of 59250 LinkedIn

Uitgaven sport dalen in 2015

De gemiddelde uitgaven per inwoner voor sport per gemeente verschillen fors. De helft van de gemeenten geeft 62 euro per inwoner en een kwart van de gemeenten geeft meer dan 82 euro per inwoner uit. De gulste 10 procent van de gemeenten geeft zelfs meer dan 100 euro per inwoner uit aan sport, met een uitschieter van 284 euro. De zuinigste gemeente geeft 3 euro per inwoner uit.

De gemiddelde uitgaven per inwoner voor sport per gemeente verschillen fors. Uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat een kwart van de gemeenten minder dan 48 euro per inwoner aan sport uitgeeft.

De helft van de gemeenten geeft 62 euro per inwoner en een kwart van de gemeenten geeft meer dan 82 euro per inwoner uit. De gulste 10 procent van de gemeenten geeft zelfs meer dan 100 euro per inwoner uit aan sport, met een uitschieter van 284 euro. De zuinigste gemeente geeft 3 euro per inwoner uit. De onderzoekers sluiten niet uit dat bij die zuinige gemeente de uitgaven aan sport op een andere post zijn geboekt. In 2014 gaven de gemeenten per inwoner gemiddeld 67 euro uit. Sinds 2010 groeide het bedrag licht en voor 2015 lijkt het bedrag beduidend af te nemen naar 62 euro. ‘We zien hierbij dat vooral de kleinere gemeenten, die nu al minder aan sport uitgeven, de uitgaven aan sport gaan beperken’, aldus de onderzoekers.

Regionale functie
Gemeenten met meer dan 100.000 inwoners besteden per inwoner aanmerkelijk meer aan sport (77 euro in 2014) dan de gemeenten met minder inwoners. Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners gaven in 2014 gemiddeld 64 euro per inwoner uit. Een verklaring kan het verschil zijn in voorzieningenaanbod tussen grote en kleine gemeenten. Grote gemeenten hebben een meer regionale functie en bieden daardoor vaker duurdere regionale voorzieningen aan zoals een ijsbaan, atletiekbaan of honk- en softbalaccommodatie of hebben meerdere zwembaden binnen de gemeentegrenzen.

Kleinere gemeenten
In de afgelopen jaren zijn, bij zowel grote als kleine gemeenten, de uitgaven aan sport per inwoner licht gestegen. Uit het onderzoek van Mulier blijkt dat gemeenten verwachten dat de uitgaven per inwoner naar beneden moeten worden bijgesteld. ‘We zien hierbij dat vooral de kleinere gemeenten, die nu al minder aan sport uitgeven, de uitgaven aan sport gaan beperken. Bij de grotere gemeenten is een beperkte daling van de uitgaven aan sport per inwoner te verwachten.

Per provincie
Naar provincie blijkt dat gemeenten in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel meer dan 75 euro per inwoner aan sport uitgeven. Dit kan volgens de onderzoekers te maken hebben met het relatief grote aantal sportaccommodaties die in deze provincies aanwezig zijn om sport voor de burger bereikbaar te houden. Daarbij speelt ook een rol dat in deze provincies sterk grootstedelijke gebieden ontbreken, waardoor meerdere kleinere steden een centrumfunctie voor de regio vervullen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ruud Kerstiens op
Jammer dat dit verhaal zo algemeen qua strekking is, dat de informatie (althans bij mij) niet echt aankomt. Er is sprake van kleine gemeenten (tot 20.000) en grote gemeenten (boven 100.000) en nog een flinke groep gemeenten ertussenin. Tja...... en ? Waarom niet door middel van een overzicht zichtbaar gemaakt om welke gemeenten het concreet gaat ? Of heb ik een opzoekmogelijkheid over het hoofd gezien? Het is mij allemaal té algemeen !
Ruud.