of 63428 LinkedIn

‘VNG gebruikt gemeentefonds als pinautomaat’

Het bedrag, dat sinds 2009 ieder jaar door de VNG werd onttrokken aan het gemeentefonds, is jaarlijks gestegen en opgelopen tot circa 86 miljoen euro in 2015.

De VNG dient direct te stoppen met het nemen van geld uit het gemeentefonds voor eigen gebruik. En Binnenlandse Zaken moet de middelen die de koepelorganisatie sinds 2009 op die manier betrok, terugstorten in het gemeentefonds.

Die oproep doet het Westlandse raadslid John Witkamp in een open brief namens het Raadsledeninitiatief voor de Lokale Autonomie, een groep van meer dan 150 raadsleden uit ruim 80 gemeenten. Volgens Witkamp gebruikt de VNG het gemeentefonds nu als pinautomaat.

Het bedrag, dat sinds 2009 ieder jaar door de VNG werd onttrokken aan het gemeentefonds, is jaarlijks gestegen en opgelopen tot circa 86 miljoen euro in 2015. Dat werd rechtstreeks toegekend aan vier organisaties, waarvan de VNG de grootste ontvanger was met 70 miljoen euro. De rest gaat naar Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, de Stichting A+O-fonds Gemeenten en de Waarderingskamer. Dat de rechtstreekse uitname door de VNG uit het gemeentefonds onrechtmatig en onwettelijk is, werd onlangs nog aangekaart door de Algemene Rekenkamer in haar rapport over het onderzoek naar het gemeentefonds van mei 2016.

De Financiële Verhoudingswet geeft immers aan dat de uitgaven uit het gemeentefonds ten goede moeten komen aan de gemeenten. In reactie op dat onderzoek onderschrijft Plasterk het feit dat de rechtstreekse betalingen plaatsvinden uit het gemeentefonds en laat weten in overleg te zijn met de VNG om die te beëindigen per 2018. Een eerder overeengekomen streefdatum van 1 januari 2017 blijkt niet haalbaar. Volgens Witkamp (LPF) kan een onrechtmatigheid niet voortduren na constatering dat deze er is. ‘Anders gezegd: de uitname uit het gemeentefonds naar de VNG dient terstond te stoppen en niet uitgefaseerd richting 2018’, stelt hij. Eerdere uitnames moeten worden teruggestort.

De kwestie is geagendeerd op Algemene Ledenvergadering op 8 juni. De VNG stelt dan twee nieuwe financieringsmethoden voor: bekostigen via verhoging van de contributie of bekostigen via een besluit om verplichtingen aan te gaan buiten de reguliere contributie om. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Tja BZK vindt het al jaren makkelijker om VNG hun werk (wettelijke taak) te laten uitvoeren en dan ook nog de gemeenten voor te laten betalen.

VNG begrijp ik wel. Die zien dat hun leden iets moeten doen en BZK geld heeft en hebben voor de kortse weg gekozen. Met medeweten van!
Door Maarten de Jong (ambtenaar) op
Terwijl veel gemeenten nagenoeg failliet zijn en moeten bezuinigen plukt de VNG het gemeentefonds leeg.

Er is geen geld voor straatverlichting, buurtcentra, sportaccommodaties, ruimtelijke ontwikkeling, personeel, thuiszorg en jeugdzorg, enzovoorts maar wel voor de VNG.
Door Pipadekloon (Voorlichter) op
VNG denkt Kok roofde uit pensioenfondsen dus wij kunnen dat ook wel met het gemeentefonds doen.
Door A. Willemsem op
Het zou beter zijn de VNG volledig te bekostigen door contributiegeld. Dan ziet iedere gemeente wat haar belangenvereniging echt kost en of zij het dat waard vindt. Ondanks de (vaak terechte) kritiek op de VNG doet deze club ook veel goede zaken voor gemeenten.
Door Vragen op
@ de jong. VNG is volgens mij een vereniging en dus kun je ervoor kiezen om gene lid te zijn. Maar als VNG uit het gementefonds laat halen door bzk. Bijvoorbeeld voor KING, draag ik dan als gemeente niet bij al ik geen lid ben?
Door de jong (ambtenaar) op
De reacties geven weer blijk van veel inzicht wn kennis. Henk denkt dat gemeenten onder de VNG hangen, van Ooijen geeft een advies waar veel gemeenten aan zijn begonnen en allemaal lid zijn gebleven, Wiersma zijn reactie spreekt vooe zich. Het raadslid in kwestie weet ook duidelijk niet waar het over gaat en BB heeft waarschijnlijk een stagiair op dit onderwerp gezet.
Door Ed Corneile op
Ik zie het nut van de vng ook niet in.
Dit artikel zegt genoeg.
Gewoon een gezellige club die zich niet bezig houdt met verbeteringen en wegkijken.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het wordt steeds gekker in ons kikkerlandje. Hoogtijd voor een grote bezem door alle ministeries. Zou er ooit een einde komen aan het prutswerk van dit Kabinet..
Door Edmond van Ooijen (emeritus docent staats- en bestuursrecht en kaderlid FNV) op
Gratis advies: als gemeenteraad de voor- en nadelen van het lidmaatschap van de VNG tegen elkaar afwegen en vervolgens opzegging overwegen. Is in het verleden vaker gebeurd.
Door Henk op
Een prima initiatief ! Hieraan zou ik direct de rol van en betalingen aan king koppelen. Eigenlijk zou het nog beter zijn om de vng op te heffen en de gemeentes direct onder BiZa te laten vallen. Scheelt veel geld, vaagheden en overbodig personeel

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners