of 63000 LinkedIn

Vijfheerenlanden niet meer onder preventief toezicht

De gemeente Vijfheerenlanden staat vanaf vandaag niet meer onder verscherpt toezicht van de provincie Utrecht. Op 18 maart jl. heeft de gemeente het dekkingsplan ‘claim Niemans’ vastgesteld. Met dit vastgestelde dekkingsplan worden de claim en de bijbehorende juridische kosten gedekt en zijn de risico’s en onzekerheden voor de begroting weggenomen. Concreet betekent dat de gemeente weer onder het repressief (reguliere) toezicht valt.

De gemeente Vijfheerenlanden staat vanaf vandaag niet meer onder verscherpt toezicht van de provincie Utrecht. Op 18 maart jl. heeft de gemeente het dekkingsplan ‘claim Niemans’ vastgesteld. Met dit vastgestelde dekkingsplan worden de claim en de bijbehorende juridische kosten gedekt en zijn de risico’s en onzekerheden voor de begroting weggenomen. Concreet betekent dat de gemeente weer onder het repressief (reguliere) toezicht valt.

Dekkingsplan
Gedeputeerde Robert Strijk (Financieel toezicht) complimenteert de gemeente Vijfheerenlanden met de voortvarende, gezamenlijke, aanpak van college en raad om een dekkingsplan vast te stellen over de betaling van de claim en de dekking daarvan. 'Een paar maanden geleden waren de gevolgen van de claim op de financiële positie nog onduidelijk, waardoor de gemeente toestemming moest vragen voor bepaalde uitgaven. Met het dekkingsplan zijn de gevolgen van de claim in beeld en ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeente Vijfheerenlanden de ingeslagen weg zal voortzetten.'

Dekkingsplan

De uitspraak van het gerechtshof over de claim Niemans had grote gevolgen voor de vermogenspositie van de gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente kreeg de opdracht van de provincie om de gevolgen van de claim in kaart te brengen in een dekkingsplan. Hierin moest de gemeente inzichtelijk maken welke maatregelen genomen moesten worden.


Reserves

In het vastgestelde dekkingsplan wordt voorzien in de dekking van het totale bedrag van de claim Niemans (inclusief de juridische kosten) van 91,9 miljoen euro. De dekking vindt plaats door aanwending van een bedrag van 40,9 miljoen euro vanuit een daarvoor gevormde voorziening. Het restant van 51 miljoen wordt gedekt vanuit diverse (bestemmings)reserves.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners