of 60264 LinkedIn

Verantwoording zorg is kostenpost

De verantwoording van de omzet in het sociaal domein en de Wet normering topinkomens (WNT) kosten de accountant bovengemiddeld veel tijd. Volgens twee op de drie respondenten vergt het sociaal domein naar verhouding beduidend meer tijd. De branchevereniging voor gehandicaptenzorg (VGN) constateerde vorig jaar dat gebrek aan uniformering van het administratieve proces bij gemeenten het grootste pijnpunt is voor zorginstellingen.

De verantwoording van de omzet in het sociaal domein en de Wet normering topinkomens (WNT) kosten de accountant bovengemiddeld veel tijd. Dat blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, de enquête van Fizi en bureau Finance Ideas onder financials in de zorg. De tijd die zij besteden aan de verantwoording van de omzet uit het sociaal domein is meer dan verwacht op basis van de omzet. 

Volgens twee op de drie respondenten vergt het sociaal domein naar verhouding beduidend meer tijd. De branchevereniging voor gehandicaptenzorg (VGN) constateerde vorig jaar dat gebrek aan uniformering van het administratieve proces bij gemeenten het grootste pijnpunt is voor zorginstellingen. Het aandeel in de omzet van de zorg uit Wmo en Jeugdwet, die de gemeenten sinds 2015 uitvoeren, is meestal echter een beperkt deel. Dat leidt tot meer kosten en administratieve lasten.

Stoppen
Ook de Wet normering topinkomens blijft onevenredig veel tijd en geld kosten. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants gaf eerder al aan dat de controle van topinkomens in de publieke sector zo complex is, dat zij ermee wil stoppen. Ondanks de tijdrovende thema’s is de verwachting dat de jaarrekening voor 1 juni 2019 zonder beperking kan worden opgeleverd.

‘Het is positief om te zien dat ondanks de complexe thema’s in de verantwoording, zorginstellingen in staat zijn om de jaarrekening met goedkeurende verklaring tijdig op te leveren. Dit is in het verleden wel anders geweest’, aldus FIZI-voorzitter Ellen Kalkhoven in een reactie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Bij accountants en onze Lieve Heer is alles mogelijk. Stel daarom randvoorwaarden vast, waaronder de controle van het Sociaal Domein plaatsvindt.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners