of 59821 LinkedIn

VNG: compenseer grote stad

Plasterk had de VNG om een reactie gevraagd of het wel verstandig was dat hij de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds doorzette gezien de grote verschuiving van geld die met de operatie gepaard gaat: plattelandsgemeenten gaan er flink op vooruit, ten koste van de grote steden. Met de voorgestelde herverdeling leveren de G4 gezamenlijk 99 miljoen euro in; 62 gemeenten krijgen minder geld, 341 gemeenten meer geld.

Gemeenten die fors nadeel ondervinden van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds moeten compensatie krijgen. Over de manier waarop wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Dat schrijft de koepelorganisatie aan de PvdA-bewindsman. 

Plasterk had de VNG om een reactie gevraagd of het wel verstandig was dat hij de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds doorzette gezien de grote verschuiving van geld die met de operatie gepaard gaat: plattelandsgemeenten gaan er flink op vooruit, ten koste van de grote steden. Met de voorgestelde herverdeling leveren de G4 gezamenlijk 99 miljoen euro in; 62 gemeenten krijgen minder geld, 341 gemeenten meer geld.

Voorbehoud
De VNG adviseert de minister, ondanks de grote herverdeeleffecten, vooral door te gaan op de ingeslagen weg. De grote herverdeeleffecten ziet de VNG echter als ‘een bijzondere omstandigheid’ en als aanleiding een voorbehoud te maken. Dat voorbehoud is dat de grootste nadeelgemeenten ‘op een passende manier’ worden gecompenseerd. De VNG wil met de minister in overleg over de precieze vormgeving ervan. Verder moet er nader onderzoek komen naar de uitgaven van gebiedsontwikkeling en stadsvernieuwing. De uitkomst ervan kan wat de VNG betreft in de meicirculaire 2017 worden gemeld, ‘indien nodig met een gewijzigde verdeling.’ Volgens de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zijn de herverdeeleffecten voor de grote steden ‘goed verklaarbaar’ en ‘niet onoverkomelijk.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Grotere gemeenten hebben in het verleden te veel geld gehad. Tijd om dat recht te trekken. Zij hebben dus niets te klagen. Maar als je op grotere voet hebt geleefd dan nodig wil je dat natuurlijk graag zo houden.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hoe je het ook wendt of keert in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht is het bestuursrechtelijk gezien juist om voor de benadeelde partij een overgangsmaatregel te creëren. Te denken valt bijvoorbeeld aan 50% van het deficit, af te bouwen in drie jaar.
Door A. Willemsen op
@ F Scheerder, helemaal mee eens! Amsterdam heeft niet voor niets zulke extreem lage ozb tarieven
Door F. Scheerder (controller) op
Nu ook uit het verdiepend onderzoek naar het subcluster VHROSV is gebleken dat met name de kleinere plattelandsgemeenten (t.o.v. de grotere gemeenten) te weinig middelen krijgen uit het Gemeentefonds zal deze scheefgroei (die al enige tijd bestaat) moeten worden rechtgetrokken. Om de herverdeeleffecten verbonden aan de herijking van het Gemeentefonds voor met name de nadeelgemeenten te verzachten is het gebruikelijk om een overgangsregeling te treffen (maximaal herverdeeleffect in een jaar 15 euro per inwoner). Ik zie niet in waarom hier nu van afgeweken moet worden. Al jaren krijgen de grote gemeenten verhoudingsgewijs te veel middelen uit het Gemeentefonds v.w.b. het subcluster VHROSV. Het Rfv advies is volstrekt duidelijk (evenals het advies van het onderzoeksbureau). Het advies van de VNG is - op zich begrijpelijk, immers belangenbehartiger van alle gemeenten en dus ook de grote gemeenten - maar het was zuiverder geweest om de compensatie van de grote gemeenten achterwege te laten. Ik vraag me af wat het advies van de VNG zou zijn geweest als de effecten precies andersom waren geweest. Het Rijk zal geen extra middelen in het Gemeentefonds storten, zodat een compensatie aan de nadeelgemeenten ten koste van de andere gemeenten. Dar lijkt mij niet de juiste weg.
Door Jos op
Natuurlijk wil de VNG als belangenvereniging van vooral kleine gemeenten (dat zijn er immers de meeste en niemand bijt zich graag in de eigen staart) vooral doorgaan. Maar een herverdeling doorzetten om dan vervolgens compensatie te eisen voor de steden die het nadeel van de herverdeling ondervinden is natuurlijk een beetje raar. Dat is feitelijk alleen maar meer geld vragen voor kleine gemeenten. En, eerlijk gezegd, de meeste kleine gemeenten laten nu al veel werk door de grote "broer" opknappen, vaak zelfs zonder er aan bij te dragen. Dat gaat door deze herverdeling echt niet veranderen, net zo min als dat dit gaat leiden tot hogere efficiëntie en kostenbesparing. Ik zeg: laten we nu eens werk maken van herverdeling die echt zoden aan de dijk zet. De herverdeling van gemeentegrenzen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners