of 59345 LinkedIn

Uitblijven pensioenverhoging 'niet meer uit te leggen’

De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

Dat stelt het ABP op basis van de stand aan het eind van het derde kwartaal van 2018: de dekkingsgraad komt met 104,7 procent voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau uit. Ook voor de jaren daarna is de kans op verlaging van de pensioenen klein geworden.

Een verhoging met bijvoorbeeld de prijsstijging zit er echter voorlopig ook niet in. Daarvoor is de opgebouwde reserve van het ’s lands grootste pensioenfonds nog te klein.

 

Uit de pas

ABP-voorzitter Corien Wortmann–Kool zegt dat niet meer te kunnen uitleggen aan de deelnemers. ‘We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om, in het belang van onze deelnemers, werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers’, aldus de ABP-voorzitter.

 

Indexatie

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) steeg in het derde kwartaal van 103,9 procent eind juni weliswaar naar 104,7 procent eind september, maar een gedeeltelijke indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger. Vanaf 123 procent mag ABP volledig indexeren. Met de huidige 104,7 procent is dat volgens de pensioenreus dus ‘nog lang niet in beeld.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan van Duijvenbode (financieel adviseur) op
zolang de beheerkosten het enorme bedrag van € 1,25 miljard bedraagt, moet er heel veel premie gestort worden om de dekkingsgraad te laten stijgen. Als je kijkt naar wat je gemeente in een jaar afdraagt is het een druppel op de gloeiende plaat.
Door Frans Nijhof (voormalig beleidsadviseur) op
Daarom moeten we naar persoonlijke pensioenpotten. Daar wordt de pensioenpremie van werkgever en werknemer in gestort plus het jaarlijkse rendement. Na 40 jaar werken zit er een fors bedrag in (rente op rente!!). Dan kun je een drietal verzekeringen of pensioenfondsen vragen een offerte uit te brengen voor een levenslang ouderdomspensioen. Aanzienlijk hoger dan nu van het pensioenfonds ABP! Zie ook mijn website https://abppensioen.nl
Door Matthijs (beleidsadviseur ) op
De huidige situatie lijkt een soort patstelling. Ouderen hebben met relatief weinig premie veel pensioenrechten verworven. Jongeren hebben nog veel meer last van gedurende een lange periode niet indexeren dan ouderen. De staat heeft een greep in de kas gedaan. Pensioenrendementen uit het verleden geven nog steeds geen garantie voor de toekomt ... etc.
Het lijkt me logisch dat de situatie op korte termijn in evenwicht wordt gebracht. We korten de pensioenen zodanig dat de dekkingsgraad uitkomt op 123% en vervolgens gaan we gewoon weer volledig indexeren. Dan is iedereen blij lijkt me.
Door Rob Rooijackers (gepensioneerd) op
Onvoorstelbaar en te gek voor woorden.
We dragen nog steeds de consequenties van de miljarden-diefstal die Lubbers gepleegd heeft uit de kas van het ABP (wat de overheid niet wil compenseren of terugbetalen) en de verkeerde beleggingen die het ABP in het verleden gedaan heeft. ""TEL UIT JE WINST""
Door ABP mede eigenaar (ambtenaar) op
Met binnenkort 67 jaar heb ik 50 pensioenjaren (premie betaald).
Ik garandeer dat elke jongere dat later ook krijgt na 50 jaar werken. Beste vakbond (en mijn abp) en natuurlijk jmijn eigen overheid graag overgaan 40 naar 45 arbeidsjaren, dan aow en pensioen, op basis daarvan een netjes en geïndexeerd aow en pensioen uitkering regelen. Financiële investeerders (herbeleggers van de maandelijkse pensioenpremies.) moeten maar met mindere winst genoegen nemen. En hou svp Hans de Boer (werkgevers) in de gaten, hij heeft onlangs nog 1 miljoen geïncasseerd met een dubieuze handelswijze richting de overheid.
Kortom, ik ben niet kwaad, maar verdrietig en teleurgesteld. De financiële wereld maakt er een zooitje van. Advies aan jongeren regel vroegtijdig je pensioen!!!
Door Khitha (ambtenaar) op
Zoals het er nu uitziet ga ik met gemak de 50 "dienstjaren" overschrijden. Toen ik begon met 17 jaar in 1980 zei men nog dat je met 40 dienstjaren met pensioen ging, nu staat de teller voorlopig op 51 dienstjaren. Nadeel is wel dat ik dan meer dan 100% pensioen, door betaling van pensioenpremie, heb opgebouwd. Of ze meer dan 100% gaan uitbetalen betwijfel ik zeer, we zullen zien.
Ik heb het in dit verhaal uitdrukkelijk niet over de AOW, maar over mijn opgebouwde pensioenrechten bij ABP!
Door ed klavertje (werkende) op
Al 41 jaar werkend bij de overheid en volgens huidig beleid mag ik straks met pensioen met 67 en nog wat. Op dat moment 47 jaar gewerkt en pensioen betaald. En dan nog dreigen met eigen pensioenpot en minderen als het minder gaat ? Op staande voet dit bestuur ontslaan. Het pensioenstelsel zit zo ingewikkeld in elkaar dat vrijwel niemand kan uitleggen hoe het nu precies zit. Nog ingewikkelder zit het FPU verhaal. Inmiddels zijn al jarenlang geen mensen meer met FPU en is een (groot ?) deel van deze mensen inmiddels al overleden. Maar toch moeten de werkenden onveranderd de FPU premie maar blijven betalen.Klopt ook geen moer van. In ieder zitten er honderden mljarden in de pot. Indexatie is al 13 jaar niet uitgevoerd; ingevoerde premiestijgingen blijven gehandhaafd en blijft het ABP dreigende taal uitslaan.
Van de bonden hoor je niks; van de politiek verwacht ik alleen maar nog meer excuses om vooral de leeftijd op 67 jaar te houden. Begin nu eerst eens met het terugdraaien van de verhoging pensioenpremie en een indexatie van de pensioenen. Ga nu vervolgens eens werkenden met meer dan 45 jaar aan arbeidstijd met betaling pensioenpremie fatsoenlijk laten afvloeien. IJdele hoop natuurlijk want met de huidige politieke partijen zal er niets ten gunste van de betalende werknemers en gepensioneerden veranderen. Het is wachten op een weer een illegale greep uit de miljardenpot zoals al eerder is gebeurd. Waren we maar meer Frans. Op de barricaden !
Door Ben Braaksma (gepensioneerd) op
Hallo jonge ambtenaar. Het wordt eens tijd dat jij je gaat verdiepen in je pensioen en in de wijze waarop het pensioen ontstaan is en de ontwikkelingen hierin. Ik lees uit jouw verhaal dat jij denkt dat de oudere jou pensioen opmaakt. Dat is je waarschijnlijk door of de overheid - die om onbekende reden tweedracht zaait tussen jong en oud - of een domoor die er ook niets van snapt. Pensioen is uitgesteld loon betaald door de werknemer en de werkgever. Dat loon gaat in een gezamenlijke pot de "Pensioenpot" Deze pensioenpot is een sociaal omslagstelsel. Een ieder die meebetaald krijgt evenredig aan het aantal jaren dat hij betaald heeft ( dus niet gewerkt, want dat kan vele jaren meer zijn) na zijn pensioenleeftijd een percentage pensioen dat samen met de AOW ongeveer je laatstverdiende salaris is. Door indexatie kan dat redelijk op peil gehouden worden, maar door de overheid is de pensioenwet aangepast waardoor er inmiddels al zo"n 13 jaar niet meer geïndexeerd is en mensen er flink in koopkracht achteruit zijn gegaan. Het pensioenstelsel is het beste ter wereld. Alleen doordat de Overheid zich wil verrijken aan ons pensioen hebben ze de pensioenwet aangepast om dat mogelijk te maken. Wij, ouderen en jongeren worden gewoon bestolen door onze eigen overheid, En de ouderen hebben alleen maar aanspraak op hun eigen pensioen en als jij pensioen betaald zal ook jij je eigen pensioen hebben. Alleen wanneer deze overheid dit pensioenstelsel afbreekt en daar wat ander voor in de plaats komt (zgn ieder zijn eigen pensioenpotje ) en de overheid een grote greep uit de pensioenpot haalt ( volgens het CBS zit daar 1700 miljard in, meer dan voldoende om de komende 100 jaar nog pensioen te kunnen betalen ) pas dan zal er een probleem komen voor de jongeren van nu. Ik hoop echter dat die nieuwe pensioenregeling er niet komt, want dat geeft jongeren pas echt problemen. Het is dus ook voor jou van groot belang dat je tegen deze hervorming in opstand komt. Informeer je eerst en reageer dan.
Door Leo (toezichthouder) op

Ja hallo jonge ambtenaar, er wordt in de nieuwe pensioen en AOW-regels maar al te vaak voorbij gegaan aan het feit dat de "vroeg gepensioneerde werknemers" al heel jong aan het werk waren.
Ikzelf ben op mijn 16e begonnen met werken. Als ik tot mijn pensioenleeftijd door kan werken heb ik in totaal op 2 maanden na 50 jaar gewerkt. kunt u dat ook met jankende droge ogen zeggen?

Door een jonge ambtenaar (controller) op
De huidige pensionado's zijn op hun 58ste de VUT ingerold. Daarvoor mag ik nog steeds premie betalen! De huidige pensionado's konden van een salaris een huis kopen. Nu mogen man en vrouw zich een slag in de rondte werken voor een dak boven het hoofd. De huidige pensionado's kregen AOW op 65 jaar. Dat wordt 67-68-69 jaar. De huidige pensionado's hebben een eindloonpensioen. Nu geldt de middelloonregeling. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Enfin, in de winter zoekt u lekker voor vier weken de zon op op de Canarische Eilanden. In het voorjaar weer met de caravan naar Zuid-Frankrijk. En dan tussendoor op BB klagen dat jullie pensionado's het zooo slecht hebben. Korten, zeg ik! Korten die pensioenen opdat er voor de jongeren nog een schamele boterham overblijft.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners