of 59761 LinkedIn

VNG betreurt uitblijven financiële steun lokale omroep

‘Bijzonder teleurstellend’, noemt de VNG het feit dat er geen perspectief is op een ruimer budget voor lokale, regionale en streekomroepen. Dat schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer voor het debat met minister Slob dat voor aanstaande woensdag op de agenda staat.

‘Bijzonder teleurstellend’, noemt de VNG het feit dat er geen perspectief is op een ruimer budget voor lokale, regionale en streekomroepen. Dat schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer voor het debat met minister Slob dat voor aanstaande woensdag op de agenda staat.

Alle mediakanalen handhaven
Vorige week kwam het advies van de Raad voor de Cultuur (RvC) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) over de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen uit. De VNG onderschrijft de door de raden genoemde functies van lokale journalistiek: signalerend, agenderend, als waakhond en als verbinding tussen verschillende groepen binnen de lokale gemeenschap. Maar in reactie op de adviezen van RvC en de ROB wil de VNG wel aandacht voor een aantal punten vragen. Zo vinden ‘de raden’ het erg kostbaar dat lokale omroepen alle mediakanalen gebruiken. Dat zouden zij zelf moeten bepalen. De VNG wijst erop dat jongeren veel online media gebruiken, maar radio en tv nog zeer relevant zijn voor de oudere doelgroep. Daarom zou de huidige wetgeving dat alle kanalen benut moeten worden gehandhaafd moeten blijven.

30 miljoen meer nodig
De beperking van het aantal uitzendkanalen wordt door de raden ook als oplossing genoemd voor de krappe financiën van lokale omroepen. De VNG noemt het ‘teleurstellend’ om dit te vernemen na alle toekomstgerichte inspanningen van gemeenten en omroepen. ‘Zoals bekend blijven wij van oordeel dat er buiten de thans beschikbare karige 10 miljoen tenminste 30 miljoen meer nodig is om de lokale publieke omroepfunctie, zoals bedoeld in de Mediawet, daadwerkelijk gestalte te geven.’

Zeer zorgvuldig proces
Verder vermelden de raden ten onrechte dat de aanwijzing van de streken door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en VNG als blauwdruk en niet van onderop heeft plaatsgevonden, aldus de VNG. Die aanwijzing heeft in een ‘zeer zorgvuldig proces’ plaatsgevonden, waarbij gemeenten en omroepen zijn geconsulteerd, waarna een onafhankelijke commissie hun zienswijzen heeft beoordeeld. ‘Uiteindelijk was eenieder overtuigd van het nut en de schaal.’

Door met keurmerk en pilots
De VNG wil ook verder met het keurmerk en met pilots voor streekomroepen. Het eerste keurmerk is al uitgedeeld. Meer omroepen willen volgen, maar lopen tegen financiële belemmeringen aan. De VNG en NLPO hebben voor de pilots om twee keer 6 miljoen gevraagd in 2019 en 2020. De pilot-gelden zullen naar verwachting in de rijksbegroting van 2020 worden opgenomen. Hoe de door de raden geopperde plaats van lokale omroepen in een nieuwe landelijke nieuwsorganisatie aan de principiële functies van lokale journalistiek, met name de verbindende, zou moeten voldoen blijft volgens de VNG onduidelijk.

Onderzoek vraagstuk uitname gemeentefonds
De VNG betreurt het verder dat het door de raden aangekondigde bredere vervolgadvies over welke functies van de lokale journalistiek moeten worden gewaarborgd om de lokale democratie levend te houden tot verdere vertraging leidt in de gewenste financiering en organisatie van lokale omroepen. De lokale omroepen en de VNG zijn immers al sinds 2012 bezig met een ‘toekomstgericht realistisch perspectief’. De VNG gaat er verder vanuit dat de streekomroep-pilots geen verdere vertraging meer oplopen. Ook vragen zij de raden om in het vervolgadvies het vraagstuk en de voor- en nadelen van al dan niet een uitname van de lokale omroepgelden uit het gemeentefonds nader te onderzoeken in relatie tot de andere onderzoeken die de raden in dat kader willen gaan doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. Weijland op
In het artikel wordt gesuggereerd dat de streek-indeling van onderaf zou zijn geïnitieerd. Mijn indruk is geheel anders. Dit idee komt juist van bovenaf. Een streekindeling (meerdere gemeenten bij elkaar) zal het lokale karakter verkleinen. De verwachting is dat dan het publiek ook veel minder geïnteresseerd zal zijn. Het lokale karakter is juist de grote kracht van deze omroepen. Streek omroepen zijn er al ....: de provinciale omroepen. Hoogstens de faciliteiten en de technische voorzieningen zou je centraler kunnen organiseren. Doe dat dan vooral in samenwerking met de provinciale omroepen.
Door Bertduss (Kennert) op
Jongeren en lokale omroep???? Kent iemand deze jongeren? En zo ja, wilt u ze dan allebei noemen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners