of 59761 LinkedIn

Uitblijven pensioenverhoging 'niet meer uit te leggen’

De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

Dat stelt het ABP op basis van de stand aan het eind van het derde kwartaal van 2018: de dekkingsgraad komt met 104,7 procent voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau uit. Ook voor de jaren daarna is de kans op verlaging van de pensioenen klein geworden.

Een verhoging met bijvoorbeeld de prijsstijging zit er echter voorlopig ook niet in. Daarvoor is de opgebouwde reserve van het ’s lands grootste pensioenfonds nog te klein.

 

Uit de pas

ABP-voorzitter Corien Wortmann–Kool zegt dat niet meer te kunnen uitleggen aan de deelnemers. ‘We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om, in het belang van onze deelnemers, werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers’, aldus de ABP-voorzitter.

 

Indexatie

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) steeg in het derde kwartaal van 103,9 procent eind juni weliswaar naar 104,7 procent eind september, maar een gedeeltelijke indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger. Vanaf 123 procent mag ABP volledig indexeren. Met de huidige 104,7 procent is dat volgens de pensioenreus dus ‘nog lang niet in beeld.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Herman op
@ spijker
Inderdaad, hoelang blijven abp inleggers (ambtenaren) nog geloven in Rutte en de VVD. NOOIT meer op stemmen dus
Door Spijker (n.v.t.) op
@Criticus.
Waarschijnlijk bedoel je de sjoelbak? Bij mij staat Kamerstuk 32043, nr. 426 bovenaan, maar daar zijn de door jou genoemde percentages niet te vinden.
Door Spijker (n.v.t.) op
Vers van de pers. Per 1 januari 2019 heeft het ABP de pensioenpremie van haar deelnemers verhoogd tot 24,9% (voor militairen 26,1%).
Sinds 2009 (!!!) zijn de pensioenen voor de deelnemers aan dit pensioenfonds met 15,8% (!!!) in waarde gedaald door het uitblijven van de inflatiecorrectie.
Dit heeft allemaal te maken met de veel te lage (fictieve) EU-rente en de achterlijk lage rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren.
Hoelang blijven ambtenaren en alle andere werknemers nog geloven in Kabinet Rutte en denken ze er in 2019 op vooruit te gaan?
Door Spijker (n.v.t.) op
@Criticus.
1. Mijn uiterste best gedaan om het door jou genoemde nummer 26 te vinden. Echter niet gelukt ook niet met het ondoorgrondelijke zoeksysteem. Overigens is dit verder ook niet zo belangrijk.
2. Ik denk dat je appels met peren vergelijkt. Je hebt het over premiebijdragen van werknemers (waarschijnlijk in het bedrijfsleven?). Ik heb het in mijn reactie in ieder geval over de totale gezamenlijke pensioenpremie bij de Overheid (afdracht aan ABP).
3. premies voor werknemers van 4-5% zijn mij bij de Overheid niet bekend. Die lagen in mijn arbeidsverleden beduidend hoger en gingen in de richting van 12% en later ca. 10%.
4. Ik hoop dat de overige argumenten van mijn reactie in ieder geval goed zijn overgekomen.
Door @criticus op
@ Spijker: het percentage 4-5% bedroeg het percentage dat de werknemer betaalde in de jaren 1995-2002. Als reactie op de statements dat de huidige pensioenpremies veel te laag zijn en dat pensionado's altijd heel veel betaald hebben (wat dus feitelijk onjuist is).
Door Criticus op
@ Spijker:
Het is niet moeilijk te vinden. Als u " Kamerstuk 32043 nr. 26 " in de google balk zet, staat het stuk bovenaan. Wonderbaarlijk niet waar?
Door Henk op
We laten ons allemaal piepelen door het ABP . Is er een vereniging van leden waar ik me kan aanmelden?
Door Spijker (n.v.t.) op
@Criticus.
1. Het gaat mij niet zo zeer om de percentages. Lees ook eens andere argumenten. Overigens noemde je in een vorige bijdrage percentages van 4 - 5% en ook 17,8% is duidelijk wat anders dan 20%. Kamerstuk 32043 wisselt bij jou kennelijk met de dag. Kan je overigens daarvan een link geven, want voor een normaal mens is dat kamerstuk op internet niet te vinden.
2. De huidige gepensioneerden hebben overigens helemaal niet van lagere percentages geprofiteerd dat doet wel het Rijk door pensioenpremies te gebruiken voor loonpolitiek want dat bespaart kosten (lagere brutolonen, minder belastingaftrek). Feitelijk zijn loonkosten op deze wijze gebruikt voor publieke doeleinden. Dat vakbonden dat beleid (soms) gesteund hebben is bedroevend.
3. Er moet gewoon een vast percentage komen voor de pensioenpremies. Het is ronduit schandalig dat het Rijk (lees o.a. kabinet Rutte) keer op keer pensioenen gebruikt om de kas van het Rijk te spekken.
4. Datzelfde doet dit kabinet overigens ook via de fictieve EU rente en het effect daarvan op de rendementen van de pensioenfondsen. Het Rijk profiteert hiervan jaarlijks met ca. 25 miljard euro aan lagere rentekosten, die vervolgens -over de ruggen van de gepensioneerden- worden gebruikt voor het verlagen van de schuldenpositie van het Rijk.
5. Daarnaast is het hoogst noodzakelijk dat de besluitvorming over de AOW-problematiek en persoonlijke pensioenen (is uitgesteld loon) worden losgekoppeld. De pensioendiscussie is na circa 8 jaar nog geen streep verder en wordt slechts gebruikt voor CHANTAGEPOLITIEK door het hanteren van een achterlijk lage rekenrente voor toekomstige (!!!!) verplichtingen voor bijv. het ABP, dit tegenover een gemiddeld rendement van ABP van 7% (!!!) over de laatste 20 jaar).Door Criticus op
@ Spijker:
opvallend dat u blijft persisteren in het geven van valse informatie. Blijkbaar vindt u het moeilijk zich aan de feiten te houden.
De cijfers over pensioenafdracht zijn te vinden in Kamerstuk 32043 nr. 26, Vergaderjaar 2010-2011. Daaruit blijkt dat de door u genoemde 24% van 1964-1976 gold. daarna daalde het naar 8,3% in 1989 om vervolgens weer te stijgen naar zo'n 20% in 2005sindsdien ligt het rond die 20%.
Vermoedelijk bent u zelf iemand die de vruchten plukt van de jarenlange lage premies en toch een goed pensioen heeft.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners