of 64740 LinkedIn

VNG aan Kamer: geld voor lokale partijen

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Het is wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betreft ‘niet uit te leggen’ dat er subsidie is voor landelijke democratie, maar niet voor lokale partijen. De VNG vraagt de Tweede Kamer, die vandaag de begroting van Binnenlandse Zaken en het gemeentefonds bespreekt, dit recht te trekken. Ook herhaalt de VNG haar ontstemdheid over het niet doorberekenen van bepaalde uitgaven, waardoor overheden minder geld krijgen.

Extra geld

Elke verkiezing krijgen lokale partijen meer stemmen en inmiddels zitten ze bij driekwart van de gemeenten in het college. Toch krijgen ze geen subsidie van het rijk, waar lokale afdelingen van landelijke partijen die wel krijgen. Daarom doet de VNG een oproep ‘om naast de 25 miljoen euro die landelijke politieke partijen ontvangen, extra geld beschikbaar te stellen voor lokale politieke partijen’.

 

Onder druk

‘Respecteer de interbestuurlijke verhoudingen en plaats niet eenzijdig overheidsuitgaven buiten de accres-systematiek’, schrijft VNG ook. Hiermee doelt de VNG op iets waar ze eerder deze maand al het ongenoegen over uitsprak: dat de rijksuitgaven voor een aantal urgente vraagstukken niet meetellen voor de berekening van wat overheden krijgen via het provincie- en gemeentefonds. Overheden krijgen daardoor minder geld dan wanneer die uitgaven wél mee zouden tellen. ‘Het zet daarmee de interbestuurlijke verhoudingen verder onder druk’, schreven de VNG, de UvW en het IPO toen.

 

Te weinig tijd

Verder is de VNG onder meer blij dat de opschalingskorting voor 2022 is bevroren, maar blijft erbij dat de korting die voor de jaren daarop nog in de boeken staat in strijd is met de afspraken. En ze ondersteunt in hoofdlijnen de verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, maar waarschuwt ‘dat

gemeenten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te weinig tijd krijgen om deze risicoanalyses uit te voeren’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Een loonbod van 0,12% voor heel 2021 valt wel uit te leggen bij een inflatie van 2,7%????
Door Myco op
Nog beter is het om in het geheel geen subsidies aan politieke partijen te geven.

Subsidies betekenen dat partijen minder afhankelijk worden van de leden, dat is niet goed voor het democratische gehalte van een partij.

Daarnaast blijft het de uitvoerende macht die haar controleurs betaalt. Ook dat is ongezond in een democratie