of 59318 LinkedIn

Vaagheid troef in vastgoedbeleid Utrecht

Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht. De informatie die de gemeenteraad krijgt, is onvoldoende om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. Aansturing en controle van het vastgoedbeleid is bovendien moeilijk omdat niet helder is vastgelegd welke doelen de gemeenteraad met het gemeentelijk vastgoedbeleid eigenlijk wil bereiken.

De gemeenteraad van Utrecht krijgt van het college van burgemeester en wethouders onvoldoende informatie om te beoordelen of het gevoerde vastgoedbeleid succesvol is.

Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht. De informatie die de gemeenteraad krijgt, is onvoldoende om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de gestelde doelen. Aansturing en controle van het vastgoedbeleid is bovendien moeilijk omdat niet helder is vastgelegd welke doelen de gemeenteraad met het gemeentelijk vastgoedbeleid eigenlijk wil bereiken.

Duurzamer
Verspreid over diverse beleidsdocumenten zijn 63 doelen geformuleerd die van toepassing zijn op het gemeentelijke vastgoed. De doelen variëren van energiezuinigheid tot toegankelijkheid voor mensen met een beperking en het voorkomen van leegstand. Die doelstellingen zijn volgens de rekenkamer niet altijd specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. In veel gevallen ontbreken indicatoren om de resultaten te meten ontbreken. ‘Zo is bijvoorbeeld bij de doelen om gebouwen duurzamer en toegankelijker te maken niet vastgelegd wanneer die gerealiseerd moeten zijn en wat daarmee bereikt moet worden’, aldus de rekenkamer.

Voedselbank
Sommige doelen staan bovendien op gespannen voet met elkaar, bijvoorbeeld huisvesting bieden aan initiatieven (zoals voedselbanken) en verkoop van panden. ‘Zo kan een verkooptaakstelling bijdragen aan een lagere leegstand, maar verkoop van overtollig vastgoed kan het ook moeilijker maken huisvesting te vinden voor alle organisaties die beleidsdoelen van de gemeente realiseren.’

Uit de 63 doelen selecteerde de rekenkamer de 27 meest concrete en centrale doelen per thema. Over 14 van de 27 nader onderzochte doelen, kon de rekenkamer niet vaststellen in hoeverre het doel is bereikt. Van de resterende 13 doelen waren er 7 bereikt en 6 niet bereikt.

Domtoren
Utrecht bezit vastgoed, onder meer om te voorzien in huisvesting voor scholen, bibliotheken, sportverenigingen, musea en de eigen organisatie. Maar ook om erfgoed zoals de Domtoren, kerktorens en forten te behouden. ‘De groei van de stad zal leiden tot nieuwe huisvestingsvragen en vereist strategische vastgoedbeleid om de groei in goede banen te leiden. Ook het gegeven dat Utrecht veel historische gebouwen rijk is, brengt opgaven voor het vastgoedbeheer met zich mee. Het behoud van cultureel erfgoed in bezit van de gemeente brengt kosten voor onderhoud en restauratie met zich mee die niet gedekt kunnen worden uit de huuropbrengsten’, aldus de Rekenkamer. Eén van adviezen is om met een nulmeting zo spoedig mogelijk de huidige situatie in kaart te brengen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners