of 59185 LinkedIn

Vier gemeenten betalen binnen 10 dagen

De meeste gemeenten halen de norm niet 90 procent van de rekeningen binnen 30 dagen te betalen. Vier gemeenten lukt het een factuur gemiddeld binnen tien dagen te betalen: Doetinchem, Horst aan de Maas, Leerdam en Midden-Drenthe.

Een factuur gemiddeld binnen tien dagen betalen? De gemeenten Doetinchem, Horst aan de Maas, Leerdam en Midden-Drenthe lukt het.

Die vier gemeenten verdienen volgens minister Kamp (Economische Zaken, VVD) niets dan lof. Minder tevreden is hij over de totaalprestatie van de gemeenten. De norm is dat 90 procent van de rekeningen binnen 30 dagen wordt betaald. Uit een inventarisatie, die het ministerie door Dun & Bradstreet heeft laten maken, blijkt dat 84 procent van de gemeentelijke betalingen binnen de contractueel overeengekomen termijn is afgehandeld.

 

Ongewenst

‘Ik vind dit ongewenst’, aldus Kamp. ‘Verdere verbetering van het betaalgedrag van gemeenten is daarom noodzakelijk.’ De verantwoordelijkheid daarop actie te ondernemen, berust primair bij de colleges van B&W. ‘Ik zal in overleg treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te bezien welke acties mogelijk zijn om gemeenten te ondersteunen met als ambitie dat ook gemeenten minimaal 90 procent van de facturen binnen 30 dagen betalen’, aldus de minister. Hij gaat zijn collega Plasterk van Binnenlandse Zaken vragen daarover het gesprek aan te gaan met de decentrale overheden.

 

Alsnog aanleveren

Wat Kamp ook niet lekker zit, is dat 116 gemeenten geen gegevens over hun betaalgedrag beschikbaar hebben gesteld. ‘Onze ambitie is dat alle gemeenten meedoen. Dat is nu niet het geval. Daarom heb ik samen met de VNG een brief gestuurd om de verantwoordelijke wethouders van de desbetreffende gemeenten te vragen de gegevens over betaaltermijnen per omgaande alsnog aan te leveren.’

 

Betaalgedrag provincies

De cijfers van de provincies laten een gemengd beeld zien; er is in ieder geval ruimte voor verbetering gezien de gemiddelde score van 87 procent tijdigheid binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Van alle provincies scoort Limburg het slechtst (79 procent) en Gelderland het best (95 procent).

 

Voorbeeldfunctie overheid

De overheid heeft qua tijdige betaling volgens Kamp een voorbeeldfunctie te vervullen. Volgens de wet moet de overheid binnen 30 dagen betalen voor alle facturen die correct zijn ingediend en waarbij geen verschil van inzicht over de geleverde prestatie bestaat. In de praktijk komt het wel voor dat facturen met een foutje, of waarbij nog discussie is over de levering, in het betaalsysteem terecht komen. ‘In de praktijk is een percentage van 100 procent dus niet haalbaar’, aldus Kamp. Vandaar dat het rijk zichzelf afrekent op het behalen van een streefwaarde van minimaal 90 procent van de facturen betaald binnen 30 dagen. In 2014 en 2015 heeft elk van de departementen voldaan aan de streefwaarde dat 90 procent van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen moet zijn afgerond.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marco op
84%???
Dat moet een vergissing zijn, mijn eigen ervaring is dat als al 8,4% op tijd wordt betaald, dit een aanmerkelijke verbetering zou zijn dan nu het geval!!!

Relevante Parlementaire Dossiers