of 64621 LinkedIn

Verzet VNG tegen fusiebonus Plasterk

VNG-directievoorzitter Kees Jan de Vet schrijft  in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken dat de VNG zich verzet tegen de zogenaamde fusiebonus die Plasterk heeft voorgesteld.
1 reactie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is fel gekant tegen de fusiebonus van minister Plasterk om op die manier herindelen financieel aantrekkelijker te maken.

Positieve prikkel
VNG-directievoorzitter Kees Jan de Vet schrijft dat in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die meldde onlangs in een interview met Binnenlands Bestuur dat hij via de algemene uitkering een positieve prikkel wil inbouwen voor fusiegemeenten. ‘De VNG is hier op tegen’, aldus De Vet. ‘Wij vinden dat de algemene uitkering geld is van de gemeenten en niet geld van de minister dat hij naar eigen inzicht over de gemeenten kan verdelen.’
 

Kostenoriëntatie

De verdeling van het gemeentefonds is namelijk in beginsel kostengeoriënteerd. Dat wil zeggen dat elke gemeente in staat wordt gesteld om een vergelijkbaar niveau van voorzieningen te leveren, bij een gelijke belastingdruk. Een gemeente met veel bijstandsgerechtigden of met een slappe bodem heeft meestal hogere kosten dan een gemiddelde gemeente. Bij de verdeling van het gemeentefonds wordt daar rekening mee gehouden.
 

Pleidooi Plasterk

Volgens de PvdA-minister zou een nieuw heringedeelde gemeente structureel meer geld uit de algemene uitkering ontvangen dan een qua kosten vergelijkbare gemeente die al langer bestaat. Dat idee gaat volgens de VNG in tegen het uitgangspunt van een kostengeoriënteerde verdeling van de algemene uitkering.

Los idee
‘Wij zijn niet tegen een discussie over het uitgangspunt van de verdeling, zolang deze goed voorbereid en ordelijk verloopt. Niet na een min of meer los idee van de minister van Binnenlandse Zaken om een ad-hoc doelstelling van het kabinet – minder gemeenten – te bereiken. Een volgend kabinet wil de verdeling van de algemene uitkering misschien wel weer aanpassen aan doelstellingen op het terrein van duurzaam handelen of ouderenbeleid. Die weg willen wij niet inslaan,’ aldus De Vet. De algemene uitkering betreft geld van de gemeenten en niet geld van de minister dat hij naar eigen inzicht over de gemeenten kan verdelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
De communist Plasterk laat zijn ware gezicht zien. Alles wat zijn partijbureau verzint moet worden geslikt. Is het niet vrijwillig dan wel via een sluwe omweg.