of 59244 LinkedIn

Verdeling gemeentefonds is 'te generiek'

Wethouder Kees Swagerman (financiën, SP) vindt dat de verdeling van het gemeentefonds moet veranderen. De berekeningswijze is volgens hem ‘te generiek’.

Wethouder Kees Swagerman (financiën, SP) van de gemeente Oldambt vindt dat de verdeling van het gemeentefonds moet veranderen. De berekening is volgens hem ‘te generiek’. ‘Dit kan in de komende collegeperiode voor grote problemen zorgen.’

Volgens Swagerman wordt bij de verdeling van het gemeentefonds geen rekening gehouden met de grote opgave in het sociaal domein waar Oldambt (ongeveer 38.000 inwoners) voor staat. ‘Wij hebben bijvoorbeeld rond de 1000 inwoners met een arbeidsbeperking, dus hebben we hiervoor meer geld nodig dan een gemeente die er 100 heeft. Maar zo werkt het nu niet.’


Achterstandspositie

Swagerman verwacht dat de rest van de Groningse gemeenten, verenigd in de VGG (Vereniging Groninger Gemeenten), hetzelfde over dit probleem denken omdat die ook te maken hebben met relatief veel inwoners met een achterstandspositie, zoals laagopgeleiden en bijstandsgerechtigden. Als die het initiatief steunen dan gaat de VGG de regio’s Rotterdam, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen benaderen om samen te werken. Die regio’s kampen met dezelfde problematiek.

 

Reserves gebruiken

Om het tekort op te vangen krijgt Oldambt dit jaar 300.000 euro extra uit het gemeentefonds en in de komende jaren loopt dat op tot vier miljoen. ‘Maar jeugdzorg alleen al vraagt bijna anderhalf miljoen euro extra per jaar. Dat kunnen nu nog redelijk opvangen door te schuiven met gelden en een greep te doen in de reserves, maar dat helpt niet op de lange termijn.’

 

Te generiek

Eerder speelde er een soortgelijk probleem. ‘Zo'n zeven jaar geleden moest een motie voorkomen dat er nieuwe wetgeving zou komen voor sociale werkbedrijven. Die wetgeving zou zorgen voor fors oplopende tekorten in regio's met veel arbeidsbeperkten', zegt Swagerman. 'Er wordt te weinig nagedacht over de verschillende consequenties van een generiek middel’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners