of 61043 LinkedIn

Verdeelmodel moet herijkt

Het verdeelmodel voor maatschappelijke opvang moet eerst worden herijkt, voordat het budget via een nieuw verdeelmodel onder gemeenten wordt verdeeld. Dat stelt de Federatie Opvang in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). In Nederland maken ruim 30 duizend mensen gebruik van beschermd wonen. Het gaat om mensen die vanwege psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben.

Het verdeelmodel voor maatschappelijke opvang moet eerst worden herijkt, voordat het budget via een nieuw verdeelmodel onder gemeenten wordt verdeeld. Dat stelt de Federatie Opvang in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). In Nederland maken ruim 30 duizend mensen gebruik van beschermd wonen. Het gaat om mensen die vanwege psychiatrische problematiek niet zelfstandig kunnen wonen en toezicht en begeleiding nodig hebben.

Het rijk wilde tegelijkertijd met het nieuwe verdeelmodel voor de Wmo 2015 ook voor beschermd wonen een objectief verdeelmodel invoeren. Dat is uitgesteld. Een speciale commissie van de VNG onder voorzitterschap van Erik Dannenberg − voormalig wethouder en voormalig voorzitter van de VNG-commissie gezondheid en welzijn – moet in oktober met een voorstel voor grondslagen ervan komen. De technische vertaling van de (inhoudelijke) grondslag naar een verdeelmodel is de verantwoordelijkheid van het rijk. Het nieuwe verdeelmodel wordt in de meicirculaire van 2016 verwerkt.

De invoering van het objectieve verdeelmodel voor maatschappelijke opvang moet worden uitgesteld, vindt de Federatie Opvang. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot grote problemen in een aantal gemeenten. Het gaat om de verdeling van 90 miljoen euro voor mensen met een psychische stoornis die matige en zware beperkingen hebben. Het budget wordt onder meer besteed aan begeleiding en dagbesteding. Deze hulp werd tot 2015 vanuit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) bekostigd, maar valt nu onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners