of 59130 LinkedIn

Vinden van gemeentelijk accountant in 2017 ‘ongewis’

De PvdA-bewindsman antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamerleden Arnold Markies en Eric Smaling van de SP naar aanleiding van berichtgeving in de media dat steeds meer gemeenten moeite ondervinden bij het contracteren van een accountant. Meest nijpend was de situatie bij de gemeenten Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne. Bij een aanbesteding voor onder meer de controle van de jaarrekening 2016, had eind vorig jaar geen enkel accountantskantoor ingeschreven.

Er hebben zich volgens minister Dijsselbloem van Financiën bij het rijk geen nieuwe gemeenten gemeld, die problemen hebben bij het vinden van een accountant voor de controle van de jaarrekening 2016. Wat 2017 betreft wordt het afwachten.

Knelpunt
De PvdA-bewindsman antwoordt dat op vragen van de Tweede Kamerleden Arnold Markies en Eric Smaling van de SP naar aanleiding van berichtgeving in de media dat steeds meer gemeenten moeite ondervinden bij het contracteren van een accountant. Meest nijpend was de situatie bij de gemeenten Eemsmond, Winsum, Bedum en De Marne. Bij een aanbesteding voor onder meer de controle van de jaarrekening 2016, had eind vorig jaar geen enkel accountantskantoor ingeschreven. De Groningse gemeenten kregen op verzoek uitstel van Binnenlandse Zaken en vonden in nieuwkomer Vallei Accountants uiteindelijk begin dit jaar alsnog een accountant voor de controle van de jaarrekening 2016.

‘Ongewis’
Of er knelpunten gaan optreden bij de aanbesteding van accountancydiensten door gemeenten in het kalenderjaar 2017, is volgens Dijsselbloem ‘ongewis en afhankelijk van de wijze waarop de markt reageert op de verwachte terugtred van de grotere accountantskantoren en de capaciteit van andere kantoren om deze  gemeentelijke cliënten te kunnen overnemen.’

Terugtred grote jongens
De trend is dat de grotere kantoren Deloitte, EY en PwC zich deels terugtrekken uit de gemeentelijke markt. Hun aandeel is gedaald en tegelijkertijd zijn er drie (kleinere) accountantskantoren toegetreden. Dijssebloem verwacht dat de trend van de terugtred van grote kantoren zal doorzetten, waarbij die zich waarschijnlijk vooral  zullen concentreren op de grotere gemeenten. ‘Middelgrote kantoren zullen hun  marktaandeel kunnen vergroten en er is ook ruimte voor nieuwe toetreders. Ook voor de controle over het verslagjaar 2016 lijken wisselingen op deze manier  ingevuld te worden’, aldus de minister. ‘Te  verwachten is dat ook in 2017 en de jaren daarna er wisseling en van  accountantskantoren bij gemeenten zullen zijn. Hoe de markt zich exact zal  ontwikkelen, valt nu niet te zeggen.’

Verantwoordingscircus
Een van de redenen waarom de grotere kantoren minder interesse hebben in gemeenten is dat door de decentralisaties in het sociaal domein de verantwoording door gemeenten complexer is geworden. Dijsselbloem onderschrijft dat de controle bij gemeenten wel ingewikkelder is geworden, onder meer vanwege hun afhankelijkheid van de verantwoording door  samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en de SVB. Maar de minister van Financien vindt niet dat er sprake is van een verantwoordingscircus. Volgens hem zijn de beroepsorganisatie van de accountants (NBA) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘in goed overleg’ over de veranderingen in de financiële verantwoording.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.