of 59185 LinkedIn

'Verlichtingsbudget voor gemeenten met 3D-tekort’

Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Dat is een van de vijf maatregelen die de Vereniging van Gemeenten vraagt van het kabinet met het oog op de 'significante financiële tekorten' die veel gemeenten verwachten

Het kabinet moet zorgen voor een zogeheten verlichtingsbudget waar gemeenten met financiële tekorten in het sociaal domein een beroep op kunnen doen. Het verlichtingsbudget zou de komende vier jaar beschikbaar moeten komen. Onder voorwaarden zouden gemeenten met grote tekorten er een beroep op moeten kunnen doen.

Twintig procent tekort

Dat is een van de vijf maatregelen die de Vereniging van Gemeenten (VNG) vraagt van het kabinet met het oog op de significante financiële tekorten die veel gemeenten verwachten. Die verwachting is gebaseerd op recent onderzoek van AEF. Dat wees uit dat veel gemeenten dit en komende jaren te kampen hebben met forse tekorten op de uitgaven voor (jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. Sommige gemeenten voorzien zelfs tekorten van twintig procent of meer op het rijksbudget dat zij voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet krijgen. 

 

Onzekerheden

Dat vraagt volgens de VNG actie van het kabinet ‘om te zorgen dat de transitie en transformatie van het sociaal domein niet in gevaar komen.’ Zo wil de koepelorganisatie dat de verstrekte macrobudgetten aansluiten bij de taken van de gemeenten, waarbij de nu nog bestaande onzekerheden én de nu al bestaande tekorten worden gecompenseerd. ‘Het tekort op de BUIG [geld dat gemeenten van het rijk krijgen voor diverse sociale uitkeringen/red] bijvoorbeeld, is in 2016 al 270 miljoen euro, waardoor 250 gemeenten (79 procent van het totaal) aanspraak zullen maken op het door het kabinet ingestelde vangnet dat bedoeld was voor uitzonderlijke gevallen’, aldus de VNG. ‘Het verdeelmodel BUIG moet verder geoptimaliseerd worden, een hernieuwde kijk op het verdeelmodel is wellicht alsnog noodzakelijk.’

 

Betrouwbare berekeningen

Verder vindt de VNG dat de gemeentelijke 3D-budgetten moeten meegroeien met de zorg- en participatiebudgetten op de rijksbegroting om onbedoelde kortingen te voorkomen. Met klem vraagt de belangenorganisatie ook dat het rijk de verdeelmodellen op korte termijn herijkt ‘op basis van betrouwbare berekeningen en exacte omschrijvingen van de onderdelen waarop het verdeelmodel betrekking heeft.’

Volgens de VNG zijn die randvoorwaarden nodig om de transformatie in het sociaal domein te doen slagen, ‘waardoor gemeenten in staat zijn ondersteuning te bieden aan inwoners die dat echt nodig hebben.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Een verlichtingsbudget is prima, maar gemeenten uiteraard pas laten profiteren na gedegen onderzoek naar de oorzaak van de overschrijding.
Overigens behoort het Rijk de reeds beschikbare budgetten natuurlijk ook jaarlijks aan te passen aan de prijzen.
Door Keijzer op
@Alfred. Managers binnen het bestuur en politieke leiders en de volksvertegenwoordigers met een bepaald profiel landelijk en lokaal, zouden verplicht moeten worden een aantal uren per week aan de telefoon te zitten en mails te beantwoorden, die burgers sturen. Men schakelt allerlei adviezen in, maar gebruiken zelf blijkbaar niet de simpele mogelijkheden die er zijn, om inzicht te vergaren en dan vooral daarna hun gezond verstand te gebruiken!
Door Alfred op
Er zijn geen geld tekorten dat lijkt maar zo er wordt gesmeten met hulpopdringing vreemd dat er altijd naar de VNG geluisterd wordt die op een afstandje functioneert en alleen maar luistert naar een team en niet langs komt in de wijken en ziet hoe het echt gaat een gemeente heeft dus het makkelijke heft in handen ze hebben genoeg geldexpers van de schuldsanering bij de gemeente dus vraag zelf eens om advies
Door Keijzer op
De heer Weijmans heeft gelijk. Je krijgt anders een variant van Griekenland (en andere zuidelijke landen) t.o.v. overige landen; transfers naar altijd dezelfde zwak presterende broeder(s).

De VNG moet niet op Brussel willen lijken, waar men op dat hoogste niveau onderling loyaliteit toepast (t.b.v. uitruilen en/of prettige verhoudingen), om de minder presterende gemeentes op kosten van de Nederlandse belastingbetalers maar tegemoet te komen. Wat inhoudt dat bepaalde politieke partijen ook nog goede sier kunnen maken met dat extra geld t.g.v. meer stemmen. De hallucinante situatie nu al, dat een burger in gemeente A meer compensatie kan krijgen dan in buurgemeente B, wordt nog eens versterkt hierdoor. Artikel 1 van de grondwet (in dezelfde situatie dezelfde behandeling) werd/wordt uitgekookt uitgehold.

Feitelijk zouden alle Gemeenten eindelijk eens iedere 5 jaar door een landelijk gezaghebbend, onafhankelijk bureau moeten worden doorgelicht op kwaliteit van bestuur en wat het resultaat (openbaar) is daarvan. Het gaat om geld van de belastingbetalers! Die pot dichtbij werkt gemakzucht in de hand, of prestige doelen t.b.v. eigen eer en glorie!

Er worden zoveel verantwoordelijkheden bij Gemeente neergelegd, terwijl de constructie hetzelfde is gebleven.
Hierdoor zwak presterend bestuur, of beter, of best. Daartegenover vaak zwakke controle vanuit Gemeenteraad en niet- of weinig kritische reflectie van uitvoerenden zelf binnen stadhuis zelf. Hier hebben in feite de burgers zo weinig invloed op, dat ik denk dat burgers mede daardoor zich ervan distantiëren, tenzij een uitkomst iemand in de persoonlijke sfeer zeer raakt.

Al die zogenaamde inspraakprocedures vallen in de praktijk zeer tegen. Het is teveel een formaliteit in de praktijk. Dat helpt ook niet om burgers meer betrokken te laten zijn.

Het moet al aantoonbaar een uitzonderlijke situatie zijn om direct geld uit dat fonds te krijgen. Bij calamiteiten bijvoorbeeld.

Dat bovengenoemde onafhankelijk bureau landelijk bureau moet eerst gemeente doorlichten op behoorlijk en adequaat bestuur alvorens er extra geld komt. Dat moet openbaar gemaakt worden. Met nodige nieuwe benoemingen kan geld uit dat fonds komen en blijft betreffende gemeente een bepaalde tijd onder toezicht. Dat laatste is een goede drempel om gewoonte-aanvragen op het fonds te voorkomen. Burgers krijgen van overheid ook heel veel drempels voor de kiezen!
Door Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA [AdviSum] (Consultant non-profit & public AdviSum) op
Her gaat om aanzienlijke tekorten. Waar vielen die tekorten eerder toen een aantal van die taken nog bij de Rijksoverheid lagen? Waren er toen ook tekorten of doen de gemeenten iets niet goed? Dat zou ook duidelijk moeten zíjn om vervolgens acties hierop los te laten.