of 62812 LinkedIn

Verslechterde positie Amsterdam blijft benijdenswaardig

De verslechterde financiële positie van Amsterdam is nog steeds veel ruimer dan die van andere Nederlandse gemeenten. Dat concludeert de lokale rekenkamer. De effecten van coronacrisis zijn voor dit onderzoek nog niet duidelijk, maar de rekenkamer noemt alvast enkele aandachtspunten waar de gemeente op moet letten zodra die effecten wel duidelijk worden.
© Shutterstock

De verslechterde financiële positie van Amsterdam is nog steeds veel ruimer dan die van andere Nederlandse gemeenten. Dat concludeert de lokale rekenkamer. De effecten van coronacrisis zijn voor dit onderzoek nog niet duidelijk, maar de rekenkamer noemt alvast enkele aandachtspunten waar de gemeente op moet letten zodra die effecten wel duidelijk worden.

Afhankelijkheid van rijksgelden

De verslechterde positie is zichtbaar op zowel de korte als lange termijn. Op de korte termijn nemen de financiële prestaties sinds 2015 af en in 2019 zijn ze zelfs negatief. De mogelijkheid om eenmalige tegenvallers op te vangen met de algemene reserve is bovendien afgenomen. Voor de lange termijn geldt dat het structureel saldo daalt sinds 2015, dat de schuld ten opzichte van de bezittingen is gestegen en dat de afhankelijkheid van rijksgelden is toegenomen. Ook is er sprake van omvangrijk achterstallig onderhoud van bruggen en kades.

 

8 miljard euro

‘Echter, de belangrijkste nuancering op het algemene beeld van verslechtering ontstaat als wordt gekeken naar andere Nederlandse gemeenten’, schrijft de rekenkamer. ‘De financiële prestaties op korte en lange termijn zijn gemiddeld genomen beter dan die van andere gemeenten.’ De omvang van de algemene reserve per inwoner is beter en het totaal eigen vermogen, iets minder dan 8 miljard euro, is per inwoner veel hoger.

 

Door de coronacrisis

Welke besluiten de gemeenteraad zal moeten nemen om Amsterdam door de coronacrisis te loodsen, is nog niet bekend, maar de rekenkamer noemt ter ondersteuning alvast enkele aandachtspunten. Zo moet er onder andere onderscheid gemaakt worden tussen incidentele en structurele effecten, moet de raad betrokken blijven bij verkooptransacties, moeten de maatschappelijke effecten van bezuinigingen helder zijn en moeten de besparingen door efficiënter werken goed worden onderbouwd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners