of 59082 LinkedIn

VNG: ‘Geen inhaalslag salaris gemeenteambtenaren’

De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

Dat meldt de voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de VNG, Roel Cazemier in een ledenbrief aan de gemeenten. De VNG wil een ‘passende salarisontwikkeling’ afspreken. In de afwegingen worden zowel de krapper wordende arbeidsmarkt als de salarisontwikkeling bij zowel markt en overheid meegenomen. Percentages worden in de brief niet genoemd. De grootste ambtenarenvakbond FNV doet dat wel: die zet in op een structurele loonsverhoging van 5 procent in 2019.

 

Redelijke loonafspraken

De VNG wijst erop dat de koepelorganisatie en de bonden de afgelopen jaren, ook in de crisis, ‘redelijke loonafspraken’ hebben gemaakt. ‘Terwijl dat in meerdere sectoren vaak niet lukte’, aldus Cazemier in de brief. ‘We moeten er dus voor zorgen dat we ‘pas houden’ met onze omgeving, maar hoeven niet als andere overheids- en marktsectoren een ‘inhaalslag’ te maken.’

 

Gelijktrekken verlofregelingen

De VNG wil een cao afspreken voor één jaar, de afspraken beperken tot een salarisverhoging en erin een harmonisatie van de verlofregelingen uitwerken. Dat laatste is in de vorige cao afgesproken met de bonden. Het voorstel van de VNG is nu dat alle medewerkers 34 uur bovenwettelijk verlof krijgen. Medewerkers die nu minder verlof hebben, groeien in vijf jaar toe naar de norm van 34 uur. Medewerkers die nu meer verlof hebben, gaan in diezelfde vijf jaar eveneens naar die norm van 34 uur. Wat de VNG betreft, kan de werkgever van die 34 uur twee dagen aanwijzen als zogeheten sluitingsdagen.

 

Profileren op arbeidsmarkt

De VNG hield vooraf een ledenraadpleging over het gelijktrekken van de verlofregelingen. 254 gemeenten hebben gestemd, waarvan 219 vóór en 35 tegen. De tegenstemmers gaven met name aan dat zij het lokaal bovenwettelijk verlof belangrijk vinden om zich te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Een deel van de tegenstemmers gaf ook aan dat de door de VNG voorgestelde afbouwregeling te beperkt is voor werknemers.

De VNG en de bonden blijken vorige week vrijdag al te zijn gestart met het overleg voor de nieuwe cao. In januari 2019 wordt het overleg voortgezet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Bonden riepen de VNG al herhaald op om eindelijk eens met een fatsoenlijk loonbod te komen. Dat zal er dan eindelijk afgelopen vrijdag aankomen. Helaas! Weer verzaakt de VNG. Het is wel consequent. Die schandalige opstelling naar gemeenteambtenaren.

Benieuwd wat Cazemier cs (met droge ogen) zichzelf weer gaan toedelen. Ik schat in een rijkelijke 3,5% net als de voorgaande jaren.

Bedenkt u voordat u ooit overweegt in gemeentedienst te gaan werken.

Zodra de handtekening is gezet begint het stapsgewijs uitkleden! Deze ronde zijn het de verlofuren.
Door Harry (beleidsadviseur) op
En inmiddels is het 20 februari...bijna twee maanden na het verlopen van de vorige CAO en de werkgever en vakbonden zwijgen......

Kansloze werkgever en kansloze vertegenwoordiging van de werknemers!
Door henk op
De gemeente is ziek.... zoals zoveel andere overheidsinstellingen. Met dank aan VVD, D66, CDA
Door annemarie (ondersteuning) op
Wanneer loonafspraken?
Stilte voor de storm.
Gemeenteambtenaren gewoon werken en niet
zeuren?
Jongeren kom bij de gemeente werken.
Er is plaats genoeg.
Door Sander (Brandweer) op
Overal om je heen zie je dat door de krapte op de arbeidsmarkt functies niet ingevuld worden. Goede arbeidskrachten vertrekken naar het bedrijfsleven. Er wordt wel bakken met geld uitgegeven aan inhuurkrachten die soms bijna een decennium lang worden ingehuurd tegen belachelijke tarieven. Zorg maar eens dat het eigen personeel tevreden blijft. 5% is niet meer dan redelijk, zeker in vergelijking met rijksambtenaren.
Door gerben op
Schandalige werkgever. Gemeenteambtenaren gaan enkel de trap af, en dat zelfs in gunstigere tijden waar anderen weglopen met 2,3% per jaar zonder de extra's.
Door de vries (ambtenaar) op
Kunnen we ons niet aansluiten bij de aangekondigde onderwijsstaking? Nu eerst maar even stoppen met praten met de VNG want dat levert toch niks op. Het Franse model dus: eerst staken en dan praten. Ik ben niet zo gecharmeerd van de gele hesjes maar ben wel helemaal klaar met die CAO-poppenkastvertoning om de twee jaar. Maar eens wat anders proberen. Facebook mijd ik als de pest maar kan iemand niet eens wat proberen op dit terrein>
Door jeroen (ambtenaar) op
overzicht van collega Spijker geeft aan hoe scheef 1 en ander is. Vanaf 2015:
- gemeenteambtenaren 5.9% loon erbij, 0.75%
verhoging IKB.
- provincie 8.5% loonsverhoging, 0.75% IKB en totaal
eenmalig € 800,- euro
- rijk 12,65% loonsverhoging, IKB 0% en eenmalig €
450,- euro

Hoezo rechtsongelijkheid!!
Dus die 5% loonsverhoging wat de inzet is van de FNV is prima.

Door Henk op
Oproep: trek de gele hesjes aan
Door Hay op
Ik mis in de discussie over het gelijktrekken van verlofregelingen de aandacht voor 60 plussers.
Gezien de hoge AOW leeftijd van 67 plus is het noodzakelijk dat 60 plussers via een generatiepact in de CAO worden ondersteund om tot aan hun pensioen volwaardig bij te dragen aan een goed functionerende overheid.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners