of 58952 LinkedIn

Van der Laan wil erfpacht terugbetalen

Studenten ontdekten dat Joodse oorlogsslachtoffers na hun terugkeer naar Amsterdam alsnog werden aangeslagen en beboet voor het niet betalen van erfpacht tijdens de oorlogsjaren.
7 reacties

Joden die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte erfpacht moesten betalen in Amsterdam, zouden dat geld met rente terug moeten krijgen. Dat stelde burgemeester Eberhard van der Laan dinsdagavond in het KRO-programma Oog in Oog. Van der Laan zei dat hij niet te veel vooruit wilde lopen op de dingen, maar dat iedere cent die ,,in onze zak zou branden omdat we daar kil zouden zijn geweest of bureaucratisch'' terug moet worden betaald ,,en dan hoort rente daar gewoon bij’’.

Boetes
Studenten ontdekten onlangs tijdens de digitalisering van dossiers van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam dat Joodse oorlogsslachtoffers na hun terugkeer naar Amsterdam alsnog werden aangeslagen en beboet voor het niet betalen van erfpacht tijdens de oorlogsjaren. Het ging om Joden die uit huis waren verdreven, zaten ondergedoken of naar een concentratiekamp waren afgevoerd. Toen dit naar boven kwam schrokken wij ons een hoedje. ,,De onderste steen moet bovenkomen.''

Geen empathie
Van der Laan gaf eerder al aan, nadat hij notulen van de gemeenteraad uit 1947 had gelezen: ,,Er is toen met formalisme, bureaucratie en kilheid gekeken naar het juridische aspect, in plaats van dat ze met empathie hebben gekeken naar degenen die slachtoffer werden. Het is toen heel koel afgedaan door de gemeenteraad.''

Andere nare kwesties
Amsterdam onderzoekt niet alleen de erfpachtkwestie, maar ook ,,andere nare kwesties''. Het gaat dan bijvoorbeeld om nutsbedrijven die oorlogsslachtoffers naderhand hebben aangeslagen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim op
Oh ja, meneer Witteman. Als zoon van een omgekomen verzetsman, meen ik toch wel enigszins een inschatting te kunnen maken van het 'gebaar' van burgemeester Van der Laan. Uw opmerking als zou ik 'er helemaal niets van hebben begrepen' laat ik maar geheel voor uw rekening. Over kil en afstandelijk overheidshandelen hoeft u mij, helaas, de les niet te lezen en u komt dat recht ook zeker niet toe.
Door Bart Boos op
En weer een typisch voorbeeld van het over de balk smijten van gemeenschapsgeld. Ik ben benieuwd wat deze 'goedertierenheid' weer gaat kosten. Gaat weer een hoop ambtenarentijd zitten in het uitzoeken wie waar recht op heeft, waar die persoon (of nabestaanden) wonen. Deze tijd gaat ten koste van belangrijke zaken en dat alleen maar om een paar zieltjes te winnen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zeg nou gewoon Sorry en laat het verder met rust!!
Door Spijker op
Voor een goede en eerlijke beoordeling is het noodzakelijk om emoties en oorlogstrauma's buiten beschouwing te laten. Volledige kwijtschelding van erfpacht lijkt mij juridisch gezien niet noodzakelijk. Het gaat bovendien niet alleen om Joodse slachtoffers, maar ook om Nederlanders die in oorlogstijd huis en haard hebben moeten verlaten, dit om Joodse landgenoten te helpen of om andere redenen. Uit piëteitsoverwegingen is het natuurlijk wel vreemd om in zodanige situaties boetes + renten in rekening te brengen. Dit komt of kan in sommige situaties inderdaad kil overkomen. Het probleem lijkt me echter op het eerste gezicht wel gecompliceerder dan wat uit dit artikel naar voren komt. Zou Van der Laan dat ook onderkennen?
Door Wim op
Ach heer Witteman, Van der Laan is immers uw partijgenoot, dus kritiek op hem zal u sowieso wel vreemd zijn. Het is een gebaar aan een paar resterende, hoogbejaarde mensen, maar in plaats dit gebaar stilzwijgend te maken, zoekt Van der Laan er doelbewust de publiciteit mee. Ik heb niets tegen het gebaar op zich, wel iets tegen het publiciteitsgeile gedrag van Van der Laan en de selectieve verontwaardiging over hardvochtig beleid in het verleden. Geldt het gebaar ook voor verzetslieden die moesten onderduiken? Wanneer volgt eerherstel en compensatie voor de buitengewoon hardvochtige wijze waarop onze Indiëgangers in de jaren '50 zijn onthaald, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Misschien als uw partijgenoot niet zo selectief was in zijn gebarenmakerij ten aanzien van hardvochtig beleid in het verleden, dan zou in het misschien wel begrijpen, meneer Witteman.
Door Marc Witteman (Gedeputeerde) op
Complimenten aan de burgemeester van Amsterdam dat hij zo'n ruimhartig reactie geeft nadat dit feit hem bekend werd. Werkelijk ongepast vind ik de eerste twee reacties die ik vervolgens lees. Om dit af te doen als (verkiezings)retoriek van een burgemeester geeft aan dat deze mensen er helemaal niets van begrepen hebben.
Door Wim op
Laten we eens aannemen dat de jongste erfpachtbetaler in 1941 (in dat jaar mag verondersteld worden dat de jodenvervolging ongeveer aan is gevangen) ongeveer 21 jaar was (immers was men destijds pas op die leeftijd meerderjarig). Dat betekent dus dat een eventuele aangeslagene nu dik in de negentig is. Om hoeveel overlevenden zou het dus hier helemaal gaan? Beetje een verhaal voor de bühne, zoals we dat inmiddels van Van der Laan gewend zijn.
Door A. Wiilemsen op
De verkiezingen komen er weer aan!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners