of 59854 LinkedIn

VNG bereid tot beter loonbod voor gemeenteambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De VNG kreeg op 25 april een ultimatumbrief van de vakbonden met daarin tien eisen. Als de VNG niet akkoord zou gaan met die eisen, dreigden de vakbonden met collectieve acties.

 

Loonafspraak

In een zeven kantjes tellende brief meldt de VNG het te betreuren dat de bonden ‘onverwachts’ wegliepen van de onderhandelingstafel. De VNG zegt bereid te zijn meer stappen te zetten. Er lag een bod van 4,9 procent loonsverhoging voor twee jaar, ‘maar dat was niet een eindbod. De VNG is bereid om een loonafspraak te maken op, of zelfs boven inflatie.’ De werkgevers stellen in de brief ‘een reëel loonbod’ te willen doen, ‘dat past binnen de kaders van het gemeentefonds.’

Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken dat namens de VNG de onderhandelingen voert, zegt bewegingen richting een acceptabel akkoord  te willen blijven maken. ‘De VNG is bereid tot een serieuze loonafspraak. Als u daartoe ook bereid bent, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat ons overleg op dit onderdeel moet stranden. Als u bereid bent om weer verder te onderhandelen, kunnen we daar een goede afspraak over maken’, zo laat Cazemier de bonden weten in de brief. ‘Dit lukt niet als vakbonden vast blijven houden aan al hun eisen.'

In de ultimatumbrief van de vakbonden staan tien eisen. ‘Zonder overleg moet de VNG met al deze eisen akkoord gaan. De VNG kan dat niet’, zo laat de gemeentekoepel weten. De VNG zegt bereid te zijn op ‘veel van de eisen’ afspraken te maken. ‘Doorpraten in onze ogen juist niet zinloos.’ 

 

Seniorenregeling onhaalbaar

De VNG verzoekt de vakbonden in de brief terug te keren naar de cao-tafel om verder te praten over een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord. Voor de VNG is met name de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof een belangrijk punt in de onderhandelingen. De gelijktrekking van allerlei lokale verlofregelingen komt volgens de VNG ‘ten goede aan alle groepen medewerkers.’ De bonden hebben echter als voorwaarde gesteld dat er een breed vitaliteitsbeleid komt voor alle groepen medewerkers, inclusief een regeling voor oudere medewerkers om twee dagen per week minder te kunnen werken met behoud van minimaal de helft van het salaris over de ingeleverde uren. De VNG stelt ‘onmogelijk’ akkoord te kunnen gaan met zo’n generieke seniorenregeling. De VNG zegt een einde te willen maken aan de verschillen tussen medewerkers en niet die juist vergroten. Bovendien noemen ze de seniorenregeling een ‘kostbare’ en ‘onhaalbare’ eis. Het eisenpakket van de vakbonden ligt volgens de VNG wat betreft loon ‘ver boven het niveau van inflatie, ver boven de ontwikkelingen in de markt en ver boven de ontwikkelingen bij de andere overheden.’

De VNG zegt zich te realiseren dat het niet ingaan op het ultimatum waarschijnlijk betekent dat de bonden acties gaan organiseren, zoals ze in de ultimatumbrief hebben aangekondigd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door EAB op
De vakbond heeft misschien wel gelijk wat betreft het loon, maar ik begrijp niet dat ze zo zwaar inzetten op een seniorenregeling.
Door Henk op
Ik ben blij dat geen jongere meer bij de gemeente wil werken. zo n werkgever gun je dat de jongelui niet. wat een waardeloze werkgever. Het jaar is al bijna om en nog geen cao. Brrrrrrrt
Door Elsje (Ambtenaar) op
Twee dagen korter werken tegen 50% is wel veel. Waarom niet elkaar tegemoet komen en 1 dag (dus 20%) korter werken mogelijk maken tegen 50%. Voor wie dat eventueel wil. Dan moeten de bonden misschien wel eerder tevreden zijn met loonbod. Het is geven en nemen. Ik dat dat zo'n vitaliteitsregeling wel belangrijk is, gezien het aantal oudere ambtenaren. Met 20% korter werken vanaf bijvoorbeeld 60 of 62 jaar houden ze het langer vol. Maar beide partijen moeten elkaar tegemoet komen!
Door Spijker (n.v.t.) op
Gemeenteambtenaren willen eens een goede nieuwe CAO, met daarin opgenomen een inhaaloperatie t.o.v. rijks- en provincieambtenaren over de laatste 10 jaar. Niemand zit te wachten op uniforme seniorenregelingen, die worden gebruikt om CAO-resultaten te drukken en waarvan sommige senioren allen maar minder worden. Kortom, iedereen wil met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 (!) een redelijk belegde boterham en meer boter bij de vis van het VNG. Kom op gemeenten geef die Cazemier eens een forse por in de goede richting.
Door doeterniettoe (-) op
"De VNG is bereid om een loonafspraak te maken op, of zelfs boven inflatie.’ De werkgevers stellen in de brief ‘een reëel loonbod’ te willen doen,..."
Nou, dan moeten we toch maar weer op onze blote knieën gaan zitten voor zo'n welwillende werkgever...not!

Verder eens met de andere reageerders, alweer een nieuwe seniorenregeling die vrijwel zeker als bezuiniging op de rest van het personeel kan worden toegepast zitten veel werknemers niet op te wachten.

@De Vries: hou de onderhandelingen over de WNRA dan maar goed in de gaten, grote kans dat veel mensen er hierdoor toch op achteruit gaan.
Door de vries (Ambtenaar) op
De gemeente waar ik bij werk heeft meer bovenwettelijke verlofuren dan gemiddeld. Waarom is het in mijn belang als ik die uren kwijt raak. Welk probleem wordt opgelost? De VNG stelt dat het de mobiliteit trn goede komt. Lariekoek, maar als dat zo belangrijk is dan stel ik voor om de arbeidsvoorwaarden voor de hele publieke sector grlijk te trekken. Dat wil zeggen: gelijk asn CAO voor rijksambtenaren. Dat stimuleert de mobiliteit!

En stop svp met het zaaien van verdeeldheid; de bonden gaan eindelijk wat meer tanden laten. Cazemier stuurt ern briefje en dan meteen terugkomen. Niet doen, laat ze smoren.
Door de vries (Ambtenaar) op
De gemeente waar ik bij werk heeft meer bovenwettelijke verlofuren dan gemiddeld. Waarom is het in mijn belang als ik die uren kwijt raak. Welk probleem wordt opgelost? De VNG stelt dat het de mobiliteit trn goede komt. Lariekoek, maar als dat zo belangrijk is dan stel ik voor om de arbeidsvoorwaarden voor de hele publieke sector grlijk te trekken. Dat wil zeggen: gelijk asn CAO voor rijksambtenaren. Dat stimuleert de mobiliteit!

En stop svp met het zaaien van verdeeldheid; de bonden gaan eindelijk wat meer tanden laten. Cazemier stuurt ern briefje en dan meteen terugkomen. Niet doen, laat ze smoren.
Door Arjan op
Terug aan tafel,. Harde eis mag wel zijn dat de cao ingaat op 1 januari van dit jaar. Lopen nu al zes maanden een fatsoenlijke loonsverhoging mis. Dit kan en mag niet ten koste gaan van de werknemers.
Door Klaas (Treasurer) op
Eens met vorige schrijvers, terug naar de tafel.
En als seniorenregeling niet haalbaar is, deze eruit halen. Zo'n regeling is ook niet meer van deze tijd, waarin er al regelingen bestaan voor extra verlof, zoals uren kopen enz. Daarnaast moet de VNG wel met een goed bod komen. De Cao onderhandelingen is geen marktplaats, waarbij er maar wat aangeboden wordt!!
Door Manu (beleidsadviseur) op
Ik sluit me aan bij Mandy. Terug aan tafel.

Die seniorenregeling is niet haalbaar. Ik kan me ook niet voorstellen dat die door een meerderheid van de vakbondsleden wordt gesteund.
Het loonbod van de VNG was m.i. even onredelijk. Waarom moet met een belachelijk bod worden ingestapt om tot een goed eindbod te komen? Doe meteen een redelijk bod waarvoor een fatsoenlijk brood op de plank kan komen en onderhandel dan verder over de broodsoort (met of zonder krenten).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners