of 59903 LinkedIn

VNG bereid tot beter loonbod voor gemeenteambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De VNG kreeg op 25 april een ultimatumbrief van de vakbonden met daarin tien eisen. Als de VNG niet akkoord zou gaan met die eisen, dreigden de vakbonden met collectieve acties.

 

Loonafspraak

In een zeven kantjes tellende brief meldt de VNG het te betreuren dat de bonden ‘onverwachts’ wegliepen van de onderhandelingstafel. De VNG zegt bereid te zijn meer stappen te zetten. Er lag een bod van 4,9 procent loonsverhoging voor twee jaar, ‘maar dat was niet een eindbod. De VNG is bereid om een loonafspraak te maken op, of zelfs boven inflatie.’ De werkgevers stellen in de brief ‘een reëel loonbod’ te willen doen, ‘dat past binnen de kaders van het gemeentefonds.’

Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken dat namens de VNG de onderhandelingen voert, zegt bewegingen richting een acceptabel akkoord  te willen blijven maken. ‘De VNG is bereid tot een serieuze loonafspraak. Als u daartoe ook bereid bent, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat ons overleg op dit onderdeel moet stranden. Als u bereid bent om weer verder te onderhandelen, kunnen we daar een goede afspraak over maken’, zo laat Cazemier de bonden weten in de brief. ‘Dit lukt niet als vakbonden vast blijven houden aan al hun eisen.'

In de ultimatumbrief van de vakbonden staan tien eisen. ‘Zonder overleg moet de VNG met al deze eisen akkoord gaan. De VNG kan dat niet’, zo laat de gemeentekoepel weten. De VNG zegt bereid te zijn op ‘veel van de eisen’ afspraken te maken. ‘Doorpraten in onze ogen juist niet zinloos.’ 

 

Seniorenregeling onhaalbaar

De VNG verzoekt de vakbonden in de brief terug te keren naar de cao-tafel om verder te praten over een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord. Voor de VNG is met name de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof een belangrijk punt in de onderhandelingen. De gelijktrekking van allerlei lokale verlofregelingen komt volgens de VNG ‘ten goede aan alle groepen medewerkers.’ De bonden hebben echter als voorwaarde gesteld dat er een breed vitaliteitsbeleid komt voor alle groepen medewerkers, inclusief een regeling voor oudere medewerkers om twee dagen per week minder te kunnen werken met behoud van minimaal de helft van het salaris over de ingeleverde uren. De VNG stelt ‘onmogelijk’ akkoord te kunnen gaan met zo’n generieke seniorenregeling. De VNG zegt een einde te willen maken aan de verschillen tussen medewerkers en niet die juist vergroten. Bovendien noemen ze de seniorenregeling een ‘kostbare’ en ‘onhaalbare’ eis. Het eisenpakket van de vakbonden ligt volgens de VNG wat betreft loon ‘ver boven het niveau van inflatie, ver boven de ontwikkelingen in de markt en ver boven de ontwikkelingen bij de andere overheden.’

De VNG zegt zich te realiseren dat het niet ingaan op het ultimatum waarschijnlijk betekent dat de bonden acties gaan organiseren, zoals ze in de ultimatumbrief hebben aangekondigd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mandy (gemeenteambtenaar) op
Ik zeg FNV terug naar de tafel. Een algemene seniorenregeling op deze manier hoeft voor mij ook niet, ook al ben ik 59. Dus daar hoeft het niet op stuk te gaan.
Ik heb zelf wat extra verlof gekocht, mede i.v.m. mantelzorgtaken.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners