of 59903 LinkedIn

VNG bereid tot beter loonbod voor gemeenteambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigert in te gaan op het ultimatum dat de vakbonden aan de gemeentelijk werkgevers hebben gesteld om het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren te hervatten. De gemeentelijke werkgevers willen wel praten over een beter loonbod.

De VNG kreeg op 25 april een ultimatumbrief van de vakbonden met daarin tien eisen. Als de VNG niet akkoord zou gaan met die eisen, dreigden de vakbonden met collectieve acties.

 

Loonafspraak

In een zeven kantjes tellende brief meldt de VNG het te betreuren dat de bonden ‘onverwachts’ wegliepen van de onderhandelingstafel. De VNG zegt bereid te zijn meer stappen te zetten. Er lag een bod van 4,9 procent loonsverhoging voor twee jaar, ‘maar dat was niet een eindbod. De VNG is bereid om een loonafspraak te maken op, of zelfs boven inflatie.’ De werkgevers stellen in de brief ‘een reëel loonbod’ te willen doen, ‘dat past binnen de kaders van het gemeentefonds.’

Roel Cazemier, voorzitter van het College voor Arbeidszaken dat namens de VNG de onderhandelingen voert, zegt bewegingen richting een acceptabel akkoord  te willen blijven maken. ‘De VNG is bereid tot een serieuze loonafspraak. Als u daartoe ook bereid bent, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat ons overleg op dit onderdeel moet stranden. Als u bereid bent om weer verder te onderhandelen, kunnen we daar een goede afspraak over maken’, zo laat Cazemier de bonden weten in de brief. ‘Dit lukt niet als vakbonden vast blijven houden aan al hun eisen.'

In de ultimatumbrief van de vakbonden staan tien eisen. ‘Zonder overleg moet de VNG met al deze eisen akkoord gaan. De VNG kan dat niet’, zo laat de gemeentekoepel weten. De VNG zegt bereid te zijn op ‘veel van de eisen’ afspraken te maken. ‘Doorpraten in onze ogen juist niet zinloos.’ 

 

Seniorenregeling onhaalbaar

De VNG verzoekt de vakbonden in de brief terug te keren naar de cao-tafel om verder te praten over een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord. Voor de VNG is met name de harmonisatie van het bovenwettelijk verlof een belangrijk punt in de onderhandelingen. De gelijktrekking van allerlei lokale verlofregelingen komt volgens de VNG ‘ten goede aan alle groepen medewerkers.’ De bonden hebben echter als voorwaarde gesteld dat er een breed vitaliteitsbeleid komt voor alle groepen medewerkers, inclusief een regeling voor oudere medewerkers om twee dagen per week minder te kunnen werken met behoud van minimaal de helft van het salaris over de ingeleverde uren. De VNG stelt ‘onmogelijk’ akkoord te kunnen gaan met zo’n generieke seniorenregeling. De VNG zegt een einde te willen maken aan de verschillen tussen medewerkers en niet die juist vergroten. Bovendien noemen ze de seniorenregeling een ‘kostbare’ en ‘onhaalbare’ eis. Het eisenpakket van de vakbonden ligt volgens de VNG wat betreft loon ‘ver boven het niveau van inflatie, ver boven de ontwikkelingen in de markt en ver boven de ontwikkelingen bij de andere overheden.’

De VNG zegt zich te realiseren dat het niet ingaan op het ultimatum waarschijnlijk betekent dat de bonden acties gaan organiseren, zoals ze in de ultimatumbrief hebben aangekondigd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Maar dat was niet een eindbod / Wat een schandalige opstelling. We zitten al weer in mei. Mochten partijen eruit komen. D.w.z. qua loon minimaal 6,5% over 2 jaar met ingang van 1 januari 2019 (gelijk aan de provincie CAO) dan is het al weer november 2019 voordat er eindelijk een cent eindelijk over de brug komt. Had het niet gepast geweest als het VNG in haar brief ook een symbolisch voorschot had aangeboden als blijk van enige goede wil en ter compensatie van alle ongein die zij veroorzaken. Ik verwijs graag naar het artikel van Cazemier vorig jaar september waarin hij namens het VNG melde dat de gemeenteambtenaren eindelijk eens ruimschoots gecompenseerd zouden worden qua verlies aan koopkracht en de schandalige poppenkast nadien. Ver van elk getal van behoud van koopkracht vandaan!
Door Bernadette (Financieel specialist) op
Generatiepact is een uitkomst om mantelzorg te kunnen verlenen aan onze ouders van eind tachtig - begin negentig. Beschouw het maar als uitgesteld ouderschapsverlof wat wij nooit gehad hebben (bestond toen nog niet). En wat onze ouders destijds voor ons hebben opgevangen door voor onze babies te zorgen.
Door Arjan op
Mooi dat er meer beweging is bij de VNG. Laten wij heel nuchter het loonbod bezien: 4,9% voor twee jaar is wel heel schraal.
Er zijn de volgende argumenten:
- Jarenlang was er geen loonruimte vanwege de crisis. Na jaren van interen moet er nu een inhaalslag komen om weer sterk te staan op de arbeidsmarkt.
- Er is sprake van vergrijzing van het ambtenarencorps. Zorg door goede seniorenregelingen voor doorstroming op de arbeidsmarkt.
- Het langer doorwerken is vooral een aandachtspunt voor de zwaardere beroepen. De kantoorbanen hebben daarvan niet zo zwaar te leiden (laten wij wel een beetje reëel blijven).
- Door de afschaffing van het ambtenaarschap verzwakt de positie van vooral degenen die dicht tegen de politiek werken: dat moet zichtbaar worden in de loonsystematiek of een betere bescherming tegen ontslag vanwege de politieke luim van de bestuurders.
- Het hele gedoe rondom het Individueel Keuzebudget (IKB) stelt niet zoveel voor. Zeker wanneer het totaal beschikbaar budget niet marktconform meestijgt. Dat wordt het een schaarstebudget: je krijgt de mogelijkheid de gaten aan het einde van de maand te vullen met wat vroeger vakantiegeld en een eindjaarsuitkering was.
Door Martin (Beleidsmedewerker) op
Voor diegene die niet begrijpen waarom de vakbond sterk inzet op het generatiepact (Elsje-Dirk-...):
De feiten:
In de jaren 80 is er 32 miljard uit ons pensioenfonds (ABP) geroofd door het Kok en Lubbers om de economie er boven op te helpen. Wanneer dit geld later teruggestort zou de dekkingsgraad voor ABP ruim boven de 117% gezeten hebben. https://financieel.infonu.nl/diversen/168264-pen … Hierdoor is de kans door werkgevers/politiek ontnomen een fatsoenlijke demotie voor ambtenaren te regelen.
Daarnaast wijzen studies uit dat wij langer leven. Daarom vonden werkgevers het rechtvaardig om de pensioengerechtigde leeftijd op te krikken. De keerzijde van dit verhaal is dat alle ouderdomsziektes niet later hun intrede doen. https://www.vtv2018.nl/ouderdomsziekten
Maw, de periode om nog redelijk gezond een tijdje van je pensioen te genieten is door werkgevers/politiek ingekort.

Zelfs wanneer demotie (generatiepact) wordt voorgesteld door de vakbonden waar de kosten voor 50% door werknemers opgehoest worden kijkt de VNG de andere kant op.

De VNG weet dat deze eindstreep voor de meeste niet gezond te halen is. Een fatsoenlijke werkgever zou zich kapot moeten schamen om hier geen goede invulling aan te willen geven. Met als excuus "Onhaalbaar". Dit dit is niet de waarheid omdat veel goede gemeenten die wel wat op hebben met hun werknemers wel een generatiepact hebben.
Wanneer "onhaalbaar" "haalbaar" blijkt te zijn heeft de VNG zich daardoor volstrekt ongeloofwaardig weggezet.
een tip voor de VNG: Ga is kijken bij gemeenten die wel "de onhaalbare eis" hebben gerealiseerd...

Het is geen kwestie van "onhaalbaar" maar een kwestie van willen.

Gr. Martin (middelbare leeftijd)
Door linda (ambtenaar) op
Jongeren willen geen seniorenregeling. Jongeren maken over het algemeen gebruik van zwangerschaps/bevallingsverlof (binnenkort ook voor vaders), deels betaald ouderschapsverlof. Ouderen hebben vaak door hun leeftijd meer mantelzorgtaken i.v.m. de leeftijd van ouders. Misschien dat het beter is daarvoor ook een regeling te bedenken.
Door Vakbondslid op
Mijn gemeente heeft een generatiepact geregeld, maar dat geldt niet voor alle gemeenten. Ik heb de afgelopen 35 jaar ca. €7.500 in totaal aan vakbondspremie betaald, dus ik vind het prima dat de vakbonden dit voor de senioren als inzet laten zien. Voor alle gemeenten dan. Een loonsverhoging voor allen ( ook voor de niet betalende collega's) gaan ze ook niet uit de weg. De vakbonden zijn goed bezig vind ik.
Door Robert Jan (jurist) op
Mijn huur gaat met 2.6 % omhoog. Natuurlijk wil ik meer dan 2.45%. Het gaat toch zo goed? Treurig dat de VNG pas bereid is tot een ' serieuze loonafspraak ' na het dreigement met acties. Niet netjes.
Door Monique op
@de Vries. De gemeente waar ik werk heeft ook meer verlofuren dan de norm van 34 die het moet gaan worden. Ik denk dat dit in vele gemeenten het geval is en dat de VNG het daarom zo graag wilt.
Door Dirk op
Ik vraag me altijd af waar de eisen van de vakbond vandaan komen. Zitten senioren hier nu echt keihard bovenop?
Vorige keer kregen we een loonsverhoging ten koste van ons pensioen. Ik heb nooit iemand gesproken die dat een goed idee vond.
Maar de vakbond ging ervoor.
Door Mark op
De VNG is bereid om een loonafspraak te maken op, of zelfs boven inflatie.’
Pardon... Het liefst ziet de werkgever de werknemer er op achteruit gaan in deze economisch goede tijd. Dus een ambtenaar gaat er altijd op achteruit. Als het economisch slecht gaat en als het economisch goed gaat.
Tegen jongeren. Ga eerst werken in het bedrijfsleven, daarna pas bij de overheid

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners