of 60220 LinkedIn

VNG: Bezuinigingen niet meer uit te leggen

‘Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van dit kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt.’ Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de rijksbegroting.

‘Het is onverteerbaar dat het Rijk geld als water lijkt te hebben, maar dat gemeenten sinds de start van dit kabinet honderden miljoenen minder hebben gekregen dan was afgesproken. Het is nu al het derde jaar op rij dat het kabinet het geld niet uitgegeven krijgt.’ Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de rijksbegroting.

Water aan de lippen

Gevolg is volgens de VNG dat gemeenten hun begroting niet rond krijgen en kampen met gigantische tekorten. ‘Het water staat gemeenten aan de lippen.’ De schommelingen in de bedragen die gemeenten begroten op basis van het accres van het gemeentefonds en de bedragen die ze daadwerkelijk krijgen uitgekeerd zorgen voor problemen. Hier moeten volgens de VNG snel afspraken met het kabinet over worden gemaakt zodat gemeenten niet hoeven te bezuinigen op voorzieningen zoals zwembaden, peuterspeelzalen en de bibliotheek. Dat kunnen we onze inwoners niet uitleggen in deze tijd van economische groei.

 

Acute vraagstukken

In het aangekondigde investeringsfonds ziet de VNG wel een mooie gelegenheid om de economie en de fysieke infrastructuur te versterken. De vereniging gaat ervan uit dat de gemeenten hier ook een beroep op kunnen doen. Maar het kabinet moet volgens de VNG ook investeren in de sociale infrastructuur om pieken bij acute vraagstukken snel op te kunnen vangen, zoals de onvoorziene toename van het aantal vluchtelingen in 2015, de forse toename van de jeugdzorg en de enorme groei van dak- en thuislozen.

 

Krachtig bestuur

De VNG stelt dat er een grote opgave ligt voor gemeenten, onder meer op het gebied van de energietransitie, in het sociaal domein, en in de zorg, de mobiliteit, veiligheid en participatie. ‘Gemeenten werken aan een krachtig lokaal bestuur samen met inwoners, midden in de regio. Zij hebben ruimte nodig om dat goed te kunnen doen. Qua regelgeving, qua bestuurlijke kracht maar zeker ook qua financiën’, aldus de VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners