of 61441 LinkedIn

Vakbond: ‘VNG investeert weinig in personeel'

De ‘passende loonsverhoging’ voor gemeenteambtenaren die koepelorganisatie VNG als inzet voor de nieuwe cao heeft, getuigt volgens de grootste ambtenarenvakbond van weinig ambitie.

De ‘passende loonsverhoging’ voor gemeenteambtenaren die koepelorganisatie VNG als inzet voor de nieuwe cao heeft, getuigt volgens de grootste ambtenarenvakbond van weinig ambitie.

Onderhandelaar Bert de Haas van FNV Overheid spreekt in een reactie op de inzet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor een passende loonsverhoging van een ‘vage toezegging’. Hij mist de concreetheid in het voorstel. Duidelijk is, wat de VNG betreft, dat inhaalslag, zoals andere overheidssectoren maakten, er niet in zit. De FNV zelf heeft een looneis van 5 procent neergelegd voor 2019.

 

Onzekere contracten

‘De VNG lijkt weinig bereid te investeren in personeel’, stelt de FNV-bestuurder. Het is volgens hem tijd voor betere verlofmogelijkheden en concreet vitaliteitsbeleid. ‘En na jaren van matige loongroei is het nu tijd om te zorgen dat werknemers ook iets overhouden aan de betere economische situatie. We gaan voor 5 procent loonsverhoging. En we willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen met de cao. Daarom willen we de onzekere contracten verder terugdringen.’

 

Gelijktrekken verlof

De onderhandelende partijen zitten verder niet op één lijn waar het gaat om het gelijktrekken van een groot aantal gemeentelijke verlofregelingen. De VNG wil die harmonisatie in de nieuwe cao regelen. Het VNG-voorstel is dat alle medewerkers 34 uur bovenwettelijk verlof krijgen. Medewerkers die nu minder verlof hebben, groeien in vijf jaar toe naar de norm van 34 uur. Medewerkers die nu meer verlof hebben, gaan in diezelfde vijf jaar eveneens naar die norm van 34 uur. Het overgangsrecht, waarbij een medewerker voor onbeperkte tijd behoudt wat hij of zij aan verlofrechten heeft, geldt in dat voorstel tot maximaal 5 jaar. ‘Dus medewerkers kunnen hierdoor in 5 jaar tijd achteruit gaan met hun verlofrechten. Voor ons is dit onwenselijk, het slaat het draagvlak voor harmonisatie weg’, aldus De Haas.

 

Vervolg overleg

De onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn eind vorige week gestart. Op 17 januari is de volgende onderhandeling tussen de FNV, CNV  en CMHF en de VNG gepland.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Annie (Administratie) op
Ik hoef niet te weten wat we erbij krijgen??????
Wanneer is het volgende overleg of krijgen we dit jaar nog iets te horen over onze CAO.
Door Kip (ambtenaar) op
Je mag een broedende kip niet storen. Onze grootste kracht is de terugwerkende kracht.
Door Jan (vergunningverlener) op
Het blijft wel akelig lang stil. 17 januari was het overleg. Het is nu meer dan een maand later. Nog niets gehoord/gelezen.
Door Antonie op
@ a de bruin
U verwart de 'klachten' van Gerben met de feiten. Gerben klaagt niet, hij geeft de feiten weer.
Daarnaast denk ik dat vele mede gemeente ambtenaren juist vanwege loyaliteit niet zomaar 'wat anders gaan zoeken'. Als de kloof met het bedrijfsleven door de VNG stelselmatig groter gemaakt wordt, komt dat moment natuurlijk wel steeds dichterbij.
Door a de bruin op
Gerben, als je het zon schandalige werkgever vindt kun je hier gaan klagen, maar kun je mss beter wat anders gaan zoeken?
Door Gerben op
Het opnieuw uitblijven van een enigszins respectvolle CAO (na 10 jaar op een houtje bijten) zegt voldoende over hoe het VNG investeert in haar mensen.

Mensen die dag in dag uit klaar staan, flexibel zijn en in mijn optiek veel te loyaal zijn naar een schandalige werkgever!
Door Jan op
17 januari heeft het laatste overleg plaats gevonden. Hoe is dat verlopen en wat is nu de stand van zaken?
Door Spijker (n.v.t.) op
Het lijkt er op dat de FNV beter "gele hesjes" kan uitdelen dan over zo'n slemielig aanbod te gaan onderhandelen.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Frans (ambtenaar)
Na 10 jaar bijna niks te hebben gehad mag je er financieel ook wel eens op vooruitgaan (zie vergelijkingen Rijk/Provincie/Gemeenten).
Via het gemeentefonds krijgen de gemeenten daarvoor ten slotte ook de middelen (trap op/trap af).

Ben je trouwens in de war of slaap je niet? Dit gelet op het aantal dezelfde email.
Door Frans (Ambtenaar) op
De vakorganisaties en VNG moeten inzetten op veel betere ontwikkelmogelijkheden voor het personeel. Zodat iedereen in de toekomst betaald werk kan hebben, terwijl beroepen veranderen en verdwijnen. Kijk maar naar de mensen van de V&D. Vitaliteit is een veel te beperkt doel!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners