of 60220 LinkedIn

Verzet beleggers tegen ‘noodknop’ Ollongren

Een ‘noodknop’ om prijzen van huurwoningen te maximeren brengt de ‘stabiliteit van de Nederlandse woningmarkt in gevaar’, schrijft de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) onderzoekt de mogelijkheden voor een noodknop als middel tegen excessieve prijsstijgingen van middenhuurwoningen (720-1000 euro).

Een ‘noodknop’ om prijzen van huurwoningen te maximeren brengt de ‘stabiliteit van de Nederlandse woningmarkt in gevaar’, schrijft de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) onderzoekt de mogelijkheden voor een noodknop als middel tegen excessieve prijsstijgingen van middenhuurwoningen (720-1000 euro).

'Enorme bedreiging'

Volgens de IVBN is de maatregel een ‘enorme bedreiging’ in nieuwe en bestaande huurwoningen. Institutionele beleggers investeren miljoenen aan pensioen- en verzekeringspremies in woningen voor mensen met een middeninkomen, schrijft de IVBN, en een noodknop zou dit in gevaar brengen.

 

Beste instrument

De afkeurende reactie van de belangenvereniging volgt op een brief van de minister over waarin ze schrijft dat de gespannen woningmarkt tot hoge huren kan leiden. Met een noodingreep zou de huur dan gemaximeerd worden op een percentage van de woz-waarde van het huis. Ollongren constateert verder dat er zorgen zijn of de ambities gehaald worden om het aanbod aan middenhuur te vergroten. Ze ziet de noodknop daarom als het beste instrument. ‘Tegelijkertijd mag een noodknop niet ten koste gaan van de investeringsmogelijkheden van fatsoenlijke investeerders’, schrijft ze.  

 

Schadelijk

Zowel IVBN als minister Ollongren verwijst naar rapporten van SEO Economisch Onderzoek en ABF Research, die zij opstelden in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘De introductie van een knellend huurprijsplafond maakt de nieuwbouw van middenhuurwoningen relatief minder aantrekkelijk voor beleggers en ontwikkelaars’, schrijft SEO. IVBN onderschrijft dat een noodknop ‘schadelijk is voor kapitaalinvesteringen in de Nederlandse woningmarkt door professionele lange termijn investeerders.’

 

Verslechterd investeringsklimaat

Ollongren erkent de gevaren. ‘Uit het onderzoek van SEO kan worden geconcludeerd dat een huurprijsplafond aanzienlijke risico’s kent.’ Maar, schrijft ze, de analyse gaat uit van een theoretische situatie waarin er geen beperkingen zijn voor bouwers en ontwikkelaars. ‘Die situatie bestaat nu niet. Gemeenten stellen in toenemende mate eisen aan de bouw van middenhuur en verslechteren op die manier het investeringsklimaat. De vormgeving van de noodknop moet hier rekening mee houden.’

 

Dit najaar

Ollongren erkent ook dat marktpartijen en gemeenten zich zorgen maken dat de voorstellen onvoldoende aansluiten bij het maken van lokale afspraken. (In Amsterdam en Utrecht zijn de woz-waarden zo hoog dat een maximumpercentage van 6 procent nauwelijks effect zou hebben, vertelt een Utrechtse wethouder aan NRC.) Ze verwacht in het najaar de definitieve maatregelen te weten. Dan beslist ze ook ‘over de precieze vormgeving en maatvoering van de noodknop.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alexander (oud-raadslid) op
Kom niet aan mijn portemonnee is het onderliggende niet uitgesproken argument.
Door Van Geenen (nvt) op
De noodknop gaat er niet komen, want de combinatie: liberalisatie van huren + woningnood = goudmijn voor beleggers groot en klein. De grootste partij in het huidige kabinet is gevormd door en voor beleggers, en éen hun Tweede Kamerleden is vastgoedondernemer. Zij zullen hun goudmijn nooit door een noodknop laten beperken, dat zou een coalitiebreuk veroorzaken.
Door Spijker (n.v.t.) op
Overheden (gemeenten en Rijk) drukken vooral zelf met hun eigen beleid (grond- en exploitatiebeleid, algemeen woningbeleid) een negatief stempel op de woningmarkt en zijn daardoor de grootste prijsopdrijvers op de woningmarkt. Daar horen we Ollongren (D'66) niet over.
Door Jan (eigenaar) op
Ik verkoop mijn 2 appartementen meteen als de huurders opzeggen. Prima als de overheid de politieagent, verpleegster en leraar een goede woning gunt. Maar ze kunnen die mensen ook een fatsoenlijk salaris geven in plaats van Sinterklaas spelen uit andermans portemonnee.
Door Jozef op
Eén van de weinige zinvolle maatregelen uit de hoed van Ollongren. Mensen betalen soms 1000 euro kaal voor een bezemkast. Absurde woekerprijzen, waarbij huisjesmelkers de hardwerkende middenklasse en ambitieuze starters elke mogelijkheid tot (financiële) groei ontnemen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners