of 59185 LinkedIn

VNG: ‘Geen inhaalslag salaris gemeenteambtenaren’

De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

De inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij de aanstaande onderhandelingen over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is ‘pas houden’ met de omgeving. Een inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, zit er niet in.

Dat meldt de voorzitter van het College voor Arbeidszaken van de VNG, Roel Cazemier in een ledenbrief aan de gemeenten. De VNG wil een ‘passende salarisontwikkeling’ afspreken. In de afwegingen worden zowel de krapper wordende arbeidsmarkt als de salarisontwikkeling bij zowel markt en overheid meegenomen. Percentages worden in de brief niet genoemd. De grootste ambtenarenvakbond FNV doet dat wel: die zet in op een structurele loonsverhoging van 5 procent in 2019.

 

Redelijke loonafspraken

De VNG wijst erop dat de koepelorganisatie en de bonden de afgelopen jaren, ook in de crisis, ‘redelijke loonafspraken’ hebben gemaakt. ‘Terwijl dat in meerdere sectoren vaak niet lukte’, aldus Cazemier in de brief. ‘We moeten er dus voor zorgen dat we ‘pas houden’ met onze omgeving, maar hoeven niet als andere overheids- en marktsectoren een ‘inhaalslag’ te maken.’

 

Gelijktrekken verlofregelingen

De VNG wil een cao afspreken voor één jaar, de afspraken beperken tot een salarisverhoging en erin een harmonisatie van de verlofregelingen uitwerken. Dat laatste is in de vorige cao afgesproken met de bonden. Het voorstel van de VNG is nu dat alle medewerkers 34 uur bovenwettelijk verlof krijgen. Medewerkers die nu minder verlof hebben, groeien in vijf jaar toe naar de norm van 34 uur. Medewerkers die nu meer verlof hebben, gaan in diezelfde vijf jaar eveneens naar die norm van 34 uur. Wat de VNG betreft, kan de werkgever van die 34 uur twee dagen aanwijzen als zogeheten sluitingsdagen.

 

Profileren op arbeidsmarkt

De VNG hield vooraf een ledenraadpleging over het gelijktrekken van de verlofregelingen. 254 gemeenten hebben gestemd, waarvan 219 vóór en 35 tegen. De tegenstemmers gaven met name aan dat zij het lokaal bovenwettelijk verlof belangrijk vinden om zich te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt. Een deel van de tegenstemmers gaf ook aan dat de door de VNG voorgestelde afbouwregeling te beperkt is voor werknemers.

De VNG en de bonden blijken vorige week vrijdag al te zijn gestart met het overleg voor de nieuwe cao. In januari 2019 wordt het overleg voortgezet.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door gerben op
Schandalige werkgever. Gemeenteambtenaren gaan enkel de trap af, en dat zelfs in gunstigere tijden waar anderen weglopen met 2,3% per jaar zonder de extra's.
Door de vries (ambtenaar) op
Kunnen we ons niet aansluiten bij de aangekondigde onderwijsstaking? Nu eerst maar even stoppen met praten met de VNG want dat levert toch niks op. Het Franse model dus: eerst staken en dan praten. Ik ben niet zo gecharmeerd van de gele hesjes maar ben wel helemaal klaar met die CAO-poppenkastvertoning om de twee jaar. Maar eens wat anders proberen. Facebook mijd ik als de pest maar kan iemand niet eens wat proberen op dit terrein>
Door jeroen (ambtenaar) op
overzicht van collega Spijker geeft aan hoe scheef 1 en ander is. Vanaf 2015:
- gemeenteambtenaren 5.9% loon erbij, 0.75%
verhoging IKB.
- provincie 8.5% loonsverhoging, 0.75% IKB en totaal
eenmalig € 800,- euro
- rijk 12,65% loonsverhoging, IKB 0% en eenmalig €
450,- euro

Hoezo rechtsongelijkheid!!
Dus die 5% loonsverhoging wat de inzet is van de FNV is prima.

Door Henk op
Oproep: trek de gele hesjes aan
Door Hay op
Ik mis in de discussie over het gelijktrekken van verlofregelingen de aandacht voor 60 plussers.
Gezien de hoge AOW leeftijd van 67 plus is het noodzakelijk dat 60 plussers via een generatiepact in de CAO worden ondersteund om tot aan hun pensioen volwaardig bij te dragen aan een goed functionerende overheid.
Door Harold (ambtenaar) op
Toen ik in juni 2008 begon bij de gemeente .... max schaal 9, was dat € 3415, we zijn nu 10 jaar verder en wat zijn erop vooruit gegaan in 10 jaar, ja bruto 390,-. euro ...het is triest ....
Door Spijker (n.v.t.) op
Zie hier een beperkt overzicht van de Overheids CAO's.van de laatste jaren. Als het overzicht zou worden aangevuld met de jaren vanaf 2008 dan ziet het er nog veel beroerder uit voor de gemeenteambtenaren.
Dit in tegenspraak met de financiële middelen die de gemeenten (via het Gemeentefonds) wel van het Rijk krijgen voor salarisverbetering. Geconcludeerd kan worden:
1. de gemeenten (vertegenwoordigd via de VNG) zijn zeer slechte werkgevers.
2. de vakbonden bakken er helemaal niets van.

Provincieambtenaren
01-01-2015: 2,0 procent salarisverhoging
01-07-2015: 1,0 procent salarisverhoging
01-04-2016: 2,2 procent salarisverhoging
apr-2016: € 300 eenmalige uitkering
01-07-2017: 2,0 procent salarisverhoging
sep-2017: € 500 bruto eenmalige uitkering
01-01-2018: 1,3 procent salarisverhoging
01-01-2018: 0,75 procent verhoging niet pensioengevende deel IKB

Gemeenteambtenaren
01-04-2015: salarisverhoging van € 50 per maand
01-10-2015: 0,74 procent eenmalige uitkering
01-01-2016: 3,0 procent salarisverhoging
01-01-2017: 0,4 procent salarisverhoging
01-08-2017: 1,0 procent salarisverhoging
01-12-2017: 0,5 procent verhoging IKB
01-01-2018: 1,5 procent salarisverhoging
01-07-2018: 0,25 procent verhoging IKB

Rijksambtenaren
01-09-2015: 1,25 procent salarisverhoging
01-01-2016: 3,0 procent salarisverhoging
01-01-2017: 1,4 procent salarisverhoging
01-07-2018: 3,0 procent salarisverhoging
jan-2019: € 450 eenmalige uitkering
01-01-2019: 2,0 procent salarisverhoging
01-01-2020: 2,0 procent salarisverhoging
Door H. Wiersma (gepens.) op
@Mario
Uit het overzicht blijkt in ieder geval dat de CAO Provincie achterloopt t.o.v. CAO Rijk en dat de CAO Gemeenten nog aanzienlijk meer achterloopt. En dan hebben we het nog niet eens over de situatie 2008 t/m 2014. Dan ziet het er nog veel beroerder uit.
Overigens krijgen gemeenten daarvoor wel de financiële middelen via het Gemeentefonds (trap op/trap af).
Aan de slag vakbonden (!!!!) voor de CAO Gemeenten.
Door de vries (ambtenaar) op
Er wordt enorm gemopperd op de VNG ivm de belachelijke inzet voor de nieuwe CAO. Dat is niet helemaal juist. De inzet is afkomstig van het College van Arbeidszaken en daar zitten alleen maar bestuurders in en staat al jaren onder voorzitterschap van Roel Cazemier; VVD -burgemeester. De inzet wordt verder door de leden, lees de colleges van BW ondersteund. Die worden vaak weer geadviseerd door ambtenaren hierover; onze vrienden van de afdeling P&O en/of de centrale stafafdelingen. Het is dus niet zozeer de VNG die al jarenlang met dit soort belachelijke voorstellen komt; het zijn de college's waar we voor werken en daartoe geadviseerd door collega's van ons die dit arbeidsvoorwaardenbeleid steunen en sturen. Alle reden dus om daar het ongenoegen op te richten, m.n. de voorzitter van het CvA en leidende figuur in deze.
Door Wendy (Deurwaarder) op
Zoals een hoogleraar al aangaf, als de gemeenten geen marktconforme salarissen gaan betalen lopen de gemeenten leeg. Al het kundige personeel en daarmee de benodigde kennis raakt men kwijt, dit kunnen de gemeenten zich niet veroorloven. Overigens loopt het salaris van de gemeente ambtenaar al 12% achter op de inflatie de afgelopen 10 jaar. Bij de Gemeenten werken is dus voor niemand meer aantrekkelijk. Een administratief medewerker in het bedrijfsleven verdient net zoveel als een leidinggevende bij de gemeente. Waar is het toch allemaal misgegaan???