of 64740 LinkedIn

Verkiezingen kosten waterschappen 12 miljoen

De waterschappen betalen gemeenten 12 miljoen euro voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen in maart 2019.

De organisatie van de waterschapsverkiezingen in maart 2019 kosten de waterschappen 12 miljoen euro. Dat is in elk geval de ­bijdrage die de waterschappen moeten betalen aan de gemeenten die de verkiezingen verzorgen.

In 2015 hebben de gemeenten voor het eerst de verkiezingen voor de waterschappen verzorgd. Die verkiezingen vallen samen met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

 

Omdat het rijk van mening is en blijft dat de waterschappen hun eigen verkiezingen ­moeten betalen, is de koepelorganisatie gesprekken aangegaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Begin deze maand heeft het VNG-bestuur ingestemd met een vergoeding van 12 miljoen euro voor de verkiezingen van 2019.

 

Hoger bedrag

Daarbij is volgens de Unie van Waterschappen wel aangetekend dat er voor de volgende waterschapsverkiezingen van 2023 een feitelijke objectivering van de kosten wordt uitgevoerd. ‘Dat kan dus leiden tot een hoger bedrag’, zo waarschuwt de waterkoepel. Voor dat onderzoek wordt een extern bureau ingeschakeld. Afgesproken is dat de Unie en VNG zich verbinden aan de uitkomsten ervan. Na 2019 zetten de Unie en VNG in op een jaarlijkse bijdrage van een kwart van het bedrag.

 

Het is de bedoeling dat de afspraken in een bestuurlijk overleg, waarbij ook de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en ­Binnenlandse Zaken aanwezig zijn, worden bekrachtigd. Met die afspraken kan dan de langlopende discussie over dit onderwerp worden afgesloten. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door A. Willemsen op
Volgens mij is het heel simpel. Schaf die verkiezingen af, zet er een bestuur neer dat verantwoording aflegt aan de Provincie die daar toezicht ophoudt zoals zij ook bij gemeentes doet. Het waterschap heeft de expertise daar moet je niet aankomen maar er is niemand die zich voor deze verkiezingen interesseert. Het waterschap moet gewoon zijn/haar werk doen en dat op een financieel juiste wijze.
Door Jaap (Adviseur) op
Hallo Ben, jij bent zeker niet bang, anders zou je niet van die flinke dingen op je stembiljet schrijven...

De waterschappen halen al hun inkomsten voor veilige dijken, voldoende water en schoon water uit belastingen die zij zelf mogen heffen. Hiermee voorkom je dat een essentieel onderwerp als waterveiligheid onderwerp van een politieke afweging wordt (bijvoorbeeld: kies je voor de lange termijn en versterk je een dijk of ga je voor de korte termijn en steek je je geld in iets als bijvoorbeeld beter onderwijs of infrastructuur?). Landelijk zie je op verschillende momenten terug dat er pas na een (bijna)ramp prioriteit komt voor (water)veiligheid: Na de watersnood in 1916 was er bijvoorbeeld wel ineens geld en draagvlak voor het Zuiderzee-project, na de ramp in 1953 was er wel ineens geld voor het versterken van de kust (Deltawerken) en na de bijna-rampen (hoogwater) in 1993 en 1995 kwam er pas geld om ruimte voor de rivieren te maken. Ook daarom zeg ik: houden zoals het niet voor niets al tijden zo is! De OESO ziet in een rapport uit 2014 het Nederlandse waterbeheer notabeme als ‘wereldwijde referentie’. Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal bij de OESO, noemde de waterschappen zelfs “de ruggengraat van het Nederlandse waterbeheer”.

En als je dan dus een (functionele) overheid hebt die voor die taken belastingen heft, dan zou ik denken dat jij het als jurist toch wel logisch en wenselijk zou moeten vinden dat er democratische controle plaatsvindt op een juiste besteding van dat geld.
Door Ben (jurist) op
@P; kwestie van niet lezen of gewoon bewust een poging tot framen? Mijn punt is dat verkiezingen niets toevoegen bij een organisatie als een waterschap die in principe alleen technocratisch hoeft uit te voeren. Gooi het onder een ministerie en het parlement kan controleren. Het waterschap is geenzins vergelijkbaar met het rijk, provincies en gemeenten. Dan heb je mensen die zeggen dat het de oudste bestuurslaag van Nederland is. Nou en? Toen liepen we nog rond met hellebaarden en dat doen we nu toch ook niet meer. Het werk van het waterschap is belangrijk dat wil ik niet bagatelliseren; maar een bestuurslaag en verkiezingen dat vind ik flauwekul. Alsof het toppunt van democratie is dat je voor een waterschap mag kiezen. Is er nog iemand die ontkent dat verkiezingen voor de Tweede kamer en gemeenteraadsverkiezingen veel meer leven en echt invloed hebben op beleidskeuzes. Mensen zijn amper geïnteresseerd in de statenverkiezingen van de provincie laat staan voor het waterschap. P mag gerust zijn; ik ben geen bang mens.
Door p op
@Ben, ja verkiezingen kosten geld.
Ja democratie is niet voor bange mensen...
Door Ben (jurist) op
Weg met de bestuurslaag bij de waterschappen! Voeg het samen met Rijkswaterstaat of maakt het een uitvoeringsorganisatie onder een ministerie. Verkiezingen voor een waterschap blijft waanzin waar niemand op zit te wachten. Het waterschap moet zorgen dat we geen natte voeten krijgen en verder niets. Heeft u wel eens van een van die waterschapspartijtjes gehoord? Ik zal traditiegetrouw op het stembiljet voor het waterschap schrijven: Fuck het waterschap. Ik weiger mee te doen aan die onzin. Kom maar met referenda over immigratie en de EU en klimaat. Dan mag je mee beslissen over echt ingrijpende issues die ons leven enorm beïnvloeden.
Door John R (Mw gemeente) op
“ Verkiezingen kosten waterschappen geld” Weer zo’n stemmingmakerij.
Elke inzet van middelen kost geld.
En het zijn zeker niet de waterschappen die dit betalen.
Zoals altijd worden ook deze kosten ongetwijfeld neergelegd bij de eindconsument.