halen de werkgevers een recente peiling onder medewerkers aan waaruit zou blijken dat die op dit moment een grotere waarde hechten aan baanzekerheid dan aan inkomen. Gedoeld wordt op een gezamenlijk met de vakbonden afgenomen enquête onder ruim 26.000 gemeenteambtenaren. De conclusie die de VNG uit de enquête trekt is een merkwaardige, want de respondenten gaven juist aan dat inkomen voor hen het belangrijkste thema was. De conclusie die werkgevers en bonden in dat rapport gezamenlijk trokken: “inkomen staat – met een flinke afstand tot de nummers twee en drie – op de eerste plaats”. Op de tweede plek staan mogelijkheden om werk en privé goed te combineren en op de derde plaats verlof(regelingen). Pas op de vierde plek staat het thema baanzekerheid.

  

Koopkracht

Gemeenteambtenaren maken zich blijkens de enquête nog geen zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de eigen baanzekerheid. Door een pauze in te lassen in de structurele salarisverhogingen kan dat zo blijven, want het brengt de continuïteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering en de daaraan gekoppelde baankansen het minst in gevaar. Voor ambtenaren zou zo’n pas op de plaats ook te verteren moeten zijn, want in de afgelopen jaren is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten fors geïnvesteerd in de koopkracht van gemeentelijke medewerkers. ‘Zeker de laatste jaren, waarin de loonafspraken fors vooruitliepen op de inflatie.’

 

Thuiswerkvergoeding

De werkgevers staan wel open voor een tegemoetkoming in de kosten die het thuiswerken voor ambtenaren met zich meebrengen. In de cao moeten daar afspraken voor de korte termijn over kunnen worden gemaakt. Verder willen de werkgevers met de vakbonden mogelijkheden verkennen om afspraken te maken over thuiswerken. Daarbij wordt gedacht aan afspraken waarmee de medeverantwoordelijkheid van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden van thuiswerkende medewerkers beter tot uiting komt. Onderdeel daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een Arbocatalogus thuiswerken komt.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Opmerker (orig) op
Slechte tijden = niet uitgeven
Goede tijden = flink sparen + niet uitgeven
Waardering = schouderklopjes + niet uitgeven.
Dat is de VNG. Inderdaad tijd om nu eens lekker ouderwets 1 of 2 dagen dag te staken.
Lullige opmerking: van baan vakbond naar baan werkgevers is klaarblijkelijk beter )- of is een geheime vakbondsmissie move?)
Door Pierre (beleidsambtenaar) op
Gooi de boel plat. Zal toch het enige zijn dat de VNG wakker schudt.
Door de boer (ambtenaar) op
De vakbonden kunnen maar beter de heleboel opschorten iijkt mij. Macht om de werkgever tot andere gedachten te dwingen hebben ze niet en dus zal het wel 0% worden. Dan kan je maar beter geen CAO afsluiten; dan heb je niks minder maar geen vuile handen, Als over een half jaar het vaccin werkt, de arbeidsmarkt weer draait en de werkgever weer begint te piepen over vacatures en dure inhuurkrachten, heb je als vakbond weer een hefboom om wat af te dwingen.
Door Ambtenaar (Ambtenaar) op
Ik voer al meer dan 30 jaar deze ongelijke strijd. Niets helpt. Heb het allemaal geprobeerd: vakbondslid, OR, GO, werkgroepen, politieke partijen.
Helaas niets gelukt.

Inmiddels heb ik mijn eigen CAO in het leven geroepen.
Ik doe waar ik voor wordt betaald. En als ik in een goede bui ben doe ik zelfs iets meer.
Heel eerlijk en integer!
Door Chauvin Toile op
Het VNG bestuur bestaat uit burgemeesters, wethouders en raadsleden. De 'vaste' krachten van gemeenten (gemeentesecretaris, directeuren, e.d.) zijn niet vertegenwoordigd. Het VNG bestuur is dus eenzijdig samengesteld, waardoor de stem des volks een nadelige nadruk krijgt.
Door Spijker (n.v.t.) op
Gemeenten krijgen via het Gemeentefonds al sinds jaar en dag wel het geld voor salarisverbetering van het Rijk. Hun personeel wordt echter al jaren (in mindere of meerdere mate) als sluitpost van de begroting gebruikt (of nog beter gezegd misbruikt). Bij onvoldoende CAO-resultaat zijn er dan de volgende opties:
1. ga (eindelijk) eens een keer allemaal (!) staken.
2. zoek zo spoedig mogelijk een baan bij het bedrijfsleven.
3. zeg bij -in vergelijking met Rijk/provincie- al jarenlang zo weinig resultaat op salaris- en pensioenverbetering je lidmaatschap bij de vakbond maar op.
Aan jullie gemeenteambtenaren de keuze.

Door Lisa (Adviseur) op
@Die, dat wil niet zeggen dat je helemaal geen salarisverhoging krijgt. De stappen in tredes ga je waarschijnlijk gewoon maken.

Verder vind ik het weer een wanvertoning van de VNG. Wij moeten pas op de plaats maken, terwijl er voor de Rijksambtenaren weer ontzettend goed wordt gezorgd. Om nog maar te zwijgen over alle drogredenen die in het stuk worden aangehaald: 'ja jullie vinden baanzekerheid belangrijker dan inkomen'. Oh ja, want dat rechtvaardigt de situatie... Hou toch op. Verder eens met Manu, Frits en Erik: gemeenten kunnen straks echt niet meer concurreren om jonge aanwas en worden gewoon finaal buitenspel gezet.
Door Die (Gemeente ambtenaar) op
Normaal gesproken vind ik dit sympathieke argumenten, maar voor mij als starter op de arbeidsmarkt is het zuur. Ik ben, begrijpelijk, wat laag ingeschaald door mijn gebrek aan ervaring. Met het vooruitzicht op salarisverhogingen, is dat oké. Die salarisverhogingen maken voor mij echter wel het verschil, want in mijn vooruitzicht zit wel het afbetalen van een studieschuld en fikse jaarlijkse huursverhogingen omdat ik een duur huurhuis heb (want kopen kan nog niet). Het voorstel is dus niet voor iedereen per se even eerlijk.
Door Manu (beleidsadviseur) op
Ik herken het beeld dat Frits en Erik schetsen helemaal. De gemeenten kunnen niet meer concurreren met de arbeidsmarkt en jongeren die met veel tamtam zijn binnengehaald vliegen, net als ze de kneepjes beheersen en echt productief gaan worden, gewoon weer uit naar het bedrijfsleven, provincie of Rijk waar echt veel meer te halen valt. Ik heb het hier trouwens wel over de HBO plus functies. Zelf heb ik dit fenomeen nog niet waargenomen bij de MBO functies. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het daar niet of minder bij speelt.
Door Erik (Gemeenteambtenaar) op
Klopt Frits. Inhuur is in mijn branche 3x zo duur en wordt veelvuldig ingevlogen (zeg maar structureel). Omdat ze, begrijpelijk, niet altijd weten hoe het werkt binnen de gemeentelijke organisatie én niet de gebiedskennis hebben (dat wel nodig is in mijn branche) voeren ze ca. 20% minder werk uit dan hun collega-ambtenaar. In feite waardeert de gemeente de inhuur meer dan hun eigen ambtenaren. Zeer onterecht en een slechte ontwikkeling!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners