Eerder was bekend dat Vestia in verschillende gemeenten zijn woningen wil verkopen. Zo werden in Barendrecht en Pijnacker-Nootdorp al woningen van de hand gedaan. Ook voor het bezit in Bergeijk, Brielle en Zuidplas wil Vestia voor komende zomer koopovereenkomsten sluiten. In totaal gaat het om ruim 10.000 woningen. Hiervan is nu ongeveer de helft verkocht.

 

Kerngemeenten

De Westlandse woningen worden overgedaan aan Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen. Naar verwachting vindt de overdracht plaats op 31 december 2020. Vestia blijft het onderhoud, de verhuur en de incasso uitvoeren tot 1 april volgend jaar. Een aantal Vestia-medewerkers gaat over naar de nieuwe eigenaren. In totaal verhuurt, verkoopt en beheert Vestia zo'n 65.000 woningen. De corporatie wil zich nu vooral richten op "kerngemeenten" Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

 

Dank

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken merkt op dat de overeenkomst ervoor heeft gezorgd dat sociale huurwoningen behouden blijven 'voor die grote groep mensen die deze huurwoningen hard nodig' heeft. Ze spreekt in het bijzonder haar dank uit aan de overnemende corporaties. Naar verwachting gaan de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw nog dit jaar akkoord. (ANP)