of 61441 LinkedIn

Vakbond: ‘VNG investeert weinig in personeel'

De ‘passende loonsverhoging’ voor gemeenteambtenaren die koepelorganisatie VNG als inzet voor de nieuwe cao heeft, getuigt volgens de grootste ambtenarenvakbond van weinig ambitie.

De ‘passende loonsverhoging’ voor gemeenteambtenaren die koepelorganisatie VNG als inzet voor de nieuwe cao heeft, getuigt volgens de grootste ambtenarenvakbond van weinig ambitie.

Onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid spreekt in een reactie op de inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een passende loonsverhoging van een ‘vage toezegging’. Hij mist de concreetheid in het voorstel. Duidelijk is, wat de VNG betreft, dat inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, er niet in zit. De FNV zelf heeft een looneis van 5 procent neergelegd voor 2019.

 

Onzekere contracten

‘De VNG lijkt weinig bereid te investeren in personeel’, stelt de FNV-bestuurder. Het is volgens hem tijd voor betere verlofmogelijkheden en concreet vitaliteitsbeleid. ‘En na jaren van matige loongroei is het nu tijd om te zorgen dat werknemers ook iets overhouden aan de betere economische situatie. We gaan voor 5 procent loonsverhoging. En we willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen met de cao. Daarom willen we de onzekere contracten verder terugdringen.’

 

Gelijktrekken verlof

De onderhandelende partijen zitten verder niet op één lijn waar het gaat om het gelijktrekken van een groot aantal gemeentelijke verlofregelingen. De VNG wil die harmonisatie in de nieuwe cao regelen. Het VNG-voorstel is dat alle medewerkers 34 uur bovenwettelijk verlof krijgen. Medewerkers die nu minder verlof hebben, groeien in vijf jaar toe naar de norm van 34 uur. Medewerkers die nu meer verlof hebben, gaan in diezelfde vijf jaar eveneens naar die norm van 34 uur. Het overgangsrecht, waarbij een medewerker voor onbeperkte tijd behoudt wat hij of zij aan verlofrechten heeft, geldt in dat voorstel tot maximaal 5 jaar. ‘Dus medewerkers kunnen hierdoor in 5 jaar tijd achteruit gaan met hun verlofrechten. Voor ons is dit onwenselijk, het slaat het draagvlak voor harmonisatie weg’, aldus De Haas.

 

Vervolg overleg

De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn eind vorige week gestart. Op 17 januari is de volgende onderhandeling tussen de FNV, CNV  en CMHF en de VNG gepland.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tom (toezichthouder) op
Een mooie verwoording door Sjaak! Daarbij komt nog dat de taken complexer en uitgebreider worden met minder personeel. Het werken als 'ambtenaar' is al niet populair, om leegloop te voorkomen en nieuw personeel aan te trekken zou het de overheid sieren om zich als betrokken werkgever op te stellen. Hierbij hoort dan in iedergeval een cao waarmee je voor de dag kunt komen.
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Gemeenteambtenaren worden - naar het schijnt - als zijnde van mindere aard behandeld. Waarom eigenlijk? Wat hebben zij misdaan? Het betreft juist de ambtenaren die de basis van de overheid vormen. Zij zorgen dat het op hoger niveau bepaalde beleid en de bijbehorende instrumenten praktisch handen en voeten krijgen, niet zelden met confrontaties die zich daarbij voordoen. En daarbij past waardering die concreet wordt uitbetaald.
Door Frans (Ambtenaar) op
De vakorganisaties en VNG moeten inzetten op veel betere ontwikkelmogelijkheden voor het personeel. Zodat iedereen in de toekomst betaald werk kan hebben, terwijl beroepen veranderen en verdwijnen. Kijk maar naar de mensen van de V&D. Vitaliteit is een veel te beperkt doel!
Door Frans (Ambtenaar) op
De vakorganisaties en VNG moeten inzetten op veel betere ontwikkelmogelijkheden voor het personeel. Zodat iedereen in de toekomst betaald werk kan hebben, terwijl beroepen veranderen en verdwijnen. Kijk maar naar de mensen van de V&D. Vitaliteit is een veel te beperkt doel!
Door Henk (Ambtenaar) op
Laten we blij zijn dat er vakbonden zijn die zich inzet voor de ambtenaren. Dat hierbij een goede looneis wordt gesteld is niet meer dan terecht.
Door Frans (Ambtenaar) op
De vakorganisaties en VNG moeten inzetten op veel betere ontwikkelmogelijkheden voor het personeel. Zodat iedereen in de toekomst betaald werk kan hebben, terwijl beroepen veranderen en verdwijnen. Kijk maar naar de mensen van de V&D. Vitaliteit is een veel te beperkt doel!
Door de vries (ambtenaar) op
Slappe hap de Haas. Stop er maar mee; dan maar geen CAO.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners